Політичні погляди учасників та сучасників національно-визвольної революції 1648-1676 рр.

  • О. К. Струкевич

Abstract

At first in these article we have opportunity to see political loors as participants and contemporaries on The National-Liberation Revolution in the middle of XVII century.

References

1. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. – М., 1954. – Т. 2.
2. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея ХVІІ-ХVІІІ століть: проблеми формування, еволюції, реалізації. – К., 1997.
3. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссиею (далі – Акты ЮЗР) – Т. 11.
4. Акты ЮЗР. – Т. 6.
5. Акты ЮЗР. – Т. 9.
6. Харахаш Б. Національне самовизначення як політико-теоретичний і міжнародньо-правовий принцип // Визвольний шлях. – 1998. – № 3.
7. Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657. – К., 1998.
8. Документи Богдана Хмельницького – К., 1961.
9. Смолій В., Степанков В. Правобережна Україна у другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.: проблема державотворення. – К., 1993.
10. Акты ЮЗР. – Т. 8.
11. Акты ЮЗР. – Т. 10.
12. Окиншевич Л. Центральні установи України-Гетьманщини ХVІІ-ХVІІІ ст. – Ч. 2. Рада старшини. – К., 1930.
13. Музиченко П. Історія держави і права України. – К., 2000.
14. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1999.
15. Софронова Л.А. Человек и картина мира в эпохе барокко и романтизма // Человек в контексте культуры. Славянский мир. – М., 1995.
16. Акты ЮЗР. – Т. 7.
17. Тис-Крохмалюк Ю. Бої Хмельницького. Військово-історична студія. – Мюнхен, 1954; Львів, 1994.
18. Степанков В.С. Проблема становлення монархічної форми правління Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.) // Український історичний журнал. – 1995. – № 4.
19. Источники малороссийской истории, собранные Д.Н. Бантыш-Каменским и изданные О. Бодянским. – М., 1858. – Ч. 1.
20. Плохій С. Божественне право гетьманів: Богдан Хмельницький і прблема легітимності гетьманської влади в Україні // Mediaevalia ucrainica: ментальність та історія ідей. – Т. ІІІ. – К., 1994.
Published
2021-08-12
How to Cite
Струкевич, О. К. (2021). Політичні погляди учасників та сучасників національно-визвольної революції 1648-1676 рр. Zaporizhzhia Historical Review, 1(24), 23-27. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1940
Section
Суспільно-політичні перетворення XVII – початку ХХ ст.