Козацькі пам'ятки Присамар'я за археологічними дослідженнями.

  • І. Ф. Ковальова

Abstract

The article is dedicated to the archeological research of Cossack memorials in Prysamarye (Samara region). The conclusion about necessary of using archeological data in Cossack studies has been proved.

References

1. Докучаев В.В. Наши степи прежде и теперь. – М., 1963.
2. Ковалева И.Ф. История населения пограничья Лесостепи и Степи Левобережного Поднепровья в позднем энеолите – бронзовом веке: Автореф. дис. … докт. ист. наук. – К., 1987.
3. Ромашко В.А. Поздний бронзовый век в пограничье Лесостепи и Степи Левобережной Украины. – Д., 1995.
4. Плетнева С.А. Половцы. – М., 1990.
5. Шалобудов В.М. Матеріали золотоординського часу з околиць Богородицької фортеці // Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Історія та археологія”. – Д., 2004. – № 5.
6. Бінкевич В.В. “…Град ім’ям Пересічень”: краєзнавчі нариси про пам’ятки Надпоріжжя. – Д., 2008.
7. Феодосій (Макаревський) Матеріали для історико-статистичного опису Катеринославської єпархії: Церкви та приходи минулого XVIII століття. – Д., 2000.
8. Pomiętniki do życia i sprawy Samuela i Krzyztofa Zborowskich. – Lwów, 1846.
9. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: У 3 т. – К., 1990-1991. – Т. 1.
10. Ковалева И.Ф. Печати, найденные в Богородицкой крепости и ее округе // Проблеми археології Подніпров`я . – Д., 2003.
11. Ковальова І.Ф. Нові дослідження посаду Богородицької фортеці // Січеславський альманах: [зб. наук. праць з історії українського козацтва]. – Вип. 1. – Д., 2005.
12. Ковальова І.Ф. Свідчення міжнародної торгівлі козацької доби з Присамар’я // Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава, 2003.
13. Ковальова І.Ф. Нові знахідки особистих печаток з Богородицької фортеці // Перлини козацького Присамар`я: містечко Самарь та Богородицька фортеця. Тематичний збірник. – Д., 2008.
14. Шалобудов В.М. Рибальські блешні XVII-XVIII ст. з пониззя р. Самари // Перлини козацького Присамар`я: містечко Самарь та Богородицька фортеця. Тематичний збірник. – Д., 2008.
15. Харлан О.В. Палімпсест. Коріння міста: поселення XVI-XVII століть в історії Дніпропетровська. – К., 2008.
16. Ковальова І.Ф. Дослідження Богородицької фортеці 2007 року // Перлини козацького Присамар`я: містечко Самарь та Богородицька фортеця. Тематичний збірник. – Д., 2008.
17. Ковальова І.Ф. Дослідження Богородицької фортеці у 2008 р. // Перлини козацького Присамар`я: містечко Самарь та Богородицька фортеця. Тематичний збірник. – Д., 2008.
18. Ковальова І.Ф. Нові свідчення входження української козацької старшини до складу гарнізону Богородицької фортеці напередодні війни 1735-1739 рр. // Перлини козацького Присамар`я: містечко Самарь та Богородицька фортеця. Тематичний збірник. – Д., 2008.
19. Векленко В.О. Нові дані про заснування Богородицької фортеці та перші десятиліття її існування // Перлини козацького Присамар`я: містечко Самарь та Богородицька фортеця. Тематичний збірник. – Д., 2008.
20. Шалобудов В.М. Свідчення використання протикорабельної артилерії у матеріалах Богородицької фортеці // Перлини козацького Присамар`я: містечко Самарь та Богородицька фортеця. Тематичний збірник. – Д., 2008.
21. Ковальова І.Ф. Каталог старожитностей доби пізнього середньовіччя містечка Самарь та Богородицької фортеці. – Д., 2007.
Published
2021-08-12
How to Cite
Ковальова , І. Ф. (2021). Козацькі пам’ятки Присамар’я за археологічними дослідженнями. Zaporizhzhia Historical Review, 1(26), 130-133. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2055
Section
Регіональна історія українського козацтва