Українська центральна рада на початковому етапі української революції в сучасних шкільних підручниках з історії.

  • С. С. Баханова

Abstract

On the base of researching of curriculums and textbooks in Ukraine history (1991-2007 years) comparative analysis of estimations of Ukrainian Central Rady of the period of March-October 1917 from the point of view of formation of future model of Ukrainian statehood (UPR) has been made. Key words: Ukrainian Central Rada, school textbook, model of Ukrainian statehood.

References

1. Гупан Н.М., Пометун О.І. Новітня історія України: 1914-1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К., 2004.
2. Історія України: Навчальний посібник для 10 класу серед. загальноосвіт. шк. / Автори: Даниленко В.М., Гузенков С.Г., Колодяжний М.М. – Запоріжжя, 2002.
3. Коваль М.В., Кульчицький С.В., Курносов Ю.О., Сарбей В.Г. Історія України: Пробний навчальний посібник для 10-11 класів середньої школи / За ред. акад. АН УРСР Ю.Ю. Кондуфора – К., 1991.
4. Коваль М.В., Кульчицький С.В., Курносов Ю.О. Історія України. Матеріали до підручн. для 10-11 кл. середн. шк. – К., 1992.
5. Коляда І.А. та ін. (за заг. ред. члена-кореспондента НАН України д-ра іст. наук, проф. Реєнта О.П.) Історія України (1914-1939 рр.). 10 клас: Пробн. навчальн. посібник. – 4-е видання, доповнене і перероблене. – Х., 2001.
6. Кульчицький С.В. та ін. Історія України: Підруч. Для 10 кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький, М.В. Коваль, Ю.Г. Лебедєва. – К., 1998.
7. Кульчицький С.В., Шаповал Ю.І. Новітня історія України (1914-1939): Підруч. для 10-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К., 2003.
8. Програма з історії України. 7-11 класи (Проект) // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1992. – № 7-8.
9. Програми для середньої загальноосвітньої школи. Історія України. 5-11 класи. Всесвітня історія. 6-11 класи. – К., 1996.
10. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія. 5-11 класи. – К., 2005.
11. Темиров Ю.Т., Темирова Н.Р., Тодоров И.Я. История (1914-1945 гг.). Интегрированный курс: Учебное пособие для 10 класса общеобразовательной школы. – Донецк, 1998.
12. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Частина перша. (1917-1945 рр.).: [Підручник для 10-го класу середньої школи] – К., 1994.
13. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Частина перша. 1917-1945. 10 клас: Підручник для серед. загальноосвіт. шк. Вид. 2-е, виправлене та доповнене. – К., 1998.
14. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Частина перша. 1914-1939. Підруч. для 10-го кл. серед. загальноосвіт. навч. закл. – Вид. 3-тє, виправл. та допов. – К., 2002.
Published
2021-08-12
How to Cite
Баханова, С. С. (2021). Українська центральна рада на початковому етапі української революції в сучасних шкільних підручниках з історії. Zaporizhzhia Historical Review, 1(24), 119-124. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1957
Section
Революція і реформи новітньої історії