НОМЕНКЛАТУРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ ТА СОЦІАЛЬНО0 ПОЛІТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ЇЇ ФОРМУВАННЯ У 1920–19300Х РР.

  • М. О. Фролов

Abstract

The article is dedicated to the determination issue of Soviet Ukraine government’s nature. The author makes conclusion it was represented by nomenclative elite, having certain authoritative power but depending on central elite. The main sources of nomenclative elite formation were Bolsheviks – natives of Ukraine, Soviet Party officials sent from Russia and representatives from other parties in Communist Party (Bolshevik) of Ukraine.

References

1. Дорошко М.С. Компартійно-радянська номенклатура УСРР у 20-30-ті рр. XX ст.: соціоісторичний аналіз. – К., 2004.
2. Дорошко М.С. Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917-1938 рр.). – К., 2008.
3. Дорошко М.С. Еліта чи номенклатура? // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2006. – Вип. ХХ.
4. Керівні партійні та державні органи УРСР (Інформаційно-довідкові матеріали. Підготував І.М. Шевчук) // Про минуле - заради майбутнього / Упорядник
Ю.І. Шаповал; редкол.: І.Ф. Курас та ін. - К.,1989.
5. Політична історія України XX століття: У 6 т. – К., 2003. – Т. 3: Утвердження радянського ладу в Україні (1921-1938).
6. Турченко Ф.Г., Турченко Г.Ф. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція (кінець XIX ст. – 1921 р.): Історичні нариси. – К., 2003.
7. Бош Євгенія Богданівна (Готлібовна) // Уряди України у XX ст.: Науководокументальне видання. – К., 2001.
8. Пятаков Георгий Леонидович (Автобиография) // Деятели СССР и революционного движения России: Энциклопедический словарь Гранат. – М., 1989.
9. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX ст. / Пер. з англ. – К., 1997.
10. Майстренко Іван. Передмова // Документи українського комунізму. Вступна стаття І. Майстренка. – Нью-Йорк, 1962.
11. Гошуляк І.Л. Ленін і Компартія України // Про минуле – заради майбутнього / Упоряд. Ю.І. Шаповал; редкол.: І.Ф. Курас та ін. – К., 1989.
12. Каганович Л. Памятные записки рабочего, коммуниста-большевика, профсоюзного, партийного и советско-государственного работника. – М., 2003.
Published
2021-07-27
How to Cite
Фролов, М. О. (2021). НОМЕНКЛАТУРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ ТА СОЦІАЛЬНО0 ПОЛІТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ЇЇ ФОРМУВАННЯ У 1920–19300Х РР . Zaporizhzhia Historical Review, 1(23), 180-190. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1922

Most read articles by the same author(s)