Ukrainian Free Academy of Science in Germany: the establishment and development of the institution in 1945-1952

  • G. Klinova-Datsyuk
Keywords: Ukrainian Free Academy of Sciences in Germany, programmatic documents, research groups, conferences, research

Abstract

The article refers to one of the most interesting and still insufficiently researched periods of history of an important representative of Ukrainian science in emigration – Ukrainian Free Academy of Sciences. The organizational arrangement of the institution took place on November 16, 1945 in Germany. About 200 scientists from different fields of knowledge joined UVAN and created 21 scientific groups.The preconditions of creation and organizational principles of activity of the scientific institution are highlighted. The scientific work of the institution is analyzed. It was proved that the main areas of activity of UVAN were the organization, holding of conferences on actual problems of science, preparation, and participation in the annual Shevchenko celebrations and publication of works. The most active years in the functioning of UVAN were 1946 and the first half of 1948 when its members held 50 scientific conferences, in which 239 scientific reports were presented. UVAN published several book series (“Ukrainian History. Monographs”, “Paleolithic Period of Ukraine”, “Trypillian Culture in Ukraine”, “Ukrainian History. Mazepa and his Era”, “Slavistics”, etc.) and also published a number of important publications on the Ukrainian language. Among the publications is the monograph written by B. Krupnytskyi “Hetman Danylo Apostol”, collections of works “Shevchenko and His Era”, “Ukrainian bibliological news”, etc.

References

1. Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині та Австрії по Другій світовій війні. Роки 1945-1951. – Мюнхен, 1985. – Т. 1. – 430 с.
2. Плющ В. Короткий нарис історії Української Вільної Академії Наук в Німеччині // Українські наукові вісті: Інформаційно-науковий Бюлетень Української Вільної Академії наук у Німеччині. – Серпень 1970 – січень 1971. – Ч. 1-2. – С. 5-32.
3. Винар Л. Відродження українського наукового життя після Другої світової війни: 1945–1952 // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Вип. 9: Матеріали Другої міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження». – Острог, 2007. – С. 60–71.
4. Wynar L. Ukrainian Sholarship in Exile: The DP Period, 1945–1952. – Kent; Ohio, 1989. – 72 р.
5. Антонович М. 50-річчя Української вільної академії наук // Науковий збірник (1945–1950–1995). – Ч. ІV. – Нью-Йорк, 1999. – С. 9–13.
6. Архімович О. Українська Вільна Академія Наук в її історичному розвитку // Ювілейне видання, присвячене двадцятиліттю діяльності (1945–1965). – Нью-Йорк, 1967. – С. 8–15.
7. Рудницький Я. До історії УВАН в Авгсбурзькому періоді // Науковий збірник (1945–1950–1995). – Ч. ІV. – НьюЙорк, 1999. – С. 32–40.
8. Безушко В., Рудницький Я. Видання УВАН у першому десятилітті: 1945–1955. – Вінніпег, 1955. – 22 с.
9. Атаманенко А. «Бюлетень» Української Вільної Академії Наук 1946–1947 рр. як джерело до вивчення діяльності УВАН у Німеччині // Вісті УВАН. – Ч. 3. – Нью-Йорк, 2004. – С. 31–45.
10. Атаманенко А., Хімка М. Літопис Української Вільної Академії Наук (1946-1948) // Українська періодика і сучасність. – Вип. 9. – Львів, 2005. – С. 188-194.
11. Подобєд О. Українські наукові установи у повоєнній Західній Німеччині // Еvropsky Filozoficky a Historicky Diskurz. – Vol. 4. – Issue 2. – 2018. – C. 32-39.
12. Організація науки на еміграції: Перші проекти // Літопис УВАН. – Березень 1947. – Ч.4 – Арк.1-6.
13. Нарада українських науковців // Бюлетень Української Вільної Академії Наук. – 20 січня 1946. – Ч.1. – Арк. 4–5.
14. Чикаленко Л. Об’єднання наукової роботи // Бюлетень Української Вільної Академії Наук. – 20 січня 1946. – Ч.1. – Арк. 1–4.
15. Курінний П. Українська Вільна Академія Наук: Ідейно-організаційний центр української науки на еміграції // Українська трибуна. – 8 лютого 1948. – С. 2-3.
16. Шафовал М. Історичний огляд і питання початків // Universitas Libera Ukrainensis: 1921-2011. Український Вільний Університет / Упор.: У. Пацке, М. Шафовал, Р. Яремко. – Мюнхен, 2011. – С. 1-41.
17. Лист Н. Полонської до О. Оглоблина від 1.11. 1946 р. // Архів Українського історичного товариства (Архів О. Оглоблина). – Фонд С. ¬– Опис 3. – Спр.1.
18. Відкриття Богословсько-Педагогічної Академії в Мюнхені // Бюлетень Богословської Академії. – Баварія, 1946. – Ч. 2. – С. 3-4.
19. Лист Н. Полонської-Василенко до О. Оглоблина від 8.12.1946 р. // Архів Українського історичного товариства (Архів О. Оглоблина). – Фонд С. ¬– Опис 3. – Спр.1.
20. Положення про Українську Вільну Академію наук // Українські наукові вісті: Інформаційно-науковий Бюлетень Української Вільної Академії наук у Німеччині. – Серпень 1970 – січень 1971. – Ч. 1-2. – С. 5-32.
21. Шевченківська конференція всіх груп УВАН // Бюлетень Української Вільної Академії Наук. – Травень 1946. – Ч. 5. – Арк. 7-9.
22. Список доповідей на наукових конференціях УВАН // Літопис Української вільної академії наук. – Авгсбург, 1948. – Ч.2. – Арк.7-14.
23. Список конференцій УВАН // Літопис Української вільної академії наук. – Авгсбург, 1948. – Ч.3. – Арк. 15-25.
24. Клинова-Дацюк Г. Видавнича діяльність Української вільної академії наук у Німеччині в 1945-1952 рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – Вип. 50. – С. 202-208.
25. Статут Української Вільної Академії Наук // Українські наукові вісті: Інформаційно-науковий Бюлетень Української Вільної Академії наук у Німеччині. – Серпень 1970 – січень 1971. – Ч. 1-2. – С. 42-46.
26. Лист Петра Курінного до митрополита Іларіона (Огієнка) від 2. 03. 1948 р. // Листування митрополита Іларіона (Огієнка) / Упор. Ю. Мицик. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 566 с.
27. Наукова бібліотека УВАН // Бюлетень Української Вільної Академії Наук. – 1946. – Ч.1. – Арк. 10–11.
28. Лист Б. Крупницького до О. Оглоблина від 03. 12. 1949. // Архів Українського історичного товариства (Архів О. Оглоблина). – Фонд С. ¬– Опис 3. – Спр.1.
29. Лист Н. Полонської до О. Оглоблина від 20. 11. 1949 р. // Архів Українського історичного товариства (Архів О. Оглоблина). – Фонд С. ¬– Опис 3. – Спр.1.
30. Лист О. Пріцака до О. Оглоблина від 07.08.1950 р. // Архів Українського історичного товариства (Архів О. Оглоблина). – Фонд С. ¬– Опис 3. – Спр.1.
31. Лист Б. Крупницького до О. Оглоблина від 8.12.1946 р. // Архів Українського історичного товариства (Архів О. Оглоблина). – Фонд С. ¬– Опис 3. – Спр.1.
32. Білокінь С. Володимир Міяковський // Вісті УВАН / Ред. О. Домбровський. – Ч. 2. – Нью-Йорк, 2000. – С. 201-267.
33. Курінний П. УВАН на новому етапі // Бюлетень Української Вільної Академії Наук. – 1947. – Ч.11-12. – Арк. 1–3.
34. На громадській ниві: До 25-ліття Центрального представництва української еміграції в Німеччині / Ред. О. Зеленецький. – Мюнхен, 1972. – 96 с.
35. Нарада керівних членів УВАН 28 березня 1947 року // Літопис УВАН. – Квітень 1947. – Ч.5. – Арк. 2-3.
36. Лист Виділу НТШ в справі між НТШ і УВАН від 6.8.1947 р. // Літопис УВАН. – Авгсбург, 1948. – Ч.8. – Арк. 6-7.
37. Записка в справі координації НТШ і УВАН від 28.08.1947 р. // Літопис УВАН. – Авгсбург, 1948. – Ч.8. – Арк. 7-8.
38. Становище Виділу НТШ в справі об’єднання НТШ з УВАН в одну наукову установу від 27 січня 1948 р. // Літопис УВАН. – Авгсбург, 1948. – Ч.8. – Арк. 9-11.
39. Лукич Р. За конструктивну критику // Свобода. – 11 вересня 1947. – Ч. 211. – С.2-3.
40. Лист Б. Крупницького до О. Оглоблина від 31.08.1948 р. // Архів Українського історичного товариства (Архів О. Оглоблина). – Фонд С. ¬– Опис 3. – Спр.1.
41. Домбровський О. Спомини / Ред. А. Атаманенко. Упор. Г. Клинова. – Нью-Йорк; Львів; Острог, 2009. – 373 с.
42. Лист Н. Полонської-Василенко до О. Оглоблина від 27.03.1951 р. // Архів Українського історичного товариства (Архів О. Оглоблина). – Фонд С. ¬– Опис 3. – Спр.1.
Published
2019-12-29
How to Cite
Klinova-Datsyuk, G. (2019). Ukrainian Free Academy of Science in Germany: the establishment and development of the institution in 1945-1952. Zaporizhzhia Historical Review, 2(52), 55-61. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/192