Традиції козацького рибальського промислу на півдні України.

  • С. М. Білівненко

Abstract

One of the traditional Zaporizhzhyan crafts, fishery, is being investigated in the article. It is shown that the change of owners of Zaporizhzhyan fish estates hadn’t influenced greatly upon the local tradition of fishery.

References

1. Макаревский Ф. Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской епархии. – Днепропетровск, 2000.
2. Бастрыга И., Лыман И. Начала истории Бердянска. – Запорожье., 2002.
3. Яворницький Д.І. До історії Степової України. – Дніпропетровськ, 1929.
4. Козирєв В.К. Записки В. Зуєва про рибні промисли запорозьких козаків [Зуев В. О бывших промыслах запорожских казаков и наипаче рыбном] // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII-XIX століття. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 6.
5. Пірко В.О. Заселення і господарське освоєння Степової України в XVI-XVIII ст. – Донецьк, 2004.
6. Устное повествование, бывшаго запорожца, жителя Екатеринославской губернии и уезда, селения Михайловки, Никиты Леонтьевича Коржа. — Днепропетровск, 1991.
7. Скальковский А. Соляная промышленность в Новороссийском крае (1715-1847). – Б/м и б/д.
8. Бойко А.В. Запорозький зимівник останньої чверті XVIII століття. – Запоріжжя, 1995.
9. Шиян Р. Козацтво Південної України в останній чверті XVIII ст. – Запоріжжя, 1998.
10. Яворницький Д. Вольності запорізьких козаків: історико-топографічний нарис // Твори. – Т. 2. – К.; Запоріжжя, 2005.
11. Печериця Т.В. П. Рябков – дослідник риболовецького промислу Півдня України // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць та спогадів. – К., 2001. – У 2 ч. – Ч. 1.
12. Сапожников І.В. Матеріали з історичної географії та етнографії дельти Дунаю (до 170-річчя скасування Задунайської Січі). – Іллічівськ, 1998.
Published
2021-08-12
How to Cite
Білівненко, С. М. (2021). Традиції козацького рибальського промислу на півдні України. Zaporizhzhia Historical Review, 1(26), 191-196. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2069
Section
Регіональна історія українського козацтва