В. М. ЕЛЛАН0БЛАКИТНИЙ: ШЛЯХ ДО БІЛЬШОВИЗМУ

  • П. І. Мяло

Abstract

In this article the author investigates the beginning of the social-political activity of V.М. Ellan-Blakitniy, analyzes his position in relation to party building and national question. On the basis of the analysis of its articles in the party press the author examines his evolution to national-сommunist ideology.

References

1. Прокоп М. Про український націонал-комунізм (з приводу праці Джеймза Е. Мейса) // Сучасність. – 1986. – березень – ч. 3 (299).
2. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ). – Ф. 43. – Оп. 1. – Спр. 50.
3. Єфименко Г. Національно-культурна політика як один з основних засобів модернізації радянського суспільства у 1920-1930-ті роки // Проблеми історії України. Факти, судження, пошуки. – 2003. – № 9.
4. Фролов М.О. Компартійно-радянська еліта в Україні: особливості існування та функціонування в 1923-1928 рр. – Запоріжжя, 2004.
5. Кафарський В. Комунізм і український національно-визвольний рух. – ІваноФранківськ, 2002.
6. Солдатенко В.Ф. Незламний. Життя і смерть Миколи Скрипника. – К., 2002.
7. Курас І.Ф., Овдієнко П.П. О.Я. Шумський у роки Жовтня і громадянської війни: еволюція поглядів і політична діяльність // Український історичний журнал. – 1990. – № 12.
8. Юренко О.П. Левко Борисович Ковалів // Український історичний журнал. – 1993. – № 1.
9. Ні слова про спокій! Василь Еллан-Блакитний. Спогади. Матеріали // Упоряд. М. Вовчок-Блакитна. – К.,1989.
10. ЦДАГОУ. – Ф. 43. – Оп. 1. – Спр. 91.
11. Боротьба. – 1917. – № 8 (31 вересня).
12. Боротьба. – 1918. – № 15-16 (13 січня).
13. Бевз Т.А. Українська партія соціалістів-революціонерів: організація, ідеологія, політика: Дис… докт. іст. наук. – К., 2005.
14. Боротьба. – 1918. – Ч. І (23 лютого).
15. Боротьба. – 1918. – Ч. 2 (24 лютого).
16. Боротьба. – 1918. – Ч. 3 (26 лютого).
17. Боротьба. – 1918. – Ч. 7 (2 березня).
18. Кульчицький С. Національна політика більшовиків в Україні під час створення комуністичного ладу // Проблеми історії України. Факти, судження, пошуки. – 2005. – № 13.
19. Дорошко М.С. Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917-1938). – К., 2008.
20. Боротьба. – 1918. – Ч. 8 (3 березня).
21. Еллан (Блакитний) В. Твори. – В 2 т. – К., 1958 – Т. 2.
22. Боротьба. – 1919. – Ч. 10 (20 лютого).
23. Фролов М.О. Компартійно-радянська еліта в УСРР (1917-1922 рр.): становлення і функціонування. – Запоріжжя, 2003.
24. Любовець О.М. Партія боротьбистів в українській революції: 1917-1920 рр.: Дис… канд. іст. наук. – К., 1996.
25. Революция на Украине. (Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев) / Сост. С.А. Алексеев. Под. ред. Н.Н. Попова – М., 1930.
26. Лозовий В. Народ і влада: криза адміністративних структур у період Центральної Ради (1917-1918) // Київська старовина. – 2007. – № 3.
Published
2021-07-27
How to Cite
Мяло, П. І. (2021). В. М. ЕЛЛАН0БЛАКИТНИЙ: ШЛЯХ ДО БІЛЬШОВИЗМУ . Zaporizhzhia Historical Review, 1(23), 164-175. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1919