Роль неокозацької еліти в боротьбі за українську державність (1917-1985 рр.).

  • В. Г. Бондаренко

Abstract

The tasks of the article are to analyze the process of recruiting persons to the new cossacks senior officer and its vertical and horizontal mobility. The influence of senior officer on forming of political position and ideology of Free the cossacks in 1917-1923 years and its relationships with a ruling political and military elite has considered. The process of forming of ideology of Free cossacks movement on emigrations and role herein of apex of Free cossacks movement was explored. The relationships of cossack elite with the representatives of other elites groups of Ukrainian emigration has learned. The archived funds, memoirs, materials of periodic press, are the springing base of research 1917-1985 years.

References

1. Горб А. Червона гвардія м. Катеринославу в боротьбі за владу Рад. – Б.м, 1933.
2. Ейдеман Р., Какурін Н. Громадянська війна на Україні. – Харків, 1928.
3. Гарчев П.І. Червона Гвардія України у Жовтневій революції. – Харків, 1969.
4. Грушевський М. Спомини // Київ. – 1989. – № 11.
5. Винниченко В. Відродження нації: Історія української революції (березень 1917 – грудень 1919 рр.). В 3-х томах. – К.; Відень, 1920.
6. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-1920 рр. – Прага, 1921.
7. Шаповал М. Військо і революція. – Прага-Львів, 1923.
8. Мазепа І.П. Україна в огні і бурі революції 1917-1921. – Дніпропетровськ, 2001.
9. Борис Р. Вільне козацтво: Ідея озброєного народу в 1917 р. на Україні. – Львів, 1934.
10. Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. – Т. 2: Українська гетьманська держава. 1918. – Ужгород, 1930.
11. Бантиш-Каменський О. До історії козацького руху на Україні в 1917-1918 рр. – Біла Церква, 1923.
12. Українська партія самостійників-соціалістів (У.Н.П.): Українська революція (1917-1919). Діяльність партії с.-с. в зв’язку з політичними подіями в Україні за час 1901-1919. Ідеологія програм і статут партії. – Відень – К., 1920.
13. Жук А. Вільне козацтво // Український Скиталець. – 1923. – Ч. 1. – С. 56-57; Ч. 2. – С. 38-40; Ч. 3. – С. 30-
32; Ч. 4. – С. 30-32; Ч. 5. – С. 49-50; Ч. 7. – С. 37-39; Ч. 9-10. – С. 41-43; Ч. 19-20. – С. 49-56; Ч. 21-22. – С. 41-43.
14. Тамарський Ю. Українське Вільне Козацтво // Вісті Комбатанта. – 1962. – № 1.
15. Кущинський А. Традиційна національна державницька сила // Українське козацтво. – 1977. – № 4.
16. Цапко І. Роля Вільного Козацтва у визвольній боротьбі (З нагоди 50-річного Ювілею Українських Збройних Сил) // Вісті комбатанта. – 1967. – № 5-6.
17. Гирський Д. Дивні спроби виправдовування антидержавної політики (Відгук на фальсифікації соціалістів з табору УНР). – Торонто, 1973.
18. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1918 рр. (Про що “Історія мовчить”). – Торонто, 1961. – 2-е вид.: Мюнхен, 1973 ( перевидання – Львів, 1994).
19. Голубко В.Є. Військове будівництво в Україні періоду Центральної Ради: дис... доктора іст. наук: 07.00.01. – Л., 1998.
20. Захарченко П.П. Селянсько-повстанський рух за доби Української Держави (квітень-грудень 1918 року): дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 1997.
21. Задунайський В.В. Збройні сили УНР (1917-1920 рр.): дис... канд. іст. наук: 07.00.02. – Д., 1995.
22. Гаврилюк Г.І. Українська військова політика в 1917-1918 рр.: дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – Х., 1998.
23. Лободаєв В.М. Українське Вільне козацтво (1917-1918 рр.): дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2001.
24. Папакін Г.В. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина: Історико-архівні нариси. – К., 2003.
25. Осташко Т. До історії українського вільнокозацького руху в еміграції (1919-1945 рр.) // Історія України. – 2000. – № 45.
26. Боляновський А. Українські військові формування в збройних силах Німеччини (1939-1945). – Львів, 2003.
27. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – К., 1994. – Т. 1.
28. Gerus O.W. Manifestations of the cossack idea in modern Ukrainian history: the cossack legacy and its impact //Український історик. – 1982. – № 1-2.
29. Грушевський М. Вільна Україна // Великий Українець. Матеріали з життя та діяльності М.С. Грушевського. – К., 1992.
30. Постанови першого Всеукраїнського Козацького з’їзду в м. Чигирині на Київщині 3-6 жовтня 1917 р. – Б.м, 1918.
31. Самостійник. – 1918. – 19 травня.
32. Гаврилюк Г.І. Добровольчі формування у військовій політиці УНР (січень-квітень 1918р.) // Вісник Харківського Університету. – Харків, 1998. – Вип. 2. – № 401.
33. Тимощук О.В. Охоронний апарат Української Держави (квітень-грудень 1918 р.). – Харків, 2000.
34. Державний архів Дніпропетровської області (далі – ДАДО). – Ф. Р.4422. – Оп. 1. – Спр. 1.
35. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО). – Ф. 1064. – Оп. 1. – Спр. 18.
36. Савченко В. Атаманы казачьего войска. – М., 2006.
37. Кульчицький Ю. Шаблі з плугів: Український повстанський рух у визвольних змаганнях. – Львів, 2000.
38. Ідеологія Українського Вільного козацтва ”УНАКОР”. – Мюнхен, 1936.
Published
2021-08-12
How to Cite
Бондаренко, В. Г. (2021). Роль неокозацької еліти в боротьбі за українську державність (1917-1985 рр.). Zaporizhzhia Historical Review, 1(26), 118-125. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2053
Section
Роль козацької еліти в історії Гетьманщини та Січі