Уніфікація військових звань козаків після зруйнування Запорозької Січі (на матеріалах документів Азовської губернської канцелярії).

  • А. Г. Олененко

Abstract

The system of Cossacks military ranks after 1775 is being investigated. It is shown that the documents of Azov province chancellery illustrate and deepen the knowledge of Russian government and local administratives’ intention to unify the military ranks of Cossacks as a part of politics directed at the unification of administrative and political organization of Southern Ukrainian region and therefore at the liquidation of Cossack class.

References

1. Сурева Н.В. Перетворення запорозької старшини на російське дворянство в останній чверті XVIII ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2001. – Т. 6.
2. Беднов В. Материалы для истории колонизации бывших запорожских владений. – Екатеринослав, 1914.
3. Полонська-Василенко Н.Д. Південна Україна року 1787. (З студій з історії колонізації) // Запоріжжя XVIII століття та його спадщина. – Т. 2. – Мюнхен, 1967.
4. Маленко Л. Козацький фактор в адміністративній політиці уряду на Півдні України першої половини ХІХ століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Вип. VIII. – Запоріжжя, 1999.
5. Маленко Л. Південноукраїнське козацтво в політичних планах Російської імперії в останній чверті ХVІІІХІХ століть // Запорозька старовина. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 3.
6. Савченко І.В. Козацтво Південної України у здійсненні місцевими адміністративними установами адміністративного регулювання соціальної структури населення регіону (остання чверть XVIII століття) // Національна перлина Запоріжжя: впровадження інноваційно-інвестиційних технологій гармонізації біоекосистеми о. Велика Хортиця. Перший міжнародний конгрес: збірник тез доповідей. – Запоріжжя, 2004.
7. Бойко А.В. Колонізація та запорозька спадщина Південної України останньої чверті XVIII – початку XIX століття // Інтернет: http://www.ukrterra.com.ua/regions/reg2/boyko_koloniz.htm.
8. Сурева Н.В. Від козака до дворянина: основні віхи нобілітації запорозьких старшинських родів // Національна перлина Запоріжжя: впровадження інноваційно-інвестиційних технологій гармонізації біоекосистеми о. Велика Хортиця. Перший міжнародний конгрес: збірник тез доповідей. – Запоріжжя, 2004.
9. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗР). Собрание Первое. – СПб, 1830. – Т. ХX.
10. Богумил А.К. К истории управления Новороссии князем Г.А. Потемкиным. Ордера 1775 и 1776 года. – Вып. 2. – Екатеринослав, 1905.
11. Російський державний архів давніх актів (далі – РДАДА). – Ф. 16. – Оп. 1. – Спр. 797. – Ч. 12.
12. РДАДА. – Ф. 16. – Оп. 1. – Спр. 797. − Ч. 15.
Published
2021-08-12
How to Cite
Олененко, А. Г. (2021). Уніфікація військових звань козаків після зруйнування Запорозької Січі (на матеріалах документів Азовської губернської канцелярії). Zaporizhzhia Historical Review, 1(26), 114-116. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2051
Section
Роль козацької еліти в історії Гетьманщини та Січі