"Народжені революцією": формування номенклатурної еліти УРСР кінця 1930-х-1940-х років.

  • О. Ф. Штейнле

Abstract

This article is dedicated to the problem of forming of Soviet Ukraine’s nomenclature elite. Author comes to the conclusion that the ruling group of Soviet Ukraine came to power in “Stalin’s revolution above”.

References

1. Дорошко М.С. Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917-1938 рр.): Монографія. – К., 2008.
2. Фролов М.О. Більшовицька еліта України в 1937-1938 рр.: трагедія загибелі // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Вип. 10 / В.І. Воловик (гол. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2003.
3. Табачник Д.В. Феномен тоталітарно-репресивного суспільства в Україні (кінець 20-х – 50-і роки). Історичний та етнополітичний аспекти. – Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.05. / НАН України. – К., 1995.
4. Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953: Суспільно-політичний та історикоправовий аналіз: У 2 т. – К., 1994. – Т. 1.
5. Шаповал Ю.І. У ті трагічні роки: сталінізм на Україні – К., 1990.
6. Шаповал Ю.І. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії – К., 2001.
7. John A. Armstrong. The Soviet Bureaucratic Elite: A Case Study of the Ukrainian Apparatus. – London, 1959.
8. Лозицький В.С. Політбюро ЦК Компартії України: історія, особи, стосунки (1918-1991). – К., 2005.
9. Васильєв В.Ю. Україна в політиці керівництва СРСР напередодні Другої світової війни // Український історичний журнал. – 2005. – № 1.
10. Политическое руководство Украины. 1938-1989 / Сост. В.Ю. Васильев, Р.Ю. Подкур, Х. Куромия, Ю.И. Шаповал, А. Вайнер. – М., 2006.
11. Хрущев Н.С. Время. Люди. Власть: Воспоминания в 4-х кн. – Кн. 1. – М., 1999.
12. Сталин И.В. Cочинения. – Т. 5. – М., 1947.
13. Сталин И.В. Cочинения. – Т. 14. – М., 1997.
14. Коржихина Т.П., Фигатнер Ю.Ю. Советская номенклатура: становление, механизмы действия // Вопросы истории. – 1993. – № 7.
15. Шаповал Ю.І. М.С. Хрущов на Україні. – К., 1990.
16. Кондратенко Л.В., Хойнацька Л.М. До 100-річчя від дня народження М.О. Бурмистенка // Український історичний журнал. – 2002. – № 6.
17. Коротченко Дем’ян Сергійович // http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=1261415.
18. Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф. Чуева. – М., 1991.
19. Фролов М.О. Компартійно-радянська еліта в Україні: особливості існування та функціонування в 1923-1928 рр. – Запоріжжя, 2004.
20. Количев В.Г. ЦК ВКП(б) у 1938-1941 рр. // Український історичний журнал. – 1990. – № 5.
21. Джилас М. Беседы со Сталиным. – М., 2002.
22. Фролов М.О. Компартійно-радянська еліта в УСРР (1917-1922 рр.): становлення і функціонування. – Запоріжжя, 2003.
Published
2021-08-12
How to Cite
Штейнле, О. Ф. (2021). "Народжені революцією": формування номенклатурної еліти УРСР кінця 1930-х-1940-х років. Zaporizhzhia Historical Review, 1(24), 202-205. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1972
Section
Революція і реформи новітньої історії

Most read articles by the same author(s)