Вплив революційних подій початку ХХ ст. на церковне життя Південної України.

  • І. М. Шугальова

Abstract

The social and political processes and their influence on Orthodox Church in South Ukraine in the beginning 20-th of XX century were analyzed in the article.

References

1. Грушевський М.С. Духовна Україна (Збірка творів) / Упорядкування та додатки Ігоря Гирича, Оксани Дзюби, Василя Ульяновського. – К., 1994.
2. Лотоцький О. Автокефалія. – В 2 т. – Т. 1.: Засади автокефалії. – Варшава, 1938. – Репринтне видання. – К., 1999.
3. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. – В 4 т., 5 кн. – К., 1998. – Т. ІІІ.
4. Ґудзяк Б. Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії / Переклад Марії Габлевич, під ред. Олега Турія. – Львів, 2000.
5. Лисавцев Э. Критика буржуазных фальсификаций положения религии в СССР. – М., 1975.
6. Грекулов Е. Церковь. Самодержавие. Народ. – М., 1969.
7. Лиман І. Статус церковних старост на початку ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 1999. – Вип. VII.
8. Тригуб О. Історія заснування Катеринославської і Херсонської єпархії // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 1999. – Вип. VII.
9. Центральний державний історичний архів м. Києва (далі – ЦДІАК). – Ф. 707. – Оп. 299. – Спр. 269ж.
10. Екатеринославские епархиальные ведомости. – 1905. – 21 декабря.
11. Киевские епархиальные ведомости. – 1904 – 1 апреля.
12. Екатеринославские епархиальные ведомости. – 1916. – 1 октября.
13. ЦДІАК. – Ф. 182. – Оп. 2. – Спр. 294.
14. Голубцов Георгий, протоиер. Поездка на Всероссийский церковный Собор // Российская церковь в годы революции (1917-1918 гг.). Сборник. – М., 1995.
15. ЦДІАК. – Ф. 127. – Оп. 1054. – Спр. 166.
16. Центральний державний архів вищих органів влади та управління (ЦДАВО України).
17. ЦДАВО України. – Ф. 1071. – Оп. 2. – Спр. 166.
18. Державний архів Запорізької області (ДАЗО). – Ф. 19. – Оп. 1. – Спр. 108.
19. ЦДАВО України. – Ф. 1071. – Оп. 1. – Спр. 42.
20. ЦДАВО України. – Ф. 1072. – Оп. 1. – Спр. 28.
21. ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 3. – Спр. 223.
22. ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 4. – Спр. 52.
23. ДАЗО. – Ф. Р-316. – Оп. 3. – Спр. 17.
24. ДАЗО. – Ф. Р-316. – Оп. 3. – Спр. 188.
25. ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 3. – Спр. 254.
26. ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 3. – Спр. 159.
27. ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 3. – Спр. 243.
Published
2021-08-12
How to Cite
Шугальова, І. М. (2021). Вплив революційних подій початку ХХ ст. на церковне життя Південної України. Zaporizhzhia Historical Review, 1(24), 108-114. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1955
Section
Революція і реформи новітньої історії

Most read articles by the same author(s)