Огляд джерел до історії запорозького гайдамацтва XVIII століття в архівосховищах Польщі.

  • В. І. Мільчев

Abstract

The article describes the main collections of documental, narrative and over primary sources to history of Zaporozhzhian Hajdamaks during the XVIII age, which situated in Polish archives and libraries.

References

1. Скальковский А. Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII ст. 1733–1768. – Одесса, 1845.
2. Rawita-Gawronski F. Historya ruchow hajdamackich (w. XVIII). – Brody, 1913. – T. I, II.
3. Мірчук П. Коліївщина: гайдамацьке повстання 1768 р. – Лондон – Нью-Йорк, 1978.
4. Голобуцький В.О. Запорiзька Сiч в останнi часи свого iснування 1734–1775. – К., 1961.
5. Kohut E. Zenon. Myths Old and New: The Hajdamak Movement and the Koliivshchyna (1768) in Ricent historyography // HUS. – 1977. – Vol. I. – №3.
6. Швидько Г.К. Гайдамаччина // Українське козацтво: Мала енциклопедія.– Київ; Запоріжжя, 2002.
7. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К., 2005.
8. AGAD. – AP. – №№10, 82 (tom I, II), 183.
9. AGAD. – AR. – Dz. II. – Ks. 30, 36, 46; №№2191, 2543, 2548, 2659, 2662, 2716, 2765, 2840, 2978.
10. AGAD. – AZ. – №№1167, 3036-1, 3037, 3066.
11. AGAD. – AR. – Dz. II. – Ks. 46.
12. AGAD. – AR. – Dz. II. – №2978 (“Uniwersal do chlopow polskich”, від 25 лютого 1769 р. зі Сміли).
13. AGAD. – AZ. – №3036/1 (об’ява за підписанням підкоморія воєводства Києвського Міхала Стецького та підкоморія повіту Овруцького Яна Павши, від 27 квітня 1769 р., в Овручі).
14. AGAD. – AZ. – №3036/1 (“Manifest uczyniony w grodzie Winnickom do Kozakow Ukrajinskych”, від 25 лютого 1769 р., за підписом Яна Медзведзького).
15. AGAD. – AR. – Dz. II. – №2659.
16. AGAD. – AR. – Dz. II. – Ks. 36.
17. AGAD. – AKP. – Ks. 359 (“Выписка из учиненной польскому двору декларации о оскорбительных поступках короля польского против Ея Императорского Величества которыя состоят в следующем. 1782”). Вважаємо за доречне навести цитату з документу: “…из тех же беглых некоторые воровские партии собираясь почасту из заграничных местов в Россию приходят, великое воровство, разбои, и смертные убивства делают, и с воровскими пожитками обратно за границу уходят…, а все сие происходит от того что границы между обоих государств порядочно не установлены…”.
18. AGAD. – AR. – Dz. II. – №2543 (копія листа Буковського, реґіментаря війська “польного” партії Подільської, до коронного гетьмана Й.Потоцького, від 21 жовтня 1736 р.).
19. BCz. – Rps. 493, 494.
20. BCz. – Rps. 605-610.
21. BCz. – Rps. 611-614.
22. BCz. – Rps. 616-633.
23. BCz. – Rps. 914-915.
24. BCz. – Rps. 2881-2890.
25. BCz. – Rps. 495.
26. BCz. – Rps. 2886 (повідомлення з Летичева від 29 листопада 1737 р.).
27. BCz. – Rps. 2058. Текст цього листа (тогочасною українською, з полонізмами, латинською транслітерацією) заслуговує на те, аби навести його повністю: “Panie Lugowskij komisaru Raszkowskij. Piszesz do mene, że ja pana waszogo majetnosci razoriaiu, a toie ne znaidetsia na mene, chiba wam żal za toe, szczo tut kawalek chleba uziem a wsich ludej odbronim od waszych że żownir. Znaete wy dobre że wy sami swoich ludej pozahonili zahranicu y wyż porabowali y konie pobrali y czeredy zaimali. Y iszcze nie tylko rabowali ale y ludei rubali y sela palili, że kolib ne ia odbronil, tob wsie Pobereżczyny wyrubali, aż teper priszow tut do tych ludej żeby perepoczyti iakiy tyzdeń y kawalek chleba yzisty, bo maiu dalekuiu dorohu, a lude dla toho szmatka chleba niezubożaiut, a za toho Pisarza Jahorlickoho szczo piszeic do mene że pobiw ieho nebezpriczyny za toe że prosiw mene do sebe y naczaw laiaty, a druheho za toe że ja pisal listy do Dubasar, a on poodpeczatowal, pritom że byli y wasze lude, y zatoe udariw, a wy pochwaliaetisia y zbiraietisia na mene biti. Ja yz wami choczu dobre żyti, a wy na mene pochwaliaetisia, a koli schoczyte to priiditj, maiu u Bozi nadiu szczo nocha wasza niewydet, koli wam żal zatoie szczo ja tut postoiu jakis tyzdeń, a ja was nie budu zaczepati aby wy mene nie zaczepali, poki ja maiu ukaz od moskala to yz wami […ia], a teper postoiu odpoczynu y poidu do Siczy. Prisom zostaiu nazawsze wseho dobra zyczliwym priatelem Sawa polkownik Zaporoskiy”.
28. BCz. – Rps. 2734, 2760, 2766, 5756-5776.
29. BCz.. – Rps. 3835-3873.
30. BCz. – Rps. 3580-І – “Niezdobyty zamek Czarnobylski, czyli przykladna wierność poddanych okazana jasnie wielmoznemu Mikołajowi Chodkiewiczowi staroście zmudzkiemu w czasie ukraińskiey haydamaczyzny, przez Jana Dalkiewicza”. Автором, як це видно з присвяти, був один із онуків (доньчиних) Я.-М.Ходкевича – Ян Далкевич. Твір поширювався у списках серед нащадків Ходкевича, по родинних каналах, впродовж 1820–40-х років.
31. Polski Slownik Biograficzny. – T. III. – Krakow, 1937. Ходкевич Ян-Миколай народився у Гданську, у 1738 р., у достатньо родовитій шляхетській родині; матір його походила з роду Сапегів. У 19-річному віці Ходкевич вступає на французьку військову службу, бере участь у Семилітній війні. Після виходу у відставку, з 1760 р. і до самої смерті мешкав у своєму маєтку в Чорнобилі. На початку 1760-х років особисто, на чолі загону надвірної міліції, переслідував гайдамацькі ватаги в околицях Кричева. В 1768 р. перетворив Чорнобильський замок на притулок втікачів – католиків, уніатів й іудеїв, – зі всієї Північної Київщини. Помер від сухоти. Мав 4 синів і 3 дочок.
32. BJ. – Rps. 5410.
33. Biblioteka PAN Krakow. – Rps. 1679.
34. Biblioteka PAN Kórnik. – Rps. 1140 – “Korczyński Ireneusz. Krotkie opisanie okrutnego krwi przelania w miescie Humaniu zdzialanego roku 1768”; Rps. 1677 – “Opisanie rzezi w roku 1768 dnia 19 Junii w Humaniu. Wiersz”; Rps. 1877 – “Krotkie opisanie rzezi w miescie Humaniu od czerni ukrainskiey dnia 20 miesiąca czerwca roku 1768-go zdziąlaney”.
35. BR. – Rps. 250 – “Mładanowicz. Rzeź humańska czyli hisrorya rewolucyi zrobioney przez Źaliźniaka i Gontę”.
36. BJ. – Rps. 4504 – “Wypadki wieknisty godne pamięci w Ukranie roku 1768 po łacinie napisane przez ks. trynitarza braclawskiego o rzezi, o napadzie hajdamaków na klasztor w roku 1768, w ktorym trynitarze tam mieszkający klasztor przed samym napadem opuscili. Wypadek ten przez naoczego świadka ks. trynitarza własnoręcznie po lacinie napisany. To samo jest przetlumaczone po polsku”.
Published
2021-08-12
How to Cite
Мільчев, В. І. (2021). Огляд джерел до історії запорозького гайдамацтва XVIII століття в архівосховищах Польщі. Zaporizhzhia Historical Review, 1(25), 207-214. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2024
Section
Джерела з історії Запорізького краю

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>