Березневі статті 1654 р. як етап революції і визвольної війни: інтерпретації вітчизняних дослідників.

  • В. В. Гудзь

Abstract

The article is given sacred to the analysis and clarification of description in Ukrainian historiography of the March articles, positions of state sides which co-ordinated them, and value this documents, for Ukraine. The looks of the brightest representatives of the so-called “populist” and “state” schools of domestic historiography of Michael Grushevskogo and Vyacheslava Lipinskogo and interpretation of events undertake to attention foremost in 1654 by modern historians.

References

1. Пашков Б.Г. Русь – Россия – Российская империя. Хроника правлений и событий 862-1917 гг. – 2-е изд. – М., 1997.
2. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России с древнейших времен до наших дней. Учебник. – Изд. второе, перераб. и дополн.. – М., 2001.
3. Тези про 300-річчя возз’єднання України з Росією (1654-1954). Схвалені Центральним Комітетом Комуністичної партії Радянського Союзу. – К.,1954.
4. Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн. – К.,1979. – Т. 2.
5. Брайчевський М. Приєднання чи возз’єднання? (Критичні замітки з приводу однієї концепції). – Україна. – 1991. – № 16-17.
6. Феденко П.В. До характеристики революції Б. Хмельницького // ЦДАГО України. – Ф. 269. – Оп. 1. – Спр. 407.
7. Прокопович В. Вічне підданство // ЦДАВО України. – Ф. 4372. – Оп. 1. – Спр. 43.
8. Крип¢якевич Іван. Студії над державою Богдана Хмельницького. Розділи VII-IX // Записки НТШ. – Том CLI. Праці історико-філософської секції. – Львів, 1931.
9. Яковлів А. Українсько-московські договори в XVII-XVIII віках. – Варшава, 1934.
10. Оглоблин О. Українсько-Московська угода 1654 р. – Нью-Йорк, 1954.
11. Оглоблин О. Думки про Хмельниччину. – Нью-Йорк, 1957.
12. Оглоблин О. Проблема державної влади на Україні за Хмельниччини й Переяславська угода // Український історик. – 1965. – Ч. 1-4.
13. Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654 р.: Міфи і реальність. – К., 1994.
14. Мицик Ю. Полин-корінь (Скільки діяв українсько-російський договір 1654 року?) // Старожитності. – 1991. – № 1.
15. Мицик Ю. Національно-визвольна війна українського народу 1648-1658 років: стан і проблеми дослідження // Україна крізь віки. – К., 2000.
16. Степанков В.С. Березневі статті 1654.
17. http://www.history.org.ua/EHU/?verbvar=Bereznevi_statti_1654.
18. Мельник Леонід. Переяславсько-Московський договір 1654 р. в оцінках М. Грушевського // Осягнення історії. Збірник праць на пошану професора М.П. Ковальського. – Острог – Нью-Йорк, 1999.
19. Дашкевич Ярослав. Переяслав-1654: Три важких питання // Шлях перемоги. – 2004. – № 12.
20. Дашкевич Ярослав. Переяслав-1654: Три важких питання // Шлях перемоги. – 2004. – № 13.
21. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький: Соціально-політичний портрет. – К., 1995.
22. Українсько-російський договір 1654 р.: нові підходи до історії міждержавних стосунків. – К., 1995.
23. Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1996. – Т. 9. – Ч. ІІ.
24. Липинський В. Україна на переломі 1657-1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім столітті // Вячеслав Липинський та його доба. Науковий збірник. Відп. ред. Ю. Терещенко. – Київ-Житомир, 2008.
25. Лист гетьмана Богдана Хмельницького до московського царя Алєксєя // Документи Богдана Хмельницького. – К., 1961.
26. Заборовский Л.В. Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине XVII в. – М., 1981.
27. Воссоединение Украины с Россией: Документы и материалы. – М., 1953. – Т. 3.
28. Ключевский В. – Сочинения в девяти томах. – Т. 3. – М., 1989.
29. Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. – К., 1995.
30. Історія держави і права України. Академічний курс. У 2-х т. / За ред. В.Я. Тація та А.Й. Рогожина. – Т. 1.
31. Грушевський М. Переяславська умова України з Москвою 1654 р. – К., 1917.
32. Грушевський М.С. Історія України-Руси. – К., 1992. – Т. 8. – Ч. 3.
33. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.
34. Грушевський М. Велика, Мала і Біла Русь // Український історичний журнал. – 1991. – № 2.
35. Семененко В., Радченко Л. Історія України. – Харків, 2000.
Published
2021-08-12
How to Cite
Гудзь, В. В. (2021). Березневі статті 1654 р. як етап революції і визвольної війни: інтерпретації вітчизняних дослідників. Zaporizhzhia Historical Review, 1(24), 27-36. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1941
Section
Суспільно-політичні перетворення XVII – початку ХХ ст.