Запорозька спадщина в діяльності місцевих установ Азовської та Новоросійської губерній.

  • І. В. Савченко

Abstract

The article explores the events before Zaporizka Sich liquidation. The author shows that Zaporizhzhyan cossacks struggled actively for their rights and liberties, causing numerous conflicts with the Russian administration.

References

1. Полное собрание законов Российской империи. Собрание Первое. − СПб., 1830. − Т. ХX.
2. Козирєв В.К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної України (друга половина XVIII – перша половина ХІХ століття.) – Запоріжжя, 1999.
3. Кабузан В.М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губернии) в XVIII – первой половине ХІХ века. − М., 1976.
4. Дніпропетровський історичний музей. – КП-166459/АФД-137.
5. Самко І.В. Обов’язки командирів в Азовській губернії (1775-1776 рр.) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. − Вип. 5. − Київ, 1999.
6. Беднов В. Материалы для истории колонизации бывших Запорожских владений. – Екатеринослав, 1914.
7. Російський державний архів давніх актів. − Ф. 16. − Оп. 1. − Спр. 797. − Част. 9: “Бумаги к князю Г.О. Потемкину по Новороссийской губернии за 1764 г.”.
8. Бойко А.В. Запорізький зимівник останньої чверті XVIII століття. − Запоріжжя, 1995.
Published
2021-08-12
How to Cite
Савченко , І. В. (2021). Запорозька спадщина в діяльності місцевих установ Азовської та Новоросійської губерній. Zaporizhzhia Historical Review, 1(26), 204-208. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2072
Section
Регіональна історія українського козацтва