Діяльність дипломатичної місії УНР на Паризькій мирній конференції (липень-грудень 1919 р.)

  • Я. В. Попенко

Abstract

This article is about the activity of delegation People’s Republic of Ukraine on conference of peace in Paris on July-December, 1919. This period, in author opinion, practicaly was a determinant fact Peopl’es Republic of Ukraine on international politics scene. In this work analize not only the diplomatic talks between ukrainian diplomatist and sporesman of members of Entente, but also definity a basic reason of political split in common deligation Peopl’es Republic of Ukraine.

References

1. Панчук А.М. Історіографія Західно-Української Народної Республіки (1918-200 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. – К., 2000.
2. Капелюшний В.П. Здобута і втрачена незалежність: історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.). Монографія. – К., 2003.
3. Політична історія України. ХХ століття / Під. ред. В.Ф. Верстюка, В.Ф. Солдатенка. – К., 2003. – Т. 2: Революції в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920).
4. Винниченко В. Відродження нації (Історія української революції марець 1917 р. – грудень 1919 р.). – К.; Відень, 1920. – Ч. ІІІ. [Репринтне відтворення видання 1920 року. – К., 1990].
5. Рудницький М. Париж 1919. Преважке становище української делегації на Мирову Конференцію // Історичний календар-альманах “Червоної калини” на 1939 рік. – Львів, 1938. – Вип. XVIII: Україна на дипломатичному фронті.
6. Поссе С. Українська Директорія та її зовнішня політика (Київський та Вінницький періоди) // Літопис революції. Журнал історії ЦК КП(Б)У. – Харків, 1929. – № 5/6.
7. Скаба А.Д. Парижская мирная конференция и иностранная интервенция в стране Советов (январь – июнь 1919 года). – К., 1971.
8. Штейн Б.Е. “Русский вопрос” в 1920-1921 гг. – М., 1958; Штейн Б.Е. “Русский вопрос” на Парижской мирной конференции (1919-1920 гг.). – М., 1949.; Штейн Б.Е. Из истории Парижской мирной конференции 1919 года (Вопрос о Восточной Галиции) // Известия Академии наук СССР. – М., 1947. – Т. IV. – № 2.
9. Стахів М. Україна в добі Директорії УНР. – У 7-ми тт. – Т. 4-5: Директорія і Антанта. – Скрентон, 1964.
10. Гунчак Т. Україна ХХ століття в зарубіжних архівах // Український історичний журнал. – 1997. – № 10.; Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії. – К., 1993.; Гунчак Т. Українська революція. Документи 1919-1921. – Нью-Йорк, 1984. – Т. 2.; Гунчак Т. Symon Petliura. – Toronto, 1985; Гунчак Т. The Ukraine, 1917-1921: A Study in Revolution. – Distributed by Harvard University Press for the Harvard Ukrainian Research Institute, 1977.
11. Ллойд-Джордж Д. Европейский хаос. – Л.; М., 1924; Ллойд-Джордж Д. Правда о мирных договорах. – М., 1957. – Т. 1-2.
12. Нитти Ф. Европа без мира. – М.; Петроград, 1923.
13. Карр Э. История Советской России. – М., 1990. – Кн. 1. – Т. 1-2: Большевистская революция 1917-1923.
14. Никольсон Г. Как делался мир в 1919 г. – М., 1945.
15. Прицкер Д.П. Жорж Клемансо. Политическая биография. – М., 1983.
16. Ададуров В. Політика Франції стосовно українсько-польського конфлікту за Східну Галичину в період з листопада 1918 по березень 1919 р. // Україна в минулому. – К.; Львів, 1995. – Вип. VII.
17. Бондарчук В., Чорній Л. Проблема ЗУНР на Паризькій мирній конференції // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції.
18. Вєдєнєєв Д. В. Українська делегація на мирній конференції в Парижі // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – К., 1993. – Вип. 4.
19. Гловацький І. Проблема правового статусу Східної Галичини на мирній конференції у Парижі 1919-1923 рр. // Вісник Львівського університету. – Львів, 2001.
20. Городня Н. Їм потрібні були сильні союзники. Українське питання на Паризькій мирній конференції 1919 року // Політика і час. – К., 1995. – № 11.
21. Мироненко О. Антиукраїнські рішення Паризької мирної конференції // Історико-політичні уроки української державності: Енциклопедичний словник. – К.; Донецьк, 1998.
22. Цвенгрош Г. Роль графа Михайла Тишкевича у національних змаганнях за вільну, незалежну і соборну Україну, за її політичне визнання Французькою Республікою // Зб. пр. і матеріалів на пошану Лариси Іванівни Крушельницької. – Львів, 1998.
23. Центральний держаний архів вищих органів влади та управління України (м. Київ) (далі – ЦДАВО). – Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 100.
24. ЦДАВО. – Ф. 3933. – Оп. 1. – Спр. 2.
25. Воля. – Відень. – 1919. – Т. 4.
26. ЦДАВО. – Ф. 3933. – Оп. 1. – Спр. 4.
27. Вєдєнєєв Д. З досвіду побудови дипломатичної служби України // Розбудова держави. – К., 1993. – № 3.
28. Головченко В. Соборна Україна на міжнародній арені 1919 р.: надії і втрачені шанси // Українська соборність: ідея, досвід, проблеми: (До 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.). – К., 1999.
29. Центральний державний історичний архів України (м. Львів) (далі – ЦДІАЛ). – Ф. 681. – Оп. 1. – Спр. 5.
30. Шевченко І. Біля витоків. Становлення української дипломатії доби УНР // Політика і час. – К., 1995. – № 9.
31. ЦДІАЛ. – Ф. 681. – Оп. 1. – Спр. 4.
32. Берти Л. За кулисами Антанты. Дневник британского посла в Париже 1914-1919. – М.; Л., 1927.
33. Черная книга. Сборник статей и материалов об интервенции Антанты на Украине в 1918-1919 гг. / Под ред. А.Г. Шлихтера. – Екатеринослав, б/г.
34. ЦДІАЛ. – Ф. 681. – Оп. 1. – Спр. 18.
35. ЦДІАЛ. – Ф. 681. – Оп. 1. – Спр. 2.
36. ЦДАВО. – Ф. 3696. – Оп. 1. – Спр. 153.
37. ЦДАВО. – Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 178.
38. ЦДАВО. – Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 379.
39. ЦДАВО. – Ф. 3603. – Оп. 1. – Спр. 1.
40. ЦДАВО. – Ф. 4211. – Оп. 1. – Спр. 15.
41. ЦДІАЛ. – Ф. 368. – Оп. 1. – Спр. 27.
42. ЦДАВО. – Ф. 4440. – Оп. 1. – Спр. 3.
43. ЦДІАЛ. – Ф. 681. – Оп. 1. – Спр. 3.
44. ЦДАВО. – Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 280.
45. ЦДАВО. – Ф. 3603. – Оп. 1. – Спр. 4.
Published
2021-08-12
How to Cite
Попенко, Я. В. (2021). Діяльність дипломатичної місії УНР на Паризькій мирній конференції (липень-грудень 1919 р.). Zaporizhzhia Historical Review, 1(24), 176-182. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1965
Section
Революція і реформи новітньої історії