Інноваційні дослідження останніх років в Україні.

  • Л. В. Бойко-Бойчук

Abstract

The aim of the article is to analyze the most urgent research areas in innovative development (academic publications, conferences, and dissertation) in modern Ukraine and public innovative policy.

References

1. Геєць В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України. – Харків, 2006.
2. Семиноженко В.П. Україна: шлях до постіндустріальної цивілізації. – Харків, 2005.
3. Інноваційна стратегія українських реформ / Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. – К., 2002.
4. Соціогуманітарний аспект інноваційно-технологічного розвитку економіки України / За ред. Л.І. Федулової. – К., 2007.
5. Корпоративні структури в національній інноваційній системі України / За ред. Л.І. Федулової. – К., 2007.
6. Сучасні концепції менеджменту: Навч. посібник / За ред. Л.І. Федулової. – К., 2007.
7. Конкурентоспроможність національної економіки / За ред.Б.Є. Кваснюка. – К., 2005.
8. Інноваційній розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / За ред. Л.І. Федулової. – К., 2005.
9. Левін Р., Ноур А. Ставлення до інновацій різних соціально-демографічних груп українського суспільства // Український соціум. – 2007. – № 3.
10. Жаліло Я., Новицький В. Проблеми впровадження інноваційної моделі економічного розвитку // Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки / За ред. А.С. Гальчинського. – К., 2003.
11. Розділ ХІV. Організаційні форми сприяння інноваційній діяльності: науково-технічні агломерації, технопарки і технополіси // Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: Монографія / За ред. З.С. Варналія. – К., 2007.
12. Напрями та шляхи інноваційного розвитку регіонів // Україна у 2006 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку. Експертна доповідь. – К.
13. Інноваційний розвиток регіонів як чинник підвищення конкурентоспроможності // Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку: Експертна доповідь / За заг. ред. Ю.Г. Рубана. – К., 2007.
14. Черевичний Г.С. Вища освіта України: новації, проблеми, перспективи // Наука та наукознавство. Міжнародний науковий журнал. – 2007. – № 1.
15. Маліцький Б.А. Від політики “перетягування” влади до реальної політики інноваційного розвитку // Наука та наукознавство. – 2007. – № 2.
16. Красовська О.В. Теоретичні засади функціонування венчурного капіталу та його використання в Україні // Наука та наукознавство. – 2007. – № 2.
17. Актуальне видання про інноваційну парадигму соціально-економічного розвитку України (Онікієнко В.В., Ємельянко Л.М., Терон І.В. Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України / За ред. В.В. Онікієнка. – К., 2006.) // Український соціум. – 2007. – № 2.
18. http://www.nas.gov.ua/scinn/pages/about.html.
19. Lisitsa T.M., Melnyk A.M. Concerning the Matter of Informational and Analytical Providing of the State Innovation Policy Realization // Наука та інновації. Науково-практичний журнал. – 2007. – № 6 // http://www.nas.gov.ua/scinn/pages/uu0607.html
20. Туташинський В.І. Технологічні парки України: результати роботи та проблеми діяльності // Наука та інновації. Науково-практичний журнал. – 2005. – № 2 // http://www.nas.gov.ua/scinn/pages/uu0205.html
21. Кузнецова И.С. Анализ моделей инновационных систем // Наука та інновації. Науково-практичний журнал. – 2006. – № 3 // http://www.nas.gov.ua/scinn/pages/uu0306.html.
22. Троян В.М. Інновації у Європі // Наука та інновації. Науково-практичний журнал. – 2005. – № 3 // http://www.nas.gov.ua/scinn/pages/uu0305.html
23. Єгоров І.Ю. Наука й інновації в процесах соціально-економічного розвитку // Наука та інновації. Науково-практичний журнал. – 2007. – № 2 // http://www.nas.gov.ua/scinn/pages/uu0207.html.
24. Лібанова Е.М., Лісогір Л.С. Інформація про виконання інноваційного проекту “Розробка механізму реалізації інноваційних складових людського розвитку” // Наука та інновації. Науково-практичний журнал. – 2008. – № 2 // http://www.nas.gov.ua/scinn/pages/uu0208.html.
25. Зінченко О.П., Ільчук В.П. Центр інноваційного розвитку як функціональна модель синергії // Наука та інновації. Науково-практичний журнал. – 2006. – № 1 // http://www.nas.gov.ua/scinn/pages/uu0106.html.
26. Pivnyak G.G. Development of Innovation Structures at Universities and Role of Local Authorities on Their Progressing // Наука та інновації. Науково-практичний журнал. – 2008. – № 1 // http://www.nas.gov.ua/scinn/pages/uu0108.html.
27. Гамота Дж. Шлях від фундаментальних досліджень до інновацій // Наука та інновації. Науковопрактичний журнал. – 2006. – № 1 // http://www.nas.gov.ua/scinn/pages/uu0106.html.
28. Мазур А.А., Осадчая Н.В. Современные инновационные структуры // Наука та інновації. Науковопрактичний журнал. – 2006. – № 1 // http://www.nas.gov.ua/scinn/pages/uu0106.html.
29. Горбатюк Л.В., Грига О.І., Сазонова Л.І., Попадинець В.І., Попадинець Ю.В. Про пріоритети науковотехнічного та інноваційного розвитку і шляхи їх реалізації // Наука та інновації. Науково-практичний журнал. – 2005. – № 1 // http://www.nas.gov.ua/scinn/pages/uu0105.html.
30. Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України / Я.А. Жаліло, С.І. Архієреєв, Я.Б. Базилюк та ін. – К., 2006.
31. Див., наприклад: Грозний І. Внутрішній ринок інновацій як основа економічного росту // ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Матеріали четвертої міжнародної науково-теоретичної конференції. 26-27 травня 2005 р. м. Київ. Ч. 2 / Ред. Г.П. Балабанова. – К., 2004.
32. Кальянов А.В. Трансформационная модель развития общества // ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Матеріали четвертої міжнародної науково-теоретичної конференції. 26-27 травня 2005 р. м. Київ. Ч. 2 / Ред. Г.П. Балабанова. – К., 2004.
33. Тарасова Г.О. Стимулювання економічної активності на внутрішньому ринку інновацій // ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Матеріали четвертої міжнародної науково-теоретичної конференції. 26-27 травня 2005 р. м. Київ. Ч. 2 / Ред. Г.П. Балабанова. – К., 2004.
34. Бондар О. Соціально-психологічні аспекти інноваційної моделі розвитку економіки України як основи євроінтеграції // ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Матеріали четвертої міжнародної науково-теоретичної конференції. 26-27 травня 2005 р. м. Київ. Ч. 2 / Ред. Г.П. Балабанова. – К., 2004.
35. http://www.ukma.kiev.ua/ua/nauka/confer/dni_nauki/arhiv/DS_2005/tables.htm.
36. http://www.kymu.edu.ua/facul_ps_menu.htm.
37. Українська інноваційна доктрина 2008. – Харків, 2008.
38. Законодавство України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
39. Державне агентство України з інвестицій та інновацій. Офіційний веб-сайт // http://www.in.gov.ua/index.php?get=72.
Published
2021-08-12
How to Cite
Бойко-Бойчук, Л. В. (2021). Інноваційні дослідження останніх років в Україні. Zaporizhzhia Historical Review, 1(24), 269-272. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1983
Section
Революційні та реформаційні процеси сучасності