Виконавчо-управлінські структури обласних рад УРСР у другій половині ХХ ст.: тенденції змін (на прикладі Запорізької області).

  • Т. І. Молдавська

Abstract

In the given article legislative sources of the history of the local authorities of USSR on the regional level are examined. The formation of legislation in the 2-nd half of XX-th century is considered.

References

1. Верменич Я. Радянські моделі адміністративно-територіального устрою України (1917-1932 рр.) // Історичний журнал. – 2006. – № 1.
2. Лепешкин А.И. Советы – власть народа. 1936-1967. – М., 1967.
3. Корнієнко М.І. Правове становище відділів та управлінь виконачих комітетів місцевих Рад. – К., 1973.
4. Григорян Л.А. Советы – органы власти и народного самоуправления. – М., 1965.
5. Тихомиров Ю.А. Власть и управление в социалистическом обществе. – М., 1968.
6. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки – К., 1946.
7. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки: прийнята на позачерговій сьомій сесії Верховної Ради Української РСР дев’ятого скликання 20 квітня 1978 р. – К., 1981.
8. Державний архів Запорізької області (далі – ДАЗО). – Ф. Р-1335. – Оп. 21. – Спр. 369.
9. ДАЗО – Ф. Р-1335. – Оп. 21. – Спр. 512.
10. ДАЗО – Ф. Р-1335. – Оп. 21. – Спр. 735.
11. Азовкин И.А. Областной (краевой) Совет депутатов трудящихся. Правовые вопросы организации и деятельности. – М., 1962.
12. Азовкин И.А. Местные Советы в системе органов власти. – М., 1971.
13. Тихомиров Ю.А. Советы и развитие государсвенного управления. – М., 1963.
14. Терлецький В.М. Ради депутатів трудящих Української РСР в період завершення будівництва соціалізму (1938-1958 рр.). – К., 1966.
15. Агеева Е.А. Формы управленческой деятельности исполкомов местных Советов. – М., 1973.
16. Манохин В.М. Порядок формирования органов государственного управления. – М., 1963.
17. ДАЗО – Ф. Р-1335. – Оп. 8. – Спр. 148.
18. ДАЗО – Ф. Р-1335. – Оп. 8. – Спр. 336.
19. ДАЗО – Ф. Р-1335. – Оп. 8. – Спр. 451.
20. ДАЗО – Ф. Р-1335. – Оп. 8. – Спр. 575.
21. ДАЗО – Ф. Р-1335. – Оп. 8. – Спр. 691.
22. ДАЗО – Ф. Р-1335. – Оп. 8. – Спр. 782.
23. ДАЗО – Ф. Р-1335. – Оп. .8 – Спр. 1052.
24. Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946-1980-і рр.) – К., 1999.
25. ДАЗО – Ф. Р-1335. – Оп. 21. – Спр. 1121.
26. ДАЗО – Ф. Р-1335. – Оп. 21. – Спр. 1182.
27. ДАЗО – Ф. Р-1335. – Оп. 21. – Спр. 1280.
28. ДАЗО – Ф. Р-1335. – Оп. 21. – Спр. 2.
29. ДАЗО – Ф. Р-1335. – Оп. 21. – Спр. 86.
30. ДАЗО – Ф. Р-1335. – Оп. 21. – Спр. 178.
31. ДАЗО – Ф. Р-1335. – Оп. 21. – Спр. 876.
32. ДАЗО – Ф. Р-1335. – Оп. 8. – Спр. 5.
33. Шиханов Р.Б. Керівники міста Запоріжжя (1939-2000 рр.): Біографічний довідник. – Запоріжжя, 2000.
34. Шиханов Р.Б. Керівники Запорізької області (1939-2000 рр.): Біографічний довідник. – Запоріжжя,2000.
35. Лещенко Т. Якісний склад радянських регіональних представницьких органів влади (на прикладі Запорізької області) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Том 12. – Київ, 2006.
Published
2021-08-12
How to Cite
Молдавська, Т. І. (2021). Виконавчо-управлінські структури обласних рад УРСР у другій половині ХХ ст.: тенденції змін (на прикладі Запорізької області). Zaporizhzhia Historical Review, 1(24), 205-211. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1973
Section
Революція і реформи новітньої історії