Historical and ethnographic views of Stefan Kovaliv in the studies of Ukrainian researchers of the second half of the 20 th – byginning of the 21 century

Keywords: Stefan Kovalіv, historicalethnographic views, creative heritage, Ukrainian researchers, Western Ukrainian lands, research

Abstract

The article describes the works of the Ukrainian humanities of the second half of the 20th – the beginning of the 21 century, in which the emphasis on analysis of the historical and ethnographic works of S. Kovaliv was made directly or indirectly. In the course of the study, a succinct biography by S. Kovaliv was presented. On the basis of an analysis of the works of Ukrainian researchers in the defined period, it was found that S. Kovaliv is the author of a number of regional studies, several special historical, ethnographic and folklore works. On their basis, S. Kovalіv demonstrates the peculiarities of a complex socio-economic situation in the western Ukrainian lands in the last quarter of the nineteenth and early twentieth centuries. In the course of the study, it became apparent that I. Franko took a direct part in encouraging S. Kovalіv to in-depth study of the social processes that existed in his native land. In addition, it is emphasized that the Ukrainian researchers of life and the many-sided legacy of S. Kovaliv approve of his works, believing that they attract in the first place the richness of living observations and the brightness of the descriptions, which in turn makes it possible to truly see the socio-economic the situation of the population of Eastern Galicia, as the author himself saw. It is also determined that a further promising direction should be a comprehensive analysis of the works of contemporary intellectuals S. Kovalіva, who reflected on his multigenre literary activity.

References

1. Власюк А. Забутий письменник Стефан Ковалів / А. Власюк. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://obozrevatel.com/author-column/zabutij-pismennik-stefan-kovaliv.htm ?full=1.
2. Гетьман В. Освітня діяльність і педагогічні погляди Степана Каваліва : монографія / упорядник Наталія Калита / В. Гетьман. – Дрогобич : Вид-во ДДПУ, 2006. – 86 с
3. Гірняк С. Стефан Ковалів: штрихи до мовного портрета / С. Гірняк // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 12. – С. 248-254.
4. Гірняк С. Тексти творів Стефана Коваліва як репрезентанти мовних особливостей Східної Галичини / С. Гірняк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. – 2014. – Вип. 11. – С. 171-177.
5. Гнатюк М. Учитель життя людського / М. Гнатюк // Дзвін. – 1992. – № 7-8. – С. 131-136.
6. Горак Р. Стефан Ковалів. До 150-річчя від дня народження / Р. Горак. – Трускавець: «Франкова Криниця», 1998. – 127 с.
7. Дей І. О. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI – XX ст.) / І. О. Дей. – К.: Видавництво «Наукова думка», 1969. – 559 с..
8. Дереч Д. Оповідання про минуле Галичини / Д. Дереч // Жовтень. – 1953. – № 6. – С. 117-121.
9. Дзьобан С., Петраш О. Він писав про «Галицьку Каліфорнію» / С. Дзьобан, О. Петраш // Вітчизна. – 1973. – № 11. – С. 185-189.
10. Документально-мистецька виставка «Стефан Ковалів і образки з галицької Каліфорнії». – Дрогобич: Музей «Дрогобиччина», 2013. – 28 с.
11. Історія української літератури: У 8 т. / Ред. колегія: Є.П. Кирилюк [гол. ред. та ін.]. – К.: Наукова думка, 1968. – Т.4, Кн. ІІ. – С. 90-100.
12. Ковалів С. Вибрані оповідання / Упорядкування, вступна стаття та пояснення слів В. Лесина / С. Ковалів. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1952. – 248 с.
13. Ковалів С. Оповідання, статті, щоденник (З недрукованої спадщини) / С. Ковалів. – Дрогобич: Сурма – Львів – інститут МАУП, 2011. – 204 с.
14. Ковалів С. Оповідання. Казки. Листи (З недрукованої спадщини) / С. Ковалів. – Борислав, 2009. – 183 с.
15. Ковалів С. Твори / Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття, примітки і словник канд. філолог. Наук В. М. Лесина та С. І. Дігтяра / С. Ковалів. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 723 с.
16. Ковалів Ю. Спогади про Сепана Ковалева / Ю. Ковалів // Ковалів С. Вибрані оповідання / Упорядкування, вступна стаття та пояснення слів В. Лесина. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1952. – С. 23-29.
17. Колінько О. Стефан Ковалів. Мала проза крізь призму часу (сучасна інтерпретація) / О. Колінько. – К. : Знання України, 2002. – 177 с.
18. Коцопей Г. Питання виховного ідеалу української молоді у творчій спадщині Стефана Коваліва / Г. Коцопей // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Випуск 48. – С. 209-216.
19. Лесин В. Стефан Ковалів / В. Лесин // Ковалів С. Вибрані оповідання. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1952. – С. 3-22.
20. Лесин В., Дігтяр С. Літописець дореволюційного Борислава / В. Лесин, С. Дігтяр // Ковалів С. Твори. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – С. 3-33.
21. Микулич О. Борислав у творчості Стефана Коваліва / О. Микулич // Іван Зег. Серія : Видатні постаті у нафтовій історії міста Борислава. – Дрогобич : видавець Сурма С., 2008. – С. 72-82.
22. Шалата М. Невідоме з творчості С. Коваліва / М. Шалата // Ковалів Стефан. Оповідання. Казки. Листи (З недрукованої спадщини). – Борислав, 2009. – С. 3-12.
Published
2019-12-29
How to Cite
Drahan, V. (2019). Historical and ethnographic views of Stefan Kovaliv in the studies of Ukrainian researchers of the second half of the 20 th – byginning of the 21 century. Zaporizhzhia Historical Review, 2(52), 144-148. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/202