Персоніфікація демократії як основа новітніх політико-владних відносин.

  • П. В. Когут

Abstract

An accordance of contemporary political and power relations to fundamental principles of the democracy is analyzed. Mutual conditionality of personification and democratic character of political power are disclosed. Using this basis the main principles of the optimization of political and power activity are defined.

References

1. Журавський В.С., Кучеренко О.Ю., Михайльченко М.І. Політична еліта України: теорія і практика трансформації. – К., 1999.
2. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. – Львів, 1996.
3. Пахарев А.Д. Политическое лидерство и лидеры. – К., 2001.
4. Зущик Ю.М., Кривошеєнко О.В., Яблонський В.М. Фігури. Політичне лідерство в сучасній Україні. – К., 1999.
5. Соколов В.Н., Ханеев С.Е. Власть. Политика. Массы. – О., 2002.
6. Канетти Элиас. Масса и власть. – М., 1997.
7. Халипов В.Ф. Власть: основы кратологии. – М., 1995.
8. Соколов В.Н., Старинец А.Г. Власть и общество. – О., 2003.
9. Гаджиев К.С. Политическая философия. – М., 1999.
10. Федорова М.М. Классическая политическая философия. – М., 2001.
11. Lekszykon politologii / Red. nauk. prof. dr hab. A. Antoszewski, prof. dr hab. R. Herbut. – Wrocław, 2004.
12. Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни / За ред. Бориса Кухти. – Львів, 2003.
13. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – К., 2001.
14. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К., 1997.
15. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. – К., 1997.
16. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / За ред. В.В. Копєйчикова. – К., 1999.
17. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х., 2001.
Published
2021-08-12
How to Cite
Когут , П. В. (2021). Персоніфікація демократії як основа новітніх політико-владних відносин. Zaporizhzhia Historical Review, 1(24), 277-281. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1986
Section
Революційні та реформаційні процеси сучасності