ФЕНОМЕН “ПАРТІЇ ВЛАДИ”: ТРАДИЦІЇ РАДЯНСЬКОЇ ПАРТІЙНОЇ РОБОТИ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИКУМУ

  • В. В. Мороко

Abstract

In article the author suggests to use the term “party in power” both in relation to public organization, and to a symbol of process of preservation of authority the party nomenclature of times Ukrainian SSR – the USSR.

References

1. Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК, 1992-2005. – К., 2005.
2. Программа СПУ (новая редакция). Устав СПУ. Политсовет СПУ. – К., 2005.
3. Постанова Політбюро СДПУ(О) “Про підготовку до вступу СДПУ(О) в Соцінтерн” від 10 березня 2000 р. // Поточний архів Виконкому СДПУ(О).
4. Грачев М. Определение понятий “политическая коммуникация” и “политическая информация” // http://grachev62.narod.ru/Ac_pr/G5_1.html.
5. Васютинський В. З досвіду психосемантичного вивчення масової політичної свідомості громадян України // Українські варіанти. – Львів, 1997. – Ч. 1.
6. Колодій А. Політичний спектр: про деякі критерії “лівих” і “правих” політичних рухів у посттоталітарних суспільствах // Філософська і соціологічна думка. – К., 1995. – Ч. 9-10.
7. Дністрянський М. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики. Монографія. – Львів, 2006.
8. Поточний Архів Верховної Ради України (далі ПАВРУ). – Ф. 1. – Оп. 42. Відділ редакційно-видавничий. – Спр. 13-2.
9. ПАВРУ. – Ф. Р-1. – Оп. 22-ДФ. – Од.з. 47. – Справа б.н. Постанови Політради, Політвиконкому, конференцій, з’їздів НДП, інші документи партії, аналітичні документи стосовно їх діяльності. (29 квітня – 22 листопада 1998 р.).
10. Статут Партії Регіонів. – Донецьк, 2004.
11. Статут Соціал-демократичної партії України (об’єднаної). – К., 2005.
12. Сталин И. Вопросы ленинизма. – Л., М., 1945.
13. ПАВРУ. – Ф. Р-1. – Оп. 22-ДФ. – Од.з. 52. – Спр б.н. Постанови Політради, Політвиконкому, конференцій, з’їздів НДП, інші документи партії, аналітичні документи стосовно їх діяльності. (5 лютого – 25 грудня 1999 р.).
14. Матеріали засідання Політбюро СДПУ(О). 27 березня 2003 року. – К., 2003.
15. Материалы XXXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. – М., 1986.
16. ПАВРУ. – Ф. Р-1. – Оп. 22-ДФ. – Од.з. 57. – Спр. б.н. Постанови Політради, Політвиконкому, конференцій, з’їздів НДП, інші документи партії, аналітичні документи стосовно їх діяльності. (19 січня – 15 листопада 2000 р.).
17. Матеріали засідання Політбюро СДПУ(О). 25 січня 2005 року. – К., 2005.
18. Съезды ПРУ // http://partyofreqions.org.ua/meetcongress.
19. Матеріали засідання Політбюро СДПУ(О). 29 грудня 2002 року. – К., 2002.
20. Закон України “Про молодіжні та дитячі громадські організації” від 01.12.1998 р. № 281-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 1. – Стаття 2.
21. Офіційний сайт партій Соціал-Патріотичний Альянс Слов’ян. Маніфест СПАС // http://spas-edko.org.ua/page.php?id=65.
22. Кучма Л. После Майдана: Записки президента. 2005-2006.-К., М., 2007.
23. ЦДАВОВ України. – Ф. 5219. – Оп. 1. – Од.з. 1 – Спр. 1. Державна Дума України. Персональний склад.
24. Марченко В. В борьбе за справедливость. Сборник статей Марченко В.Р. для внутреннего использования в ПСПУ. – К., Б.д.
Published
2021-07-27
How to Cite
Мороко, В. В. (2021). ФЕНОМЕН “ПАРТІЇ ВЛАДИ”: ТРАДИЦІЇ РАДЯНСЬКОЇ ПАРТІЙНОЇ РОБОТИ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИКУМУ. Zaporizhzhia Historical Review, 1(23), 315-325. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1933

Most read articles by the same author(s)