Адміністративно-цензурні утиски царизмом легальної періодичної преси українських політичних партій наддніпрянщини в роки Першої Російської революції (1905-1907).

  • О. П. Сарнацький

Abstract

On the basis of the new archival sources involvement the article demonstrates the administrative - censorial oppressions of legal periodical editions of Ukrainian political parties of Naddniprianschina as well as the peculiarities of their application during the years of the 1st Russian Revolution (1905-1907)

References

1. Овсієнко О.Ф. Антиукраїнська цензурна політика. // “Українське питання” в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Ч. 1. – К., 1999.
2. Лавров Ю.П. Виникнення і діяльність українських політичних партій. // “Українське питання” в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Ч. 2. – К., 1999.
3. Борисенко В.Й. До питання про Революційну Українську Партію // Наукові праці з питань політичної історії. – К., 1991. – Вип. 169.
4. Шморгун П.М. Національно-визвольний рух на Україні на початку ХХ ст. // Наукові праці з питань політичної історії. – К., 1992. – Вип. 173.
5. Курас І.Ф., Турченко Ф.Г., Геращенко Т.С. М.І. Міхновський: постать на тлі епохи // Український історичний журнал. – 1992. – № 9.
6. Курас І.Ф., Турченко Ф.Г., Геращенко Т.С. М.І. Міхновський: постать на тлі епохи // Український історичний журнал. – 1992. – № 10.
7. Голобуцький О., Кулик В. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця ХІХ – початку ХХ століття. – К., 1996.
8. Головченко В.І. Від “Самостійної України” до Союзу визволення України: нариси історії української соціал-демократії початку ХХ ст. – Х., 1996.
9. Павко А.І. Політичні партії, організації в Україні: наприкінці ХІХ – початок ХХ століття. – К., 1999.
10. Бевз Т. Між романтизмом і реалізмом (сторінки історії УПСР). – К., 1999.
11. Курас І.Ф. Перший речник новітнього українського самостійництва (Микола Міхновський) // Історія України. – 2000. – № 6.
12. Стрілець В.В. Українська радикально-демократична партія: витоки, ідеологія, організація, діяльність (кінець ХІХ століття – 1939 рік). – К., 2002.
13. Турченко Ф.Г. Микола Міхновський у період російської революції 1905-1907 років // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя., 2003. – Вип. ХVІ.
14. Донченко С.П. Ліберальні партії України (1900-1919 рр.). – Дніпродзержинськ, 2004.
15. Наумов С.О. Український політичний рух на Лівобережжі (90-і рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р.). – Х., 2006.
16. Шандра В.С. Київське генерал-губернаторство (1832-1914): історія створення та діяльності, архівний комплекс і його інформативний потенціал. – К., 1999.
17. Шандра В.С. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ – початок ХХ ст. – К., 2005.
18. Щербак Н.О. Національне питання в політиці царизму у Правобережній Україні (кінець ХVIII – початок ХХ століття). – К., 2005.
19. Матвієнко А. Генерал Михайло Драгомиров // Пам’ять століть. – 1998. – № 4.
20. Матвієнко А. Генерал Драгомиров: повернення пам’яті // Дві Русі. – К., 2003.
21. Витте С.Ю. Воспоминания. – Т. 2. – М., 1960.
22. Центральний державний історичний архів у м. Києві (далі – ЦДІАУК). – Ф. 442. – Оп. 855. – Спр. 457.
23. ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 855. – Спр. 471.
24. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1990.
25. Щеголев С. Современное украинство. – К., 1914.
26. ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 855. – Спр. 456.
27. Шемет С. Микола Міхновський // Хліборобська Україна. – Відень. – 1924-1925. – Кн. 5.
28. Дорошенко Д. Мої спогади про давнє минуле (1901-1914). – Винипег, Манітоба, 1949.
29. ЦДІАУК. – Ф. 274. – Оп. 1.– Спр. 2053.
30. ЦДІАУК. – Ф. 442.– Оп. 856. – Спр. 844.
31. ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 855. – Спр. 496.
32. ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 855. – Спр. 471.
33. Громадська думка. – 1905. – 31 грудня.
34. Громадська думка. – 1906.– 1 січня.
35. Громадська думка. – 1906. – 4 січня.
36. ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 856. – Спр. 138.
37. ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 856. – Спр. 11.
38. ЦДІАУК. – Ф. 1680. – Оп. 1.– Спр. 110.
39. ЦДІАУК. – Ф. 1680. – Оп. 1. – Спр. 111.
40. ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 856. – Спр. 331.
41. ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 856. – Спр. 480.
42. ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 856. – Спр. 689.
43. Чикаленко Є. Спогади (1861-1907). – Ч. ІІІ. – Львів, 1925.
44. ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 856. – Спр. 89.
45. ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 857. – Спр. 4.
46. Чикаленко Є. Щоденник (1907-1917). – Львів., 1931.
47. ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 857. – Спр. 264.
Published
2021-08-12
How to Cite
Сарнацький, О. П. (2021). Адміністративно-цензурні утиски царизмом легальної періодичної преси українських політичних партій наддніпрянщини в роки Першої Російської революції (1905-1907). Zaporizhzhia Historical Review, 1(24), 85-92. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1951
Section
Суспільно-політичні перетворення XVII – початку ХХ ст.