Dissident movement in Sumy region in the 1960s-1980s: personalities, ideas, directions of activity

  • L. I. Rozhkova Sumy National Agrarian University
Keywords: dissidents, Sumy region, dissent, intellectuals, sixties, creativity, «samizdat», ideology

Abstract

The article deals with the main aspects of the dissident movement in Sumy in the 1960s and 1980s. The author focuses on the regional features of dissent. The directions and ideology of the dissident movement, the forms of activity of participants of this movement both on the territory of Sumy region and on the scale of the USSR are analyzed. The work of the Sumy writers - the Sixties as a phenomenon of national - cultural and socio - political life has been characterized. The influence of the restructuring processes of the second half of the 1980s on the growth of social and political activity in the region was determined.

References

1. Антологія літератури Сумщини. Біографічні нариси та твори. – Суми:Вид–во «Слобожанщина», 1995. – 236с.
2. Артюх В. Інакодумство на Сумщині:контури й орієнтири//Сумський краєзнавчий збірник/упоряд. О.М.Корнієнко, В.О.Артюх. – Суми:ВВП «Мрія», 2016. – 406 с.
3. Бажан О.Г., Данилюк Ю.З. Опозиція в Україні (друга половина 50 – х – 80 – ті рр.). – К.:Рідний край, 2000- 616 с.
4. Зайцев Ю. Дисиденти: опозиційний рух 60-80-х років//Сторінки історії України ХХ століття:Посібник для вчителя. – К., 1992. – С.195-235.
5.Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956 - 1987)/Харківська правозахисна група. – Харків:Фоліо, 2003.- 144с.
6. Інакодумство на Сумщині. Збірник документів та матеріалів (1955-1990 рр.) / Упоряд.: Артюх В.О., Іванущенко Г.М., Садівничий В.О. – Суми: ВВП «Мрія 1» ТОВ, 2012. – 300 с.
7. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80 –х рр. - К.:Либідь, 221 с.
8. Курносов Ю. Інакомислення в Україні (60-ті – перша половина 80 –х років ХХ століття). – К., 1994. – 221с.
9. Лихо з розуму (портрети двадцяти «злочинців») / Зб. матеріалів. Уклав В. Чорновіл. Перша українська друкарня у Франції, 1968. – 340 с.
10. Петров Геннадій. Щоденники. Нариси. Статті.:Матеріали другої науково практичної конференції дослідників «Петровські читання»/Держ. архів Сумської обл., упор. Покідченко Л.А. (відп. упоряд.) та ін.; під ред. Л.А.Покідченко. – Суми:»Колаж - Принт», 2017.- 980с.
11. Реабілітовані історією: Сумська область. У трьох книгах. Книга перша. – Суми: ВВП «Мрія – 1», 2005. – 756 с.
12. Реабілітовані історією: Сумська область: у 27 томах: у трьох книгах: книга друга / Упоряд. О.Г. Бажан, О.М. Рубанов, І.Г. Федоренко. – Суми: ВВП «Мрія – 1», 2013. – 756 с.
13. Реабілітовані історією: Сумська область: у 27 томах: у трьох книгах: книга третя. Ч.1. / Ред. - вид. група, 2015. – 496 с.
14. Рожкова Л.І. Визначний український фольклорист (До 100-річчя від народження Г. Нудьги) // Сіверщина в історії України. Зб. наук. праць. Вип. 6. Київ-Глухів, 2013. – 548 с.
15. Сапеляк С. Хроніки дисидентські від головосіку. Невольнича мемуаристика. – К.:Смолоскип, 2003.- 264 с.
16. Слобожанщина. Письменники Сумщини. Хрестоматія. Вип. 20 / Упоряд. О. Вертіль, В. Вовчанецький. – Суми: ВВП «Мрія 1» ТОВ, 2016. – 336 с.
Published
2019-12-29
How to Cite
Rozhkova, L. I. (2019). Dissident movement in Sumy region in the 1960s-1980s: personalities, ideas, directions of activity. Zaporizhzhia Historical Review, 2(52), 88-93. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/194