Встановлення влади Директорії на півдні України: регіональні особливості.

  • Г. Ф. Турченко

Abstract

Author characterizes regional features of South Ukraine under power of Directory. It’s put characteristics of right-bank part and left-bank part of South. Author proved that events in South Ukraine were proceeded according all-Ukrainian tendencies. It’s established the residential population gave support the Directory.

References

1. Яблонський В.М. Від влади п’ятьох до диктатури одного: Історико-політичний аналіз Директорії УНР. – К., 2001.
2. Захарченко П.П. Селянський рух в Україні у контексті антигетьманського повстання (осінь 1918 р.). – К., 1997.
3. Васковський Р.Ю., Голуб А.І. Ісаак Мазепа в політичному житті Катеринославщини доби українських визвольних змагань // Історія та культура Подніпров’я. – Дніпропетровськ, 1998.
4. Пархоменко В.А. Українські військові формування Директорії УНР на Півдні України у грудні 1918 р. // День науки. Актуальні проблеми історії та культури України. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 55-м роковинам розгрому фашизму та 135-річчю з дня заснування Одеського держуніверситету. Збірник наукових праць. Ч. ІІ. – Миколаїв, 2000.
5. Комаренко О.Ю. Війська країн Антанти на Півдні України в 1918-1919 рр. (за матеріалами архіву Гуверівського Інституту війни, революції і миру Стенфордського університету США) // Питання нової та новітньої історії. Міжвідомчий науковий збірник. – Вип. 44. – К., 1998.
6. Шкляєв І.М. Розподіл сфер впливу в Одесі: інтервенти, Директорія, Добровольча армія (історикокраєзнавчий аспект) // Записки історичного факультету. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова – Вип. 11. – Одеса, 2001.
7. Гончар Б.М., Городня Н.Д. Відносини між Францією та УНР (грудень 1918 – квітень 1919 рр.) // Український історичний журнал. – 2000. – № 2.
8. Яворський М. Революція на Вкраїні в її головних етапах. – Харків, 1923.
9. Василюк П. Катеринославські події // Наше слово. Ісаакові Мазепі на вічну пам’ять: Зб. – Мюнхен; Лондон, 1973. – Ч. 3.
10. Махно Н. Воспоминания. – Кн. 3: Украинская революция (июль – декабрь 1918 г.). – Париж, 1937 (Харьков, 1998).
11. Правда (Москва). – 1918. – 18 грудня.
12. Державний архів Запорізької області. – Ф. Р-95. – Оп. 1. – Спр. 6.
13. Наша справа (Катеринослав). – 1918. – 1 жовтня.
14. Одесский листок. – 1918. – 8 декабря.
15. Одесский листок. – 1918. – 12 декабря (29 ноября).
16. Одесский листок. – 1918. – 14 (1) декабря.
17. Протоколи допитів Олександра Грекова // Академія. – К., 1995. – Ч. 2.
18. Ведомости Одесского градоначальника. – 1918. . – 21 (8) декабря.
19. Горак В. Повстанець чи бандит // Вітчизна. – 1992. – № 11.
20. Державний архів Херсонської області. – Ф. Р-3264. – Оп. 2. – Спр. 2.
21. Гуковський О. Французька інтервенція на Україні. – Харків, 1929.
22. Гольдельман С. Листи жидівського соціал-демократа про Україну. Матеріали для історії українськожидівських відносин в час революції. – Відень, 1921.
23. Стахів М. Україна в добі Директорії УНР. – Скрентон, 1962. – Т. ІI.
24. Мазепа І. Україна в огні і бурі революції. 1917-1921. – Ч. І. – (Б. м.), 1950.
25. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 1077. – Оп. 1. – Спр. 34.
26. Тимощук О.В. Охоронний апарат Української Держави (квітень – грудень 1918 р.): Монографія. – Харків, 2000.
27. Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис. – К., 1999.
28. Тимощук А.В. Анархо-коммунистические формирования Н. Махно (сентябрь 1917 – август 1921 гг.). – Симферополь, 1996.
29. Повстанець. (Кам’янське). – 1919. – 23 листопада.
30. Повстанець. (Кам’янське). – 1919. – 27 листопада.
31. Республіканець (Катеринослав). – 1919. – 4 січня.
32. Дзвін (Олександрівськ). – 1919. – 12 січня.
33. Дзвін (Олександрівськ). – 1919. – 17 січня.
34. Республіканець (Катеринослав). – 1919. – 11 січня.
35. Шлях (Катеринослав). – 1919. – 17 (4) січня.
36. Республіканець (Катеринослав). – 1919. – 3 січня.
37. Дзвін (Олександрівськ). – 1919. – 14 січня.
38. Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції 1917-1920 рр. – Б.м., 1921. – Т. ІV .
39. Республіканець (Катеринослав). – 1919. – 12 січня.
Published
2021-08-12
How to Cite
Турченко, Г. Ф. (2021). Встановлення влади Директорії на півдні України: регіональні особливості. Zaporizhzhia Historical Review, 1(24), 140-148. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1960
Section
Революція і реформи новітньої історії

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>