Олександрівський курінь вільного козацтва (1917-1920 рр.)

  • В. Г. Бондаренко

Abstract

In the article activity of Oleksandrovsk kuren of Free the cossacks is examined in 1917–1920 years. The social base of Free cossacks motion is analysed on Zaporozhia and his organizational principles. Participation of oleksandrovsks cossacks and petty officers is explored in war of UNR with soviet Russia. The role of Free the cossacks of city Oleksandrovsk concernes in the revolt of Directory and subsequent armed fight of the Ukrainian people for independence of the state.

References

1. Горб А. Червона гвардія м. Катеринославу в боротьбі за владу Рад. – Б.м, 1933.
2. Борьба за Советы на Екатеринославщине. Сборник статей и воспоминаний. – Днепропетровск, 1927.
3. Гарчев П.І. Червона Гвардія України у Жовтневій революції. – Харків, 1969.
4. Борис Р. Вільне козацтво: Ідея озброєного народу в 1917 р. на Україні. – Львів, 1934.
5. Бантиш-Каменський О. До історії козацького руху на Україні в 1917–1918 рр. – Біла Церква, 1923.
6. Жук А. Вільне козацтво // Український Скиталець. – 1923. – Ч. 1; Ч. 2; Ч. 3; Ч. 4; Ч. 5; Ч. 7; Ч. 9–10; Ч. 19–20; Ч. 21–22.
7. Цапко І. Роля Вільного Козацтва у визвольній боротьбі (З нагоди 50-річного Ювілею Українських Збройних Сил) // Вісті Комбатанта. – 1967. – №5–6.
8. Кущинський А. Традиційна національна державницька сила //Українське козацтво. – 1977. – №4.; Його ж. На порозі 62-го року існування УВК // Там само. – 1979. – №3–4.
9. Голубко В. Армія УНР 1917–1918 рр. – Львів, 1997.
10. Захарченко П. Селянська війна в Україні: рік 1918. – К, 1997.
11. Папакін Г. Отаман Вільного Козацтва // Історія України. – 2000. – №22.
12. Лободаєв В.М. Українське Вільне козацтво (1917–1918 рр.): Дис. .. канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський нац. ун-т ім.Т. Шевченка. – К, 2001.
13. Пахоменков Ю.Г. Організація українських військових частин на Катеринославщині в 1917 – на початку 1918 рр. // Грані. – 2002. – №2.
14. Магалевський Ю. В Олександрівську на Запоріжжі // Календар-альманах “Дніпро” на 1929 р. – Львів, 1928.
15. Магалевський Ю. Українська праця в Олександрівську в 1917р. // Календар-альманах “Дніпро” на 1939 р. – Львів, 1938.
16. Магалевський Ю. Уривок із споминів // Календар Червоної Калини. – 1929.
17. Державний архів Запорізької області (далі - ДАЗО). – Ф. Р-74. – Оп. 1. – Спр. 1.
18. Народна воля. – 1917. – 1 вересня.
19. Забочень М. Художник з Олександрівська // Запорізька Старовина. – Запоріжжя, 1995.
20. Народне життя. – 1917. – 12 грудня.
21. Донецкий пролетарий. – 1918. – 3 січня.
22. Звезда. – 1917. – 15 грудня.
23. Вольный Дон. – 1917. – 25 грудня.
24. Красное Запорожье. – 1927. – 29 жовтня.
25. ДАЗО. – Ф. 2030. – Оп. 1. – Спр. 42.
26. Известия Николаевского Совета рабочих и военных депутатов. – 1917. – 20 грудня.
27. Гордієнко Г. Хто визволив Олександрівськ в 1918 р. // Українське козацтво. – 1974. – №2.
28. Франко П. Бій в Олександрівську // Літопис Червоної Калини. – 1939. – №7.
29. Заклинський М. Наступ УСС-ів на Олександрівськ 1918 р. // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1932 р. – Львів., 1931.
30. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 1429. – Оп. 1. – Спр. 35.
31. Коваль Р.М. Багряні жнива Української революції: Воєнно-історичні нариси. – К., 2005.
32. ЦДАВО України. – Ф. 3795. – Оп. 5. – Спр. 78.
Published
2021-08-12
How to Cite
Бондаренко, В. Г. (2021). Олександрівський курінь вільного козацтва (1917-1920 рр.). Zaporizhzhia Historical Review, 1(25), 43-47. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1995
Section
Запорізький регіон у новітню добу