Ідея соборності у сприйнятті політичної еліти Української козацької держави.

  • О. К. Струкевич

Abstract

The article is devoted to the looks of the Ukrainian political elite of period of Hetmanshina in relation to saving of political, territorial and etnocultural unity of Ukrainian earths. Keywords: cathedral, state institutions, hetman government, political integrity, cossacks elite, military-political patronage.

References

1. Степанков В.С. Богдан Хмельницький і проблема соборності Української держави (1648-1657 рр.) // Богдан Хмельницький та його доба. – К., 1996.
2. Степанков В. Боротьба Петра Дорошенка за збереження цілісності козацької України (друга половина 1668-1669 рр.) // Український історичний збірник. – Випуск 5. – К., 2003.
3. Чухліб Т.В. Спроби об’єднання Лівобережної та Правобережної України за умови визнання їхніми гетьманами різних протекцій Чухліб Т.В. Гетьмани і Монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр. – К., 2003.
4. Олексіюк Т. Соборна Україна. – К., 2004.
5. Документи Богдана Хмельницького (1648-1657). – К., 1961.
6. Смолій В.А., Степанков В.С. Правобережна Україна у другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.: проблема державотворення. – К., 1993.
7. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссиею (далі − Акты ЮЗР). – Т. 9 (1668-1672). – СПб., 1877.
8. Акты ЮЗР. – Т. 8 (1668-1669; 1648-1657). – СПб., 1875.
9. Акты ЮЗР. – Т. 11 (1672-1674; прибавл. 1657). – СПб., 1879.
10. Акты ЮЗР. – Т. 12 (1675-1676). – СПб., 1882.
11. Акты ЮЗР. – Т. 13 (1677-1678). – СПб., 1884.
12. Акты ЮЗР. – Т. 5 (1633-1699). – СПб., 1853.
13. Эварницкий Д.И. Источники для истории запорожских козаков – Т. 1. – Владимир, 1903.
14. Источники Малороссийской истории, собранные Д.Н. Бантыш-Каменским и изданные О. Бодянским. – Часть І. 1649-1687. – М., 1858.
15. Акты ЮЗР. – Т. 7 (1657-1663; 1668-1669). – СПб., 1872.
16. Памятники, изданные Киевской коммиссией для разбора древних актов. – Т. 3. – К., 1898.
17. Крип’якевич І. Історія Украни. – Львів, 1990.
18. Покірний меморіял запорозького війська до святого королівського маєстату Швеції – зареєстрований у королівській канцелярії 22 жовтня 1709 // Возняк М. Бендерська комісія по смерті Мазепи // Мазепа. Збірник / Ред. Р. Смаль-Стоцький // Праці Українського наукового інституту. – Т. 46. – Серія історія: Кн. 5. – Варшава, 1938. – Т. 1.
19. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (далі − ІР НБУВ) – Ф. І. Літературні матеріали. – Од. зб. 53764. Диариуш Генеральной войсковой канцелярии 1750 г.; Там само. – Од. зб. 53766-53968. Документы о жизни и деятельности гетмана графа К. Разумовского – универсалы, указы, ордера и т.д. Оригиналы и копии.
20. Музиченко П. Історія держави і права України: Навч. посібник. – 2-е вид., випр. і доп. – К., 2000.
21. Прошение малороссийского шляхетства и старшин вместе с гетманом о восстановлении разных старинных прав Малороссии // Український історичний журнал. – 1993. – № 7-8.
22. Грабянка Г. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. – К., 1992.
Published
2021-08-12
How to Cite
Струкевич, О. К. (2021). Ідея соборності у сприйнятті політичної еліти Української козацької держави. Zaporizhzhia Historical Review, 1(26), 20-23. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2035
Section
Роль козацької еліти в історії Гетьманщини та Січі