Запорозька Січ - приклад тяглості державотворення чи "хвороби недержавності".

  • Г. М. Васильчук

Abstract

The author proves that while separating our own history from the history of our “brethren-neighbors” it is necessary to keep in mind that some facts do not always find understanding even with the indifferent citizens. The controversial character of the problem of positiveness of existence and ideological achievements in the way of founding the country and the nation by the Zaporizhzhia Sich is analysed.

References

1. Касьянов Г.В. Український націоналізм: проблема наукового переосмислення // Український історичний журнал. – 1998. – №2.
2. Слюсаревський М. Усе залежить від самої України // Вища освіта України. – 2004. – №3.
3. Кроче Бенедетто. Теория и история историографии. – М., 1998.
4. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. – К., 1990. – Т. 1.
5. Наливайко Д.С. Козацька християнська республіка / Запорозька Січ у західноєвропейських істориколітературних пам’ятках. – К., 1992.
6. Стороженко І. Перша Запорозька (Базавлуцька) Січ кінця ХV – першої половини ХVІІ ст. // Київська старовина. – 2005. – №1-2.
7. Потульницький В.А. Теорія української політології. Курс лекцій. – К.,1993.
8. Кресін О.В. Політико-правова спадщина української політичної еміграції першої половини ХVІІІ століття. – К., 2001.
9. Козацькі Січі (нариси з історії українського козацтва ХVІ-ХІХ ст.) / В. Смолій (відповід.ред.). – К., 1998.
10. Мільчев В.І. Конфігурація та устрій Вольностей Війська Запорозького Низового за часів Нової Січі // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2006 – Випуск ХХ.
11. Історія українського козацтва; Нариси; У 2 т. / Редкол.: В.А. Смолій (відп. ред) та ін. – К., 2006. – Т. 1.
12. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник / За ред. О.М. Мироненка. – К., 1997.
13. Потульницький В.А. Українська та світова історична наука: Рефлексії на межі століть. // Український історичний журнал. – 2000. – №1.
14. Маннгейм К. Идеология и утопия // Утопия и идеологическое мышление. – М., 1991.
Published
2021-08-12
How to Cite
Васильчук, Г. М. (2021). Запорозька Січ - приклад тяглості державотворення чи "хвороби недержавності". Zaporizhzhia Historical Review, 1(26), 33-36. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2038
Section
Роль козацької еліти в історії Гетьманщини та Січі

Most read articles by the same author(s)