ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧ0 НОЇ ЕЛІТИ В ІСТОРИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: НЕРАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО РУХУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (191701991 РР.)

  • С. О. Наумов

Abstract

In the paper such problem as non-soviet historiography of the Ukrainian political movement in Russian empire in the context of the national political elite forming has been analyzed. Changes in the author contingent, themes, source base and research methodology which took place during 1917-1991 are traced back.

References

1. Радько П. Г. Національні традиції державотворення в українській історіографії та політичній літературі ХІХ-ХХ століть: концепції, ідеї, реалії. – К., 1999.
2. Реєнт О. П. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Стан і перспективи наукової розробки // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 2000.
– Вип. 1.
3. Масненко В. Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.). – К.; Черкаси, 2001.
4. Грицак Я. Історія нації: продовження схеми Грушевського щодо української історії ХІХ-ХХ ст. // Михайло Грушевський і українська історична наука: Матеріали наукових конференцій, присвячених Михайлові Грушевському. – Львів, 1999.
5. Касьянов Г. Націогенез українців у сучасній історіографії: версії // Схід – Захід. – Харків, 2001. – Вип. 3.
6. Кравченко В. Украина, империя, Россия... (обзор современной украинской историографии) // Западные окраины Российской империи. – М., 2006.
7. Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / За ред. Л. Зашкільняка. – Львів, 2004.
8. Ковальчук І. А. Історіографія становлення та діяльності українських політичних партій початку століття // Наукові праці з питань політичної історії. – К.,
1992. – Вип. 172.
9. Меша В. Г. Українське національне відродження 1905-1914 років: (історіографія проблеми). – К., 2004.
10. Павко А. І. Дореволюційна історіографія про політичні партії та організації в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 2001. – Вип. 3.
11. Липа Ю. Тарасівці // Літ.-наук. вісн. – Львів, 1925. – Т. 88. – Кн. 12.
12. В. В. 45-ліття тарасівців (до джерел самостійництва в 1917 році у війську) // Літопис Червоної Калини. – 1936. – Ч. 5.
13. Дорошенко Д. Український рух 1890-тих років в освітленні австрійського консула в Києві // З минулого. – 1938. – Т. 1.
14. Липа І. Братерство тарасівців (Спомини) // Літ.-наук. вісн. – 1925. – Т. 87. – Кн. 7-8.
15. Антонович Д. Сторінка з історії української політичної думки девятьдесятих років ХІХ віку // Вістник політики, літератури й життя. – Відень, 1918. – Ч. 34.
16. Гайдалемівський П. Українські політичні партії. Їх розвиток і програми. – Зальцведель, 1919.
17. Лола О. З історії українського соціалістичного руху. – К., 1917.
18. Степанюк В. [Лола О.], Довбищенко Я. З історії українського соціалдемократичного руху (1900-1918 рр.). – Х., 1918.
19. Дорошенко В. РУП і УСДРП // Календар „Впереду”. – Львів, 1920.
20. Дорошенко В. Революційна Українська партія (РУП) (1900-1905 рр.): Нарис з історії Укр. соціал-демокр. партії. – Львів; К., 1921.
21. Меленевський М. До історії Української С.-Д. Спілки (З приводу брошури В. Дорошенка „Революційна Українська партія (РУП) (1900-1905 рр.): Нарис з
історії Укр. соціал-демокр. партії”) // Нова Громада. – Відень, 1923. – Ч. 3-4.
22. Садовський В. Від українофільства до політики (З приводу 25-ліття засновання Р.У.П.) // Літ.-наук. вісн. – 1925. – Т. 86. – Кн. 3.
23. Жук А. Перша партійна конференція Революційної Української Партії // Календар-альманах „Дніпро” на 1936 р. – Львів, 1935.
24. Грушевський М. Українська партія соціалістів-революціонерів // Борітеся – поборете. – Відень, 1920. – Ч. 1.
25. Шаповал М. Революційний соціалізм на Україні. – Відень, 1921.
26. Животко А. 50 років (До історії Української партії соціалістів-революціонерів). – Прага, 1936.
27. Українська партія самостійників-соціалістів (У.Н.П.). – Відень; К., 1920.
28. Біднов В. Дмитро Антонович (1877-1927 рр.) // Літ.-наук. вісн. – 1927. – Т. 94. – Кн. 11.
29. Левинський В. Лев Юркевич. – Львів, 1927.
30. Донцов Д. Олена Пчілка (Спроба реабілітації) // Літ.-наук. вісн. – 1931. – Т. 106. – Кн. 5.
31. Гомзин Б. Микита Шаповал: український громадський діяч. – Львів, 1932.
32. Дорошенко Д. Євген Чикаленко, його життя і громадська діяльність. – Прага, 1934.
33. Борис Р. Микола Міхновський в дореволюційний час. – Львів, 1936.
34. Витанович І. Андрій Жук (Ільченко) – кооператор-громадянин. – Львів, 1938.
35. Жук А. До історії української політичної думки перед світовою війною // Визволення. – Відень; Прага, 1923. – № 2.
36. Дорошенко Д. З історії української політичної думки за часів світової війни. – Прага, 1936.
37. Дорошенко В. Українство в Росії: Новійші часи. – Відень, 1917.
38. Феденко П. Український громадський рух у ХХ ст. – Подебради, 1934.
39. Оглоблин О. Українська історіографія, 1917-1956. – К., 2003.
40. Boshyk G. The Rise of Ukrainian Political Parties in Russia, 1900-1907: with special Reference to Social Democracy. – Oxford, 1981.
41. Лавріненко Ю. Українська соціал-демократія (група УСД) і її лідер Леся Українка // Сучасність. – 1971. – № 5-8.
42. Феденко П. Соціалізм давній і новочасний. – Лондон; Париж; Мюнхен, 1968.
43. Феденко П. 80-ліття Революційної української партії // Наше слово. – Мюнхен; Лондон, 1980. – № 7.
44. Жук А. Лубенська конституція Української держави // Сучасність. – 1961. – №11.
45. Книш З. Так перо пише...: Вибрані статті. – Торонто, 1965.
46. Мірчук П. Микола Міхновський: Апостол української державности. – Філадельфія, 1960.
47. Андрієвський В. Микола Міхновський (Нарис суспільно-політичної біографії) // Визвольний шлях. – 1974. – № 6.
48. Доманицький В. Кость Мацієвич (замість вінця на могилу). – К., 1943.
49. Іванис В. Симон Петлюра – президент України. – Торонто, 1952.
50. Тищенко Ю. Участь В. Винниченка в революційному русі 1914-1916 рр. // Володимир Винниченко (Статті й матеріали). – Нью-Йорк, 1953.
51. Міяковський В. Дмитро Антонович. – Вінніпег, 1967.
52. Витанович І. Історія українського кооперативного руху. – Н.-Й., 1964.
53. Богачевська-Хомяк М. Білим по білому: Жінки в громадському житті України, 1884-1939. – К., 1995. (1-е вид. – Едмонтон, 1988).
54. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – К., 1994. – Т. 1.
55. Петровський В. В. Українсько-російські взаємини в сучасній західній науковій літературі (1991-2001 рр.). – Харків, 2003.
56. Ascher A. The Revolution of 1905: Authority Restored. – Stanford, 1992.
57. Andrievsky O. Toward a „Normal” Ukrainian History // Journal of Ukrainian Studies. – 1998. – Vol. 23. – № 1.
58. Оглоблин О. Проблема схеми історії України 19-20 століття (до 1917 року) // Український історик. – 1971. – № 1-2.
Published
2021-07-27
How to Cite
Наумов, С. О. (2021). ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧ0 НОЇ ЕЛІТИ В ІСТОРИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: НЕРАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО РУХУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (191701991 РР.) . Zaporizhzhia Historical Review, 1(23), 326-336. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1934