Запорозька Січ та Запорозьке козацтво у російсько-турецькій торгівлі 60-х рр. ХVIII ст. (за матеріалами записки курського купця М. Однорядкіна).

  • Ю. І. Головко

Abstract

The place of Zaporizka Sich in Russian-Turkish commerce in the 60-ies of the XVIIIth century is being defined. It is also shown that in the notes by Kursk merchant Mykhaylo Odnoryadkin, written in the 60-ies of the XVIIIth century, the modern state of Russian-Turkish trade relationship and its main problems are being characterized from the point of view of direct participant of this trade, personally interested in settling this direction of foreign commerce.

References

1. Апанович О. Матеріали українських архівів про економічні зв'язки України з країнами Сходу в ХVІІ-ХVІІІ ст. // Архіви України. – 1966. – № 4.
2. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.
3. Мільчев В.І. Боротьба Запорожжя проти впровадження російським урядом форпостів, карантинів та митниць по ріках Південний Буг та Синюха у часи Нової Січі // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту. Історія. – Бердянськ, 2001.
4. Джерела з історії Південної України. Том 8 // Формування митної мережі Південної України (1775-1819 рр.) / Упорядник Ю. Головко / Передмова: Ю. Головко. – Запоріжжя, 2007.
5. Дідусенко П.М. Розвідки про митну справу в українській державі-Гетьманщині в першій половині та середині ХVІІІ століття. – К., 2002.
6. Тищенко М. Нариси історії торгівлі Лівобережної України в 18 ст. – [б/м і д.].
7. Швидько Г.К. Документи РДВІА про торгівельні відносини між Запорозькою Січчю та Гетьманщиною у другій половині ХVІІІ століття // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна ХVІІІ-ХІХ століття. – Вип. 4(5). – Запоріжжя, 1999.
8. Чечулин Н.Д. Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. – СПб., 1906.
9. Михнева Р. Россия и Османская империя в международных отношениях в середине ХVIII в. (1739-1756 гг.). – М., 1985.
10. Гасратян М.А., Орешкова С.Ф., Петросян Ю.А. Очерки истории Турции. – М., 1983.
11. Данциг Б.М. К вопросу о капитуляциях на Ближнем Востоке // Народы Азии и Африки. История, экономика, культура. – 1971. – № 3.
12. Мейер М.С. Османская империя в ХVІІІ веке: Черты структурного кризиса. – М., 1991.
13. Ястржембский В. О капитуляциях в Оттоманской империи. – Харьков, 1905.
14. Російський державний архів давніх актів. – Ф. 19. – Спр. 299.
Published
2021-08-12
How to Cite
Головко, Ю. І. (2021). Запорозька Січ та Запорозьке козацтво у російсько-турецькій торгівлі 60-х рр. ХVIII ст. (за матеріалами записки курського купця М. Однорядкіна). Zaporizhzhia Historical Review, 1(26), 187-191. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2068
Section
Регіональна історія українського козацтва