Персональний склад старшини кодацької паланки: до постановки проблеми.

  • О. А. Репан

Abstract

The article is devoted to the staff of starshyna in Kodak Palanka. While demonstrating the peculiarities of status and course of life of their representatives, the author appeals to continue schentific work and cooperation in creating a united database of Cossack starshyna.

References

1. Колесник І. Українська історіографія: XVIII – початок ХХ ст.: [Навч. посіб.] – К., 2000.
2. Кравченко В. Нариси з української історіографії епохи національного відродження (друга половина XVIII – перша половина ХІХ ст.). – Х., 1996.
3. Лазаревский А. Люди Старой Малороссии // Киевская Старина. – 1882, № 1, 3, 8; 1884, № 1, 5; 1886, №1, 7; 1887, № 6-7, 8.
4. Лазаревский А. Описание Старой Малороссии. – К., 1888. – Т. 1. Полк Стародубский.
5. Лазаревский А. Описание Старой Малороссии. – К., 1893. – Т. 2. Полк Нежинский.
6. Лазаревский А. Описание Старой Малороссии. – К., 1903. – Т. 3. Полк Прилуцкий.
7. Модзалевский В. Малороссийский родословник. В 4 т. – К., 1908-1914.
8. Слабченко М. Малорусский полк в административном отношении. – Одесса, 1909.
9. Окиншевич Л. Генеральна старшина на Лівобережній Україні XVI-XVII-XVIII століть // Праці комісії для виучування західноруського та українського права. – К., 1926. – Т. 2.
10. Окиншевич Л. Центральні установи України-Гетьманщини XVII-XVIII століть. Ч. 2. Рада старшин // Праці комісії для виучування західноруського та українського права. – К., 1930. – Т. 7. Окреме видання.
11. Окиншевич Л. Значне військове товариство в Україні-Гетьманщині XVII-XVIII століть // Записки наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 157. – Окреме видання. – Мюнхен, 1948.
12. Gajecki G. The Cossack Administration of the Hetmanat. – Cambridge, 1978. – Vol. 1-2.
13. Кривошея В. Українська козацька старшина. Ч. 1. Урядники гетьманської адміністрації. Вид. 2: доповн., уточн. та виправл. – К., 2005.
14. Кривошея В., Кривошея І., Кривошея О. Українська козацька старшина. Ч. 3. Значне військове товариство. У 3 кн. – К., 2008.
15. Маслійчук В. Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII – першої третини XVIII ст. – Х., 2003.
16. Яворницький Д. Іван Дмитрович Сірко. – Д., 1990.
17. Мицик Ю. Отаман Іван Сірко. – Запоріжжя, 2000.
18. Маслійчук В. Altera patria. Нотатки про діяльність Івана Сірка на Слобідській Україні. – Х., 2004.
19. Грибовський В. Кошовий отаман Петро Калнишевський. – Д., 2004.
20. Рябінін-Скляревський О. Запорозькі заколоти і керуюча верства Коша XVIII ст. // Малінова Г., Сапожников І. О.О. Рябінін-Скляревський: матеріали до біографії. – Одеса-Київ, 2000.
21. Слабченко М. Паланкова організація Запорозьких Вольностей // Козирєв В. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної України (друга половина XVIIІ – перша половина ХІХ ст.) – Запоріжжя, 1999.
22. Ченцова Н. Атестати запорозьких козаків в архіві Коша нової Запорозької Січі як джерело до вивчення козацьких біографій // Історія та особистість історика: Збірник наукових праць, присвячених 60-річному ювілею проф. Г.К. Швидько. – Д., 2004.
23. Материалы для истории южнорусского края (1715-1774). Сост. А. Андреевский. – Одесса, 1886.
24. Голобуцький В. Запорозька Січ в останні часи свого існування. – Д., 2004.
25. Українське козацтво: Мала енциклопедія. – Вид.2, доп. і переробл. – К.-Запоріжжя, 2006.
26. Олійник О. Запорозький зимівник часів Нової Січі (1734-1775). – Запоріжжя, 2005.
27. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – К., 1990. – Т. 1.
28. Яворницький Д. До історії степової України. – Д., 2004.
29. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.
30. Архів Коша Нової Запорозької Січі. – К., 2003. – Т. 3.
31. Архів Коша Нової Запорозької Січі. – К., 2006. – Т. 4.
32. Історія українського козацтва: Нариси в 2 томах. – К., 2006. – Т. 2.
33. Архів Коша Нової Запорозької Січі. – К., 2000. – Т. 2.
34. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – К., 1990. – Т. 2.
35. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – К., 1990. – Т. 3.
36. Мицик Ю. Козацький край. – Д., 1997.
37. Кочергін І. Козацький період в історії міста Дніпропетровська // Січеславський альманах. – Вип. 1. – Д., 2005.
38. Скальковський А. Історія Нової Січі або останнього Коша Війська Запорозького. – Д., 1994.
39. Пащенко О., Водотика С., Удовиченко І. Структура та функції правоохоронних органів Запорозької Січі // Козацька спадщина. – Вип. 1. – Нікополь-Запоріжжя, 2005.
40. Архів Коша Нової Запорозької Січі. – К., 1998. – Т. 1.
41. Русина О., Горобець В., Чухліб Т. Незнайома Кліо. – К., 2002.
42. Кузик Т., Хмарський Т. Документи з історії запорозького козацтва в зібранні рукописів Одеського товариства історії і старожитностей // Український археографічний щорічник. – Вип. 8-9.
43. Рябінін-Скляревський О. Запорозькі заколоти і керуюча верства Коша XVIII ст. // Малінова Г., Сапожников І. О.О. Рябінін-Скляревський: матеріали до біографії. – Одеса-Київ, 2000.
44. Кузьмук О. “Козацьке благочестя”: Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в ХVІІХVІІІ ст.: еволюція взаємовідносин. – К., 2006.
Published
2021-08-12
How to Cite
Репан, О. А. (2021). Персональний склад старшини кодацької паланки: до постановки проблеми. Zaporizhzhia Historical Review, 1(26), 99-103. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2047
Section
Роль козацької еліти в історії Гетьманщини та Січі