Дипломатичні зносини Запорозької Нової Січі з Кримським ханством.

  • С. С. Андрєєва

Abstract

The author investigates the problem of diplomatic contacts between Crimean Khanate and Zaporizhzhyan Cossackhood in times of the New Sich existence. It is demonstrated that frequent change of Khans and Kosh Otamans, the intensification of Tzar’s administrative control upon the foreign politics of Zaporizhzhya, the worsening of Russian-Crimean and Russian-Turkish relations had hampered the establishment of mutual diplomatic relationship and therefore prevented the realization of potential of Zaporizhzhyan-Tatar diplomacy.

References

1. Блищенко И.П. Дипломатическое право.– М., 1990.
2. Трактат, заключенный в Белграде между Россией и Турцией. Со стороны России барон Вильнев, со стороны Турции верховный визирь Хаджи Мегмет, сентябрь 1739 г. // Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. – Т. 10. 1737-1739. – СПб., 1830.
3. Андрєєва С.С. Російські перекладачі в Микитиному в часи Нової Запорозької Січі // Козацька спадщина: Альманах Нікопольського відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАНУ. – Вип. 1. – Нікополь-Запоріжжя, 2005.
4. Галенко О. Про діловодні переклади з османо-турецької мови документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі та проблеми їхнього археографічного опрацювання // Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів 1734-1777. – Т. 2. – К., 2000.
5. Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі – ЦДІАК України). – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 2814: Справа про доставку до канцелярії за вимогою віце-губернатора листів, привезених з Криму Ахмет-мурзою кошовому Федорову. 8-14 травня 1756 р.
6. ЦДІАК України. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 137: Справа про торговельні та інші стосунки з Кримом. 1762-1763 рр.
7. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (далі – ІР НБУ).– Ф. ІІ.– Спр. 220042: Репорт Калнышевского Ивану Федоровичу Глебову. 20 августа 1762 г.
8. Синяк І.Л. Документообіг Коша Нової Запорозької Січі з Кримським ханством // Козацька спадщина: Альманах Нікопольського відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАНУ. – Вип. 2. – Нікополь-Дніпропетровськ, 2005.
9. ІР НБУ. – Ф. ІІ.– Спр. 2543: Рапорт атамана кошевого запорожского Якима Игнатовича в Киевскую генерал-губернаторскую канцелярию М. Леонтьеву про посылку в Крым, до хана казаков з розвидинами. 12 августа 1749 г.
10. ІР НБУ. – Ф. ІІ. – Спр. 27796: Рапорт наказного кошевого атамана Федора Товстонога до Військової Генеральної канцелярії про ображения козаков от ногайцев під час перебування у буджацкого сераскира. 12 сентября 1755 г.
11. [Андриевский А.А]. Дела, касающиеся запорожцев, с 1715-1774 гг. // Записки Одесского общества истории и древностей. – Т. ХІV. – Одесса, 1886.
12. Андрєєва С.С. Матеріали з історії Південної України XVIII ст. у фондах Архіву зовнішньої політики Російської імперії // Південна Україна XVIII-XIX ст. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Вип. 7. – Запоріжжя, 2003.
13. Уляницкий В.А. Исторический очерк русских консульств за границей // Сборник Московского главного архива Министерства иностранных дел. – Вып. 6. – М., 1899.
14. Андрєєва С.С. Дипломатичне представництво запорозького старшини Григорія Якимова в Очакові (1752 р.) // Проблеми і перспективи розвитку козацтва в сучасних умовах. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21-22 жовтня 2005 р.) / Науково-дослідний інститут козацтва Інституту історії України НАНУ. – Запоріжжя, 2006.
15. Политическая переписка Екатерины ІІ. Ч. 1. 1762-1763 г. // Сборник Российского императорского общества. – Т. 48. – СПб, 1885.
16. Андрєєва С.С. Комісії для вирішення взаємних претензій татар і запорожців періоду Нової Січі // Записки науково-дослідницької лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 1. – Запоріжжя, 1996.
Published
2021-08-12
How to Cite
Андрєєва , С. С. (2021). Дипломатичні зносини Запорозької Нової Січі з Кримським ханством. Zaporizhzhia Historical Review, 1(26), 104-108. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2048
Section
Роль козацької еліти в історії Гетьманщини та Січі