Український гельсінкський рух на тлі опозиційної боротьби в країнах Центрально-Східної Європи (1976-1991 рр.)

  • Ю. О. Каганов

Abstract

The article is devoted to comparative analysis of Ukrainian Helsinki Movement presented by Ukrainian Helsinki Group (1976-1987) and Ukrainian Helsinki Union (1988-1991), with similar movements in Czechoslovakia (“Charter 77”), Bulgaria (“Declaration 78”) and Romania. The following problems are examined in the article: numeral and qualitative organization membership; correlation of human rights and national component; ideological and political discussions inside the organizations; reaction of the authorities on the activities of Helsinki groups; the influence of Helsinki movement on the process of political elite’s transit in 1989-1991.

References

1. Українська Гельсінкська група. До 30-річчя створення: історія, документи / Упоряд. О. Зінкевич, В. Овсієнко. – К., 2006.
2. Dissent in Romania: an overview / By P. Moore. 5 June 1978. Radio Free Europe // Інститут відкритого суспільства: http://files.osa.ceu.hu/holdings/300/8/3/text/52-6-147.shtm.
3. Асенов Б. От шесто – за шесто. – София, 1999.
4. Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінкських угод / Харківська правозахисна група; Упорядн.: Є.Ю. Захаров: В 4 т. – Харків, 2001.
5. Інтерв’ю Ю.О. Каганова з В.В. Овсієнком. 07.10.2008 р. Особистий архів автора.
6. Інтерв’ю Ю.О. Каганова з М.Ф. Мариновичем. 27.10.2008 р. Особистий архів автора.
7. Charta 77: dokumenty, 1977-1989. Sv. 1-3 / B. Císařovská, V. Prečan. – Praha, 2007.
8. Українська Гельсінкська група: До 20-ліття створення. Спецвипуск газети “Самостійна Украина” / В. Кіпіані, В. Овсієнко. – К., 1996. – № 25028.
9. Молода нація. – 2006. – № 3(40): Українська гельсінкська група: 30 років героїзму (1976-2006).
10. Кривдіна І.Б. Гельсінський рух і його вплив на національно-політичні процеси в Україні (1976 – початок 90-х років): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2001.
11. Басараб М.М. Українська Гельсінська спілка в Закарпатті. – Ужгород, 2006.
12. Горохівський Л.Ф. Діяльність Української Гельсінкської Спілки на Тернопільщині та нинішня реалізація принципів УГС (До 20-річчя утворення Української Гельсінкської Спілки) // http://khpg.org/archive/index.php?id=1219038726
13. Prečan V. V kradenem čase. Vybĕr ze studii, članku a úvah z let 1973-1993. Uspořadal M. Drapala. – Brno, 1994.
14. Otáhal M. Opozice, moc, společnost. Příspěvek k dějinám “normalizace”. – Praha, 1996.
15. Otáhal M. Normalizace 1969-1989. Přispevek ke stavu badani. – Praha, 2002.
16. Vančura J. Naděje a zklamáni. Pražske jaro 1968. – Praha, 1990.
17. Opozice a odpor proti komunistickemu režimu v Československu 1968-1989 / Ed. P. Blažek. – Praha, 2005.
18. Blažek P. “Ale jiná možnost není”. Vyšetřování vzniku Charty 77 // Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci. 1977-1989. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77. Praha, 21-23 března 2007. – Praha, 2008.
19. Pesik R. Charter 77: its struggle, problems and accomplishments. A Thesis Submitted to the Faculty of Graduate Studies in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of master of arts. – University of Manitoba, 1998.
20. Новак-Каляєва Л.М. Чеська демократична опозиція: ідеологія та діяльність (серпень 1968 – грудень 1989 рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2004.
21. Слесаренко А.В. Антитоталітарні рухи в Чехословаччині (1969-1989 рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський славістичний ун-т. – К., 2007.
22. Задорожнюк Э.Г. Путь к “бархатной” революции: противостояние “властных” и “безвластных” в Чехословакии // Славяноведение. – 2004. – № 3.
23. Задорожнюк Э.Г. Чешско-словацкие отношения: от “режима нормализации” 1969 года к “бархатной” революции 1989 года // Новая и новейшая история. – 2005. – № 6.
24. Задорожнюк Э.Г. “Бархатная” революция в Чехословакии глазами американских дипломатов. – 2006. – № 6.
25. Лаврик (Задорожнюк) Э.Г. Хартия-77: уроки тридцатилетней истории // Свободная мысль. – 2008. – № 2.
26. Задорожнюк Э.Г. Хартия 77 и концепция “параллельного общества” в Чехословакии // Новая и новейшая история. – 2008. – № 5.
27. Mihailescu M. Paul Goma and the Courage to Say No – A Romanian Experience // http://www.allacademic.com/one/prol/prol01/index.php?cmd=Download+Document&key=unpublished_manuscript&file_index=2&pop_up=true&no_click_key=true&attachment_style=attachment&PHPSESSID=3e42d43f0d435335d2242478401d694e.
28. Інтерв’ю Ю.О. Каганова з В.В. Овсієнком. 14.10.2008 р. Особистий архів автора.
29. Особисте листування з П. Блажеком. 14.11.2008 р.
30. Мешко О. Свідчу. – К., 1996.
31. Стус В. Твори: У 4 т., 6 кн. / НАН України; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка / М. Коцюбинська (голова ред. кол.), М. Гончарук (упоряд.). – Л., 1994. – Т. 4.
32. Обертас О. Українська гельсінкська група: 30 років героїзму // Молода нація. – К., 2006. – № 3(40).
33. Христова Н. Специфика на българското “дисиденство”. – София, 2005.
34. Грабчак К. Захист прав людини та українських етнічних цінностей у діяльності Української Гельсінкської Групи // Молода нація. – 2006. – Вип. 3.
35. Українська Гельсінкська Група 1978-1982. Документи і матеріали. – Торонто; Балтимор, 1983.
36. Власть – общество – реформы. Центральная и Юго-Восточная Европа. Вторая половина XX века. – М., 2006.
37. Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период. – М., 2006.
38. Шевчук В.П. Правозахисний рух в Україні 70–80-х рр. як опозиція тоталітарному режимові // Політична опозиція: теорія та історія, світовий досвід та українська практика. – К., 1996.
39. Falk B. The dilemmas of dissidence in East-Central Europe: Citizen intellectuals and philosopher kings. – New York; Budapest; New York, 2003.
40. Пути: Беспартийный журнал. – К., 1989. – № 1.
41. Рубан П. Конфедерація чи незалежність? // Українська національна партія: Інформаційний бюлетень. Львів, 1990. – Вип. 3. – Квітень.
42. Камінський А. На перехідному етапі: “гласність”, “перебудова” і “демократизація” на Україні. – Мюнхен, 1990.
43. Спогади колишнього члена Запорізького обласного проводу УГС-УРП О. Черненка про діяльність Запорізької організації УГС-УРП. Особистий архів Ф.Г. Турченка.
44. Барладяну В. Біля воріт держави. 31.05.1990 // Музей-архів та документаційний центр українського самвидаву “Смолоскип”. – Ф. 5А.
45. Зінкевич О. Питання української духовності в Україні. 11 жовтня 1980 р. // Музей-архів та документаційний центр українського самвидаву “Смолоскип”. – Ф. 27А: Україна. УСАМ. “Смолоскип”. Доповіді О. Зінкевича.
46. Tucker A. The philosophy and politics of Сzech dissidence from Рatocka to Havel. – Pittsburgh, 2000.
47. Glenny Misha. The rebirth of history: Eastern Europe in the age of democracy. – L., 1990.
48. Кіпіані В. УГС: політичні дискусії та долі лідерів // http://www.kipiani.org/plain.cgi?63.
49. Keane J. Vaclav Havel. A Political Tragedy in Six Acts. – L., 1999.
Published
2021-08-12
How to Cite
Каганов, Ю. О. (2021). Український гельсінкський рух на тлі опозиційної боротьби в країнах Центрально-Східної Європи (1976-1991 рр.). Zaporizhzhia Historical Review, 1(24), 218-230. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1976
Section
Революційні та реформаційні процеси сучасності

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>