Директорія: спроба поновлення українізації.

  • В. Ф. Шевченко

Abstract

This article is devoted to the «ukranization» politic of Directory during 1918-1921. The author comes to conclusion that leadership of UNR made serious mistake in the state building

References

1. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У 2 т. – Т. 1. – К.,1997.
2. Винниченко В. Відродження нації. – К., 1990. – Ч. 1
3. Винниченко В. Відродження нації. – К., 1990. – Ч. 3.
4. Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. – К.,1999.
5. Скоропадський П. Спогади. – Київ; Філадельфія, 1995.
6. Тисяча років української суспільно-політичної думки. У дев’яти томах – Т. 6. – К.,2001.
7. Центральний державний архів вищих органів влади і управління (далі – ЦДАВО), Ф. 1429. – Оп. 1. – Спр. 13.
8. Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 рр.: Документи і матеріали. У 2-х томах, 3-х частинах. – Т. 1. – К.,2006.
9. Уряди України у ХХ ст. – К., 2001.
10. ЦДАВО. – Ф. 1429. – Оп. 1. – Спр. 29.
11. ЦДАВО. – Ф. 1429. – Оп. 1. –Спр. 5.
12. ЦДАВО. – Ф. 1429. – Оп. 5. – Спр. 6.
13. Енциклопедія історії України. – Т. 1. –К., 2003.
14. ЦДАВО. – Ф. 4465. – Оп. 1. – Спр. 219.
15. Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Програмові і довідкові матеріали. Упорядники: Шевченко В.Ф., Кривошея В.В., Зверьков Ю.М. – К.,1993.
16. Україна: політична історія.ХХ-ХХІ ст. – К., 2007.
17. Христюк П. Замітки і матеріли до історії Української революції.1917-1920. – Т. 3. – Відень,1921.
18. Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГОУ), Ф. 1. – Оп. 1. – Спр. 15.
19. Махно Н. Воспоминания. – Кн. 2-3. – Париж,1936-1937; Киев, 1991.
20. Солдатенко В.Ф. Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби. – К., 2007.
21. Петлюра С. Вибрані твори та документи. – К., 1994.
Published
2021-08-12
How to Cite
Шевченко, В. Ф. (2021). Директорія: спроба поновлення українізації. Zaporizhzhia Historical Review, 1(24), 124-131. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1958
Section
Революція і реформи новітньої історії