Київський період відновленої УНР: фінанси і політика (14 грудня 1918 р. - 5 лютого 1919 р.)

  • П. П. Гай-Нижник

Abstract

The article illuminates the financial aspect of Directory UNR and its government politics during the so-called “Kyiv period” of restored UNR, which lasted since the crush of hetman P.Skoropadsky’s regime (December 14, 1918) till the evacuation of Ukrainian government form Kyiv before the city was captured by Bolsheviks (February 5, 1919).

References

1. Відродження. – 1918. – 15 грудня.
2. Наш путь. – 1918. – 15 грудня.
3. Мир. – 1918. – 15 грудня.
4. Іванис В. Симон Петлюра – президент України. – Торонто, 1952.
5. Гай-Нижник П. Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.). – К., 2004.
6. Гай-Нижник П. Документальні джерела і матеріали до історії фінансової політики уряду Української Держави (29 квітня – 14 грудня 1918 р.): Довідник. – К., 2004.
7. Гай-Нижник П. Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917- 1930 рр.). – К., 2006.
8. Гай-Нижник П. Український Державний банк: історія становлення (1917-1918 рр.). Документи і матеріали. – К., 2007.
9. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 1065. – Оп. 1. – Спр. 14.
10. Мартос Б. Українська валюта 1917-1920 років // Мартос Б., Зозуля Я. Гроші Української Держави. – Мюнхен, 1972.
11. Гнатишак М. Державні гроші України 1917-1920 років: Ілюстрований історико-іконографічний нарис. – Клівленд, 1974.
12. Андріяшик М.Р. Структура керівних органів культури та мистецтва. 1917-1920. – К., 1999.
13. ЦДАВО України.– Ф. 1509. – Оп. 1. – Спр. 21.
14. Вістник УНР. – 1919. – № 18.
15. ЦДАВО України. – Ф. 1509. – Оп. 5. – Спр. 9.
16. Дмитрієнко М.Ф., Лисенко О.Ю. Національна валюта України (1918-1919) // Український історичний журнал. – 1994. – № 6.
17. Мартос Б. Українська валюта 1917-1920 років // Наукові записки Українського технічно-господарського інституту. – Т. ХХ. – Мюнхен, 1970.
18. Немановъ Л.М. Финансовая политика Украины (7 ноября 1917 – 4 февраля 1919 г.). – К., 1919.
19. ЦДАВО України. – Ф. 2199. – Оп. 1. – Спр. 12.
20. ЦДАВО України. – Ф. 1509. – Оп. 5. – Спр. 7.
21. ЦДАВО України. – Ф. 1509. – Оп. 5. – Спр. 6.
22. ЦДАВО України. – Ф. 1509. – Оп. 1. – Спр. 120.
23. Грошові знаки та монети України: Альбом. – X., 2005.
24. Дмитрієнко М.Ф., Литвин В.М., Ющенко В.А., Яковлєва Л.В. Гроші в Україні: факти і документи. – К., 1998.
25. Вістник УНР. – 1919. – № 1.
26. Вістник УНР. – 1919. – № 4.
27. Україна. – 1919. – № 11.
28. Вістник УНР. – 1919. – № 12.
29. ЦДАВО України. – Ф. 1509. – Оп. 5. – Спр. 8.
30. ЦДАВО України. – Ф. 1509. – Оп. 5. – Спр. 24.
31. Трибуна. – 1918. – 19 грудня.
32. Революція на Украине по мемуарам белых. – М. – Л., 1930.
33. Вістник Державних Законів У.Н.Р. – 1919. – Вип. VI. – Ч. 95.
34. Лебідь-Юрчик Х. Бюджетове право. – Львів, 1927.
35. ЦДАВО України. – Ф. 1509. – Оп. 5. – Спр. 22.
Published
2021-08-12
How to Cite
Гай-Нижник, П. П. (2021). Київський період відновленої УНР: фінанси і політика (14 грудня 1918 р. - 5 лютого 1919 р.). Zaporizhzhia Historical Review, 1(24), 165-176. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1964
Section
Революція і реформи новітньої історії