До проблеми консолідації національних політичних сил Східної та Західної України на завершальному етапі Першої Світової Війни.

  • В. Д. Яремчук

Abstract

The author dwells upon the problem of consolidation of the national political forces in the Eastern and Western Ukraine on the final stage of World War I.

References

1. Stenographische Protokolle uber die Zitzungen des Hauses der Abgeordneten des osterreichischen Reichsrates im Jahre 1917 und 1918. XXII Session. – Wien, 1918. – Bd. 1.
2. Грушевський М. Якої ми хочемо автономії й федерації // Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.
3. Жерноклеєв О. Українська соціал-демократія в Галичині: нарис історії (1899-1918). – Вид. 2-е, доп. – К., 2000.
4. Киричук Ю. Українсько-польські відносини. Східна Галичина початку ХХ століття // Республіканець. – 1993. – № 10.
5. Попик С.Д. Українці в Австрії 1914-1918. Австрійська політика в українському питанні періоду Великої війни. – Київ – Чернівці, 1999.
6. Нагаєвський В. Історія української держави двадцятого століття. – К., 1993.
7. Яремчук В.Д. Вплив національної ідеї на визвольну боротьбу в західноукраїнському регіоні на початку ХХ ст. // Події і особистості революційної доби / Збірник. – К., 2003.
8. Левицький К. Історія визвольних змагань галицьких українців з часу Світової війни 1914-1918 / з ілюстраціями на підставі споминів і документів. – Ч. ІІІ. – Львів, 1930.
9. Державний архів Львівської області. – Ф. 350. – Оп. 1. – Спр. 4042.
10. Лозинський М. Українська революція: Розвідки і матеріали Галичина в рр. 1918-1920. – Відень, 1922. – Т. V.
11. Левицький К. Великий зрив (До історії української державності від березня до листопада 1918 р. на підставі споминів та документів). – Львів, 1931.
12. Гошуляк І.Л. Проблема соборності українських земель у добу Центральної Ради // Український історичний журнал. – 1997. – № 3.
13. Нова Рада. – 1917. – 16 листопада.
14. Стаття М. Грушевського “Проект української конституції”. 07.11.1917 р. // Український національновизвольний рух. Березень – листопад 1917 року: Док. і матеріали / Упоряд.: В. Верстюк (керівник) та ін. – К., 2003.
Published
2021-08-12
How to Cite
Яремчук, В. Д. (2021). До проблеми консолідації національних політичних сил Східної та Західної України на завершальному етапі Першої Світової Війни. Zaporizhzhia Historical Review, 1(24), 103-107. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1954
Section
Революція і реформи новітньої історії