Російський фактор та трансформація поглядів козацької старшини щодо гетьманської влади у середині XVII ст.

  • Ю. С. Степанчук

Abstract

In the article the changes of looks of political elite of Hetmanshina in relation to power of hetman are explored, related to the Russian policy in Ukraine in 1654-1657. Keywords: hetman form of rule, contractual articles, imperial's government, cossacks petty officer.

References

1. Брехуненко В. Московська експансія і Переяславська Рада 1654 року. – К., 2005.
2. Бульвінський А. Експансіонізм Москви щодо України 1657 р. // Пам'ять століть. – 1997. − № 6.
3. Горобець В.М. Українська зовнішня політика після Переяслава: стратегічні цілі та тактичні відступи другої половини 1655 р. // Український історичний журнал. – 2000. – № 1.
4. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право. – К., 1996.
5. Кривошея В.В. Шляхетсько-козацькі родини та їх доля. – К., 1999.
6. Мицик Ю.А. З досліджень історії Переяславської ради 1654 р. // Український історичний журнал. – 2003. – № 6.
7. Плохій С. Божественне право гетьманів: Богдан Хмельницький і проблема легітимізації гетьманської влади в Україні // Mediaevalia ucrainica: ментальність та історія ідей. – Т. III. – К., 1994.
8. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея XVII-XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації. – К., 1997.
9. Степанков В.С. Проблема становлення монархічної форми правління Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.)) // Український історичний журнал. – 1995. – № 4.
10. Струкевич О.К. Політико-культурні орієнтації еліти України-Гетьманщини (інтегральний погляд на питання). – К., 2002.
11. Чухліб Т.В. Переяславська угода 1654 р. у контексті міжнародного утвердження ранньомодерної української держави: причини, укладення, наслідки // Український історичний журнал. – 2003. – № 4.
12. Липинський В. Україна на переломі 1657-1659 рр. Замітки до історії українського державного будівництва // Український історичний журнал. – 1992. – № 4.
13. Документы об Освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг. – К., 1965.
14. Воссоединение Украины с Россией: В 2-т. – Т. 2.
15. Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен до конца XVII века. – М., 1995.
16. Бжеський Р. Переяславська умова в планах Б. Хмельницького та “переяславська легенда” // Розбудова держави. – 2004. – № 1-3.
17. Яковлів А. Договір гетьмана Богдана Хмельницького з Москвою року 1654 // Дзвін. – 1991. – № 4.
18. Мельник Л. Російський фактор в зовнішній політиці Богдана Хмельницького // Історія в школі. – 2004. – № 3.
19. Полонська-Василенко Н. Історія України. – К., 1992. – Т. 2.
20. Степанков В.С. Переяславська присяга 1654 р.: зміст і наслідки // Український історичний журнал. – 2003. – № 6.
21. Драгоманов М. Пропащий час. Українці під Московським царством (1654-1876) // Пам'ять століть. – 2002. – № 5.
22. Тис-Крохмалюк Ю. Бої Хмельницького. Військово-історична студія. – Мюнхен, 1954; Львів, 1994.
23. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссиею (далі − Акты ЮЗР). – Т. 10. – СПб., 1877.
24. Історія держави і права України. / За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина. – К., 2000. – Т. 1.
25. Акты ЮЗР. – СПб., 1862. – Т. 3.
26. Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1996. – Т. IX. – Ч. 2.
27. Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.
28. Акти ЮЗР. – Т. 7.
29. Смолій В., Степанков В. Правобережна Україна у другій половині XVII-XVIII ст.: проблема державотворення. – К., 1993.
30. Горобець В.М. Зовнішня політика Гетьманату другої половини 50-х рр. XVII ст. // Український історичний журнал. – 2005. – № 4.
31. Акти ЮЗР. – Т. 4.
32. Звернення (Універсал) від імені Війська Запорозького до іноземних володарів, у якому пояснюються причини розриву з Москвою (жовтень 1658 р.) // Пам’ять століть. – 1997. – № 3.
Published
2021-08-12
How to Cite
Степанчук, Ю. С. (2021). Російський фактор та трансформація поглядів козацької старшини щодо гетьманської влади у середині XVII ст. Zaporizhzhia Historical Review, 1(26), 36-41. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2039
Section
Роль козацької еліти в історії Гетьманщини та Січі