Pastoral visits by Patriarch Josyph Slipyi, 1967-1973

  • S. Shtuka Volodymyr Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University
Keywords: Greek Catholics, Josyph Slipyi, Ukrainian Diaspora

Abstract

This paper presents the activities of the GCC’s leader, the Patriarch Josyph Slipyi, within the Ukrainian diasporas in 1967-1973. Particular attention is paid to the analysis of the visits of Ukrainian settlements around the world to unite Ukrainians in the emigration and reproduction of cultural and educational centers.

References

1. Бублик Т. Діяльність патріарха Йосифа Сліпого щодо легалізації УГКЦ у світлі радянських документів (1960- 1980-і роки) [Електронний ресурс / Т. Бублик / Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2013. Вип. 37. – С. 152-157. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2013_37_32
2. Дацько І. Діяльність Патріарха Йосифа поза межами Києво-Галицької митрополії / І. Дацько // Християнський голос. Збірник пам’яток самвидаву Комітету захисту Української Католицької Церкви. – Львів: в-во УКУ, 2007. – С. 11-51.
3. Дацько І. Римський період наукової діяльності Патріарха Йосифа / І. Дацько // Патріарх Йосиф Сліпий як визначний український ієрарх, науковець та патріот: Матеріали Міжнародної наукової конференції (20 вересня 2002 р., Київ). – К., 2002. – С. 78-89.
4. Вітошинська О. Подорожі Блаженнішого Кир Йосифа VII, 1968-1970: У світлі чужої преси / О. Вітошинська. Ллд – Рим ; Париж, 1972. – 143 с.
5. Маркусь Д. Слідами українців в Італії / Дарія Маркусь ; Укр. катол. ун-т, Реліг. т-во «Свята Софія», Укр. катол. освіт. фундація = Ukrainica in Italy / Daria Markus : [путівник]. - Вид. 2-ге, допов. - Л. ; Рим ; Чікаґо : Вид-во Укр. катол. ун-ту, 2011. – 139 с.
6. Михалейко А. «Звільнено мене, та не привернено волі моїй рідній Церкві» / Андрій Михалейко // Патріархат. – №1(434) – 2013. – С.7-11.
7. Михайлишин М. М. Блаженніший Йосиф Сліпий та ідея патріархату УГКЦ / М. М. Михайлишин. – Львів: Свічадо, 2007. – 192 с.
8. Мороз В. Йосиф Сліпий: «Поставте собі питання: що про вас одного дня скаже історія?» [Електронний ресурс] / Володимир Мороз. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://tyzhden.ua/History/185683
9. Пастирське послання після других всесвітніх відвідин український поселень від 1973 // Благовісник верховного Архиєпископа візантійсько-українського (греко-руського) обряду. Рік IХ. Кн. 1-4 / відп. Ред. І. Хома. – Кастельґандольфо : [б. в.], 1973. - 104+[265] с.
10. Пелікан Я. Ісповідник віри між Сходом і Заходом: портрет українського кардинала Йосифа Сліпого / Я. Пелікан. – К.: Варта, 1994. – 304 с.
11. Рудницька М. Невидимі стигмати / М. Рудницька. - Рим [та ін.] : Товариство за патріярхальний устрій Української Католицької Церкви, Видавнича комісія, 1971. – XIV, 538 с.
12. Сидор О. Патріарх Йосиф Сліпий і мистецтво / О. Сидор. – Київ-Рим: Видавництво товариства «Свята Софія», 2012. – 456 с.
13. Хома І. Патріярх Йосиф / І. Хома. – Львів: Вид-во «Дон Боско», 2009. – 171 с.
14. Федорів Ю. Дещо з життя Патріарха Йосифа / Ю. Федорів // Патріархат. – №9(201) – 1987. – С.4
15. Шафран Т. Патріарх Йосиф Сліпий – духовний борець за українську державність [Електронний ресурс] / Т. Шафран / Режим доступу: http://www.sde.org.ua/component/k2/item/1939-patriarkh-josyf-slipyj-dukhovnyjborec.html
16. Щербяк Ю. Провідна роль Українського католицького університету в освітньо-виховній діяльності церкви (друга пол.. ХХ ст.) / Ю. Щербяк // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: БДПУ, 2007. – 220 с.
Published
2019-12-29
How to Cite
Shtuka, S. (2019). Pastoral visits by Patriarch Josyph Slipyi, 1967-1973. Zaporizhzhia Historical Review, 2(52), 105-109. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/196