Цензурна реформа в Російській Імперії у системі буржуазних перетворень 60-70-х років XIX ст.

  • Н. М. Щербак

Abstract

This article is devoted to a historico-lawful analysis of the reforming process of the censorial department in the Russian Empire in the 2nd half of the 19th century

References

1. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). – ІІ. – Т. XXXVII. – № 30040, 38270.
2. Центральний державний історичний архів України в м. Києві (ЦДІАК України) – Ф. 294. – Оп. 1. – Спр. 152.
3. Добровольский Л. Запрещенная книга в России 1825-1904. – М., 1962.
Published
2021-08-12
How to Cite
Щербак, Н. М. (2021). Цензурна реформа в Російській Імперії у системі буржуазних перетворень 60-70-х років XIX ст. Zaporizhzhia Historical Review, 1(24), 76-79. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1949
Section
Суспільно-політичні перетворення XVII – початку ХХ ст.