тан і розвиток культури доби сучасної незалежної Української держави (1991-2008 рр.)

  • М. В. Дєдков

Abstract

The article deals with the culture in the independent Ukrainian state in 1991-2008. The analysis of the state and development of the culture is given in the article. The main attention is drawn to the phenomena and processes taking place in the fields of education, science, literature, art, publishing and sport. 

References

1. Закон України «Основи законодавства про культуру» // Відомості Верховної Ради (далі – ВВР). – 1992. – № 21. – Ст. 294.
2. Указ Президента України «Про Фонд розвитку культур національних меншин України // Урядовий кур’єр. – 1992. – № 18.
3. «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє» // Шевченко Т.Г. Кобзар. – К., 1987.
4. http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_1_h3_1.php.
5. Українська та зарубіжна культура: Навч. Посібник / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко та ін. – 3-є вид., випр. і доп. – К., 2002; Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти / В.І. Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А. Режко. – К., 2002; Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій. – К., 2002; Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття. – К., 2002.
6. Закон України «Про освіту» // ВВР. – 1991. – № 34. – Ст. 451.
7. Закон УРСР «Про мови» // ВВР. – 1989. – Додаток до № 45. – Ст. 631.
8. Закон України «Про загальну середню освіту» // ВВР. – 1999. – № 28. – Ст. 230.
9. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). – К.,1994.
10. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ ст. / Авт.кол.: В. Литвин (кер.), В. Андрущенко, А. Гуржій та ін.. – У 3-х кн. – Кн. 2: Освіта і наука: творчий потенціал державо- і культуротворення. – К., 2004.
11. Українська національна система виховання: Концепція. – К., 1991.
12. Закон України «Про професійно-технічну освіту» // ВВР. – 1999. – № 26. – Ст. 218.
13. Закон України «Про вищу освіту» // ВВР. – 2002. – № 20. – Ст. 134.
14. Статистичний щорічник України за 2005 рік. – К., 2006.
15. Огаренко В.М. Недержавна вища освіта в Україні: перше десятиліття: Історичний нарис. – Запоріжжя, 2000.
16. Національний звіт України про впровадження положень Болонського процесу, 14 грудня 2006 р. // http://www.mon.gov.ua.
17. Інтерв’ю міністра освіти і науки України І.О. Вакарчука // 24. – 2008. – 20.10.
18. Досягнення в системі вищої освіти України, починаючи з Бергена // http://www.mon.gov.ua.
19. Міносвіти вже готується до нової вступної кампанії
20. // http://www.useti.org.ua/ua/news/260/
21. Історія української культури. У 5-ти томах – К., 2004.
22. http://www.knyha.com/ukr.autor/?іd=2116.
23. Національний склад населення України та його мовні ознаки. За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року. – К., 2003.
24. http://www.kmv.gov.ua/news.asp?IdType=7&Id=46012.
25. http://www.meria.zp.ua/?id=197.
26. Національний заповідник «Хортиця» // http://www.hortica.org.ua/exposition.
27. http://moemisto.com.ua/1256.
28. Бруслиновський Є. Символи нації повертаються на Батьківщину…Поки що лише на півроку // http://www.day.kiev.ua/56654.
29. Книжковий огляд. – 2003. – № 1 // http://www.web30. standart.net/magaz.php?aid=5709.
31. Проблеми та перспективи розвитку українського кінопрокату // http://www.culturalstudies.in.ua/index.php.
32. Україна представить 5 фільмів на Берлінському кінофестивалі // http://newsru.ua/rest/05feb2008/nashekino.htm.
33. bbc.co.uk/ukrainian/2008/11/08/104.
34. http://old.kinokolo.ua/cyclopedia/person.php./219.
35. http://expres.ua/articles/2006/04/07/6774.
36. http://old.kinokolo.ua/cyclopedia/person.php./726.
37. Шел трамвай девятый номер (2003). TV Rip (Cтепан Коваль) // http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=357009.
38. http://old.kinokolo.ua/cyclopedia/person.php./724.
39. Дещо про культурний капітал України // Кінотеатр. – 2008. – № 4 // http://www.htm.ukma.kiev.ua/show_magazine.php?inid=34.
40. Державний реєстр телерадіоорганізацій України (на 1 липня 2008) // http://www.nrada.gov.ua/documents/reestr_1.07.2008.
41. http://www.inter.ua/ua/news/2007/36/2159.html.
42. http://news.ag.com.ua/news-28233.html.
43. http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/a.
44. http://www.profootball.com.ua/2002/11/06/dinamo.
45. http://www.bubka.openua.net/bio.php.
46. http://presscenter.ukrinform.ua/vip_galery.php?photo_id=193.
47. http://www.klichko.com.
48. http://ashevchenko.kiev.ua/biography.
49. Закон УРСР «Про свободу совісті та релігійних організацій» // ВВР. – 1991. – № 25. – Ст. 284.
Published
2021-08-12
How to Cite
Дєдков, М. В. (2021). тан і розвиток культури доби сучасної незалежної Української держави (1991-2008 рр.). Zaporizhzhia Historical Review, 1(24), 251-264. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1981
Section
Революційні та реформаційні процеси сучасності

Most read articles by the same author(s)