Нові підходи в осмисленні історичного досвіду та уроків революційної доби 1917-1920 рр. в Україні.

  • В. Ф. Солдатенко

Abstract

The article investigates new approaches in comprehending historical experience and the lessons of revolutionary period of 1917-1920th in Ukraine. The author comes to a conclusion that by now many of the past events, phenomena and tendencies have acquired more precise estimation than several years ago.

References

1. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. Т. 1. 4 березня – 9 грудня 1917 р. – К., 1996.
2. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. Т. 2. – 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – К., 1997.
3. Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 року. Документи і матеріали. – К., 2003.
4. Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. – Листопад 1918 – листопад 1920 рр. Документи і матеріали. У 2-х томах, 3-х частинах. – К., 2006. – Т. 1.
5. Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. – Листопад 1918 – листопад 1920 рр. Документи і матеріали. У 2-х томах, 3-х частинах. – К., 2006. – Т. 2.
6. Мирні переговори між Українською Державою та РСФРР 1918 р. Протоколи і стенограми пленарних засідань. Збірник документів і матеріалів. – К., Нью-Йорк – Філадельфія, 1999.
7. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1991.
8. Грушевський М. Про українську мову і українську школу. – К., 1991.
9. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – К., 1991.
10. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.
11. Грушевський М. На порозі Нової України. – К., 1991.
12. Великий Українець. Матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського. – К., 1992.
13. Михайло Грушевський. На порозі Нової України. Статті і джерельні матеріали. – Нью-Йорк – Львів – Київ – Торонто – Мюнхен, 1992.
14. Винниченко В. Відродження нації (Історія української революції [марець 1917 р. – грудень 1919 р.]). – К., 1990: У 3 ч. Паралельно деякі сюжети з тритомника у 1990 і 1991 рр. були надруковані у журналах “Наука і суспільство” та “Дніпро”.
15. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К., 1991.
16. Петлюра С. Народе український. Вибрані статті, листи, документи. – Харків, 1992.
17. Петлюра С. Статті. – К., 1993.
18. Петлюра С. Вибрані твори та документи. – К., 1994.
19. Петлюра С. Статті. Листи. Документи. – К., 2006. – Т. ІV.
20. Мазепа І.П. Україна в огні й бурі революції 1917-1921: І. Центральна Рада – Гетьманщина – Директорія. ІІ. Кам’янецька доба. – Дніпропетровськ, 2001; ІІ. Зимовий похід. ІІІ. Польсько-український союз. Кінець збройних змагань. – Дніпропетровськ, 2001.
21. Мазепа І.П. Україна в огні й бурі революції. 1917-1921. – К., 2003.
22. Дорошенко Д.І. Історія України 1917-1923. В 2-х т. – К., 2002.
23. Шаповал М.Ю. Соціологія українського відродження. – К., 1994.
24. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму // В’ячеслав Липинський. Повне зібрання творів, архів, студії. – Т. 6. – Кн. І. – Київ – Філадельфія, 1995.
25. Липинський В. Листування. – Т. І (А – Ж). – К., Філадельфія, 2003 та ін.
26. Грушевський М. Спомини // Київ. – 1988. – № 9; № 10; № 11; № 12.
27. Винниченко В. Щоденник // Київ. – 1990. – № 9; № 10; № 11; Дружба народов. – № 12.
28. Скоропадський П. Спомини. – К., 1992.
29. Скоропадський П. Спогади. – К., Філадельфія, 1995.
30. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле (1914-1918) // Український історичний журнал. – 1992.
– № 6. – С. 131-142; № 7-8. – С. 140-146; № 9. – С. 145-155; № 12. – С. 152-159; 1993. – № 1. – С. 131- 139; № 2-3. – С. 104-114; № 4-6. – С. 80-92; № 7-8. – С. 102-114.
31. Фещенко-Чопівський І.А. Хроніка мого життя. Спогади міністра Центральної Ради та Директорії. – Житомир, 1992.
32. Махно Н. Воспоминания. – В 3-х кн. – К., 1991.
33. Махно Н. Воспоминания, материалы и документы. – К., 1991.
34. Чикаленко Є. Щоденник, 1919-1920. – К., Нью-Йорк, 2005.
35. Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917-1920). Документально-художнє видання. – К., 2007.
36. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле (1914-1920 роки). – К., 2007 та ін.
37. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – К., 1993.
38. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1918. – Львів, 1994.
39. Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914-1923 рр. – У двох тт.– Львів, 1998.
40. Чернецький А. Спомини з мого життя. – К, 2001.
41. Доценко О. Зимовий похід (6.ХІІ.1919 – 6.V.1920). – К., 2001.
42. Петрів В. Військово-історичні праці. Спомини. – К., 2002.
43. Кучма Л. Учасникам міжнародної конференції “Центральна Рада та український державотворчий процес” // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради). – Матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. (У 2-х ч.). – Ч. 1. – К., 1997.
44. Кучма Л. До читачів журналу “Пам’ять століть”. – 1998. – № 1.
45. Будівля державності можлива лише на фундаменті злагоди та порозуміння. Доповідь Президента України Леоніда Кучми на урочистому засіданні, присвяченому 80-річчю проголошення ЗахідноУкраїнської Народної Республіки. – Львів, 1 листопада 1988 року // Урядовий кур’єр. – 1998 – 3 листопада.
46. Постанова Верховної Ради України “Про відзначення 125-річчя з дня народження видатного громадського, політичного діяча і письменника Володимира Винниченка // Солдатенко В.Ф. Три Голгофи. – К., 2005.
47. Про увічнення пам’яті видатних діячів Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Указ Президента України В. Ющенка // Урядовий кур’єр. – 2005. – 16 травня.
48. Про заходи з відзначення 90-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників. Указ Президента України В. Ющенка // Урядовий кур’єр. – 2007. – 18 квітня.
49. До 90-річчя утворення першого Уряду України // http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=72875700.
50. Українська ідея. Постаті на тлі революції. – К., 1994.
51. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. (історико-генетичний аналіз). – К., 1995.
52. Верстюк В. Українська Центральна Рада. Навч. посібник. – К., 1997.
53. Українська революція і державність. – К., 1998.
54. Кондратюк В.О., Буравченкова С.Б. Українська революція: здобутки і втрати в державотворчих змаганнях (1917-1920 рр.). Навч. посібник. – К., 1998.
55. Українська революція: 1917 – початок 1918 рр. (Проблеми, пошуки, узагальнення). – Запоріжжя, 1998.
56. Реєнт О.П. Українські визвольні змагання (поч. ХХ ст. – 1921 рік). Події на східних теренах національної території // У робітнях історичної науки. – К., 1999.
57. Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. – К., 1999.
58. Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис. – К., 1999.
59. Українська соборність. Ідея, досвід, проблеми (До 80-річчя Акту злуки 22 січня 1919 р.). Зб. – К., 1999.
60. Українська революція і державність. Науково-бібліографічне видання. – К., 2001.
61. Курас І.Ф., Солдатенко В.Ф. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні 1917-1920 рр. – К., 2001.
62. Солдатенко В.Ф., Хало Л.Г. Військовий чинник у боротьбі за політичну владу в Україні в 1917-1918 рр. Наукове видання. – К., 2002.
63. Верстюк В.Ф., Солдатенко В.Ф. Революції в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920) // Політична історія України. ХХ століття: У 6 т. – Т. 2. – К., 2003.
64. Події і особистості революційної доби. Збірник. – К., 2003.
65. Яневський Д. Політичні системи України 1917-1920 років: спроби творення і причини поразки. – К., 2003.
66. Солдатенко В., Савчук Б. Галицька армія у Наддніпрянській Україні. – К., 2004.
67. Любовець О. Українські партії й політичні альтернативи 1917-1920 років. – К., 2005.
68. Гай-Нижник П. Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917-1930 рр.). – К., 2006.
69. Ковальчук М. Невідома війна 1919 року: українсько-білогвардійське збройне протистояння. – К., 2006.
70. Білян Л.Я. Історіографія Української революції 1917 – початок 1918 рр.: Дис. канд. істор. наук. – Львів, 2001.
71. Левенець Ю., Гошуляк І. Українська революція: здобутки і проблеми дослідження // Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? – К., 2002.
72. Капелюшний В.П. Здобута і втрачена незалежність: історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.). – К., 2003.
73. Солдатенко В.Ф. Новітні видання і дослідження з історії української революції // Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст. Зб. наук. праць, присвячений пам’яті академіка НАН України Ю.Ю. Кондуфора. – К., 2004. – Т. 1.
74. Солдатенко В.Ф. Доба української революції (1917-1920 рр.) у новітній історіографії // Гілея. Науковий вісник. Філософія. Історія. Політологія. – 2005. – № 1; № 2; № 3.
75. Солдатенко В.Ф. Актуальні теоретико-методологічні проблеми історіографічного освоєння досвіду Української революції 1917-1920 рр. // Наукові записки ІПіЕНД. Курасівські читання. – 2005. – К., 2006 та ін.
76. Радченко Л.О. Сучасна історіографія національно-демократичної революції в Україні 1917-1920 рр. – Х., 1996.
77. Солдатенко В.Ф. Українська революція. Концепція та історіографія. – К., 1997.
78. Радченко Л.О. Українська революція: концепція та історіографія (1918-1920 рр.). – К., 1999.
79. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Ч. 1 (1917-1945). 10 клас. – К., 1994.
80. Історія України. Навчальний посібник. – К., 1997.
81. Історія України. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів технічного та природничого профілю. – К., 2001.
82. Історія України. Нове бачення. Навчальний посібник. Вид. 3-є, доп. – К., 2002.
83. Бойко О.Д. Історія України. Навчальний посібник. 3-є вид., виправлене і доповнене. – К., 2006 та ін.
84. Гриценко А.П. Українські робітники на шляху творення національної держави: Хроніка роботи 1-го Всеукраїнського робітничого з’їзду 11-14 (24-27) липня 1917 року. – К., 1992.
85. Гриценко А.П. Політичні сили в боротьбі за владу в Україні (грудень 1917 – початок 1919 рр.). – К., 1993.
86. Гриценко А.П. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні: рік 1919-й. – К., 1996.
87. Гриценко А.П. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні: рік 1920-й. – К., 1997.
88. Реєнт О.П. Робітництво України і Центральна Рада. – К., 1993.
89. Реєнт О.П. Більшовизм і українська революція 1917-1920 рр. Спроба визначення характеру і динаміки соціальних процесів. – К., 1994.
90. Андрусишин Б.І. У пошуках соціальної рівноваги. Нарис історії робітничої політики українських урядів революції та визвольних змагань 1917-1920 рр. – К., 1995.
91. Реєнт О.П. Українська революція і робітництво: соціально-політичні і економічні зміни 1917-1920 рр. – К., 1996.
92. Захарченко П. Селянська війна в Україні: рік 1918-й. – К., 1997.
93. Турченко Ф.Г. Микола Міхновський: Життя і слово. – К., 2006.
94. Центральна Рада і український державотворчий процес. Матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. (У 2-х ч.). – К., 1997. – Ч. 1.
95. Українська Центральна Рада: поступ націєтворення та державобудівництва. – К., 2002.
96. Солдатенко В.Ф. Три Голгофи: політична доля В.Винниченка. – К., 2005.
97. Бевз Т. Архітектор державності. До виходу нової книжки про Володимира Винниченка // Дзеркало тижня. – 2005. – 17-23 вересня (№ 36).
98. Шаповал Ю. Володимир Винниченко. Трансформація образу // Генеза. – 2006. – № 1(11).
99. Панченко В. Суспільство відповідальне за “якість” своїх політиків // День. – 2006. – 28 вересня.
100. Шаповал Ю. “…І за пам’ять про своїх політиків” // День. – 2006. – 28 вересня.
101. Головченко В.І. Три Голгофи Володимира Винниченка // Комуніст України. – 2006. – № 2.
102. Головченко В.І. Володимир Винниченко: спроби політичного портрета // Історичний журнал. – 2006. – № 6. Солдатенко В. Про кризу жанру та пошук істини // Критика. – 2007. – № 3(113).
103. Шаповал Ю. Звертання до не обчикриженого сюжету // Критика. – 2007. – № 3(113).
104. Шевченко В.Ф. Ю.І. Шаповал. Доля як історія (рецензія) // Український історичний журнал. – 2007. – № 4.
105. Солдатенко В.Ф. Конфлікт революцій: пошук шляхів подолання і початок громадянської війни // Українська революція. Історичний нарис. – К., 1999.
106. Солдатенко В.Ф. Періодизація Української революції // Українська революція. Історичний нарис. – К., 1999.
107. Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералітет українських визвольних змагань. – Львів, 1995.
108. Кондратюк В.О., Рагульський В.Л. ЗУНР: становлення і захист. – Львів, 1998.
109. Красівський О. Східна Галичина і Польща в 1918-1923 рр.: Проблеми взаємовідносин. – К., 1998.
110. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис історії суспільно-політичного руху (ХІХ ст. – 1939). – ІваноФранківськ, 1993.
111. Литвин М.Р. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. – Львів, 1998.
112. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія галицького стрілецтва. Вид. 2-е. – Львів, 1991.
113. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.
114. Макарчук С.А. Українська Республіка галичан. Нариси про ЗУНР. – Львів, 1997 та ін.
115. Тищак Б.Й., Вівчаренко О.А. Західноукраїнська Народна Республіка (1918-1923) (До 75-річчя утворення). – Коломия, 1993.
116. Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 – березень 1918). – К., Львів, 1996.
117. Парчева Л.П. Політична конфронтація та збройна боротьба Росії з Україною [1917 – поч. 1918 рр.]: Автореф. дис… докт. іст. наук. – Львів, 1995.
118. Симон Петлюра та українська національна революція. Зб. праць другого конкурсу петлюрознавців України. – К., 1995.
119. Голубко В. Армія Української Народної Республіки. 1917-1918. Утворення та боротьба за державу. – Львів, 1997.
120. Дипломатія незалежних українських урядів // Нариси з історії дипломатії України. – К., 2001.
121. Громадянська війна: різні кольори терору // Політичний терор і тероризм в Україні. – К., 2002.
122. Савченко В.А. Двенадцать войн за Украину. – Х., 2005.
123. Литвин С. Суд історії. Симон Петлюра і петлюріана. – К., 2001.
124. Савченко В.А. Симон Петлюра. – Х., 2004.
125. Дорошенко-Товмацький Б. Симон Петлюра. Життя і діяльність. – К., 2005.
126. Солдатенко В.Ф. У пошуках соціальної й національної гармонії (Ескізи до історії українського комунізму). – К., 2006.
127. Крижановська О.О. Таємні організації в громадсько-політичному житті України (масонський рух у ХVIII – на початку ХХ ст.) – К., 1998.
128. Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку. – К., 2007.
Published
2021-08-12
How to Cite
Солдатенко, В. Ф. (2021). Нові підходи в осмисленні історичного досвіду та уроків революційної доби 1917-1920 рр. в Україні. Zaporizhzhia Historical Review, 1(24), 93-103. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1953
Section
Революція і реформи новітньої історії