О.ОСЕЦЬКИЙ ЯК ПРЕДСТАВНИК ВІЙСЬКОВОЇ ЕЛІТИ ДОБИ УКРАЇНСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ

  • Я. В. Попенко

Abstract

The objective of this article is consideration of social and political and military activity O. Osetskogo, his part in antihetman revolt, his work of head of the military legation UPR in Belgium.

References

1. Капустянський М. Похід Українських армій на Київ-Одесу в1919 році. – К., 2004.
2. Удовиченко О.І. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921. – К., 1995.
3. Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. – Т. ІІ. – Українська Гетьманська Держава 1918 року. – К., 2002.
4. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. – К., 2003.
5. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. – Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 314.
6. Попенко Я. Діяльність А. Яковліва – українського дипломата, історика, юриста // Історичний журнал. – 2005. – № 3 (21).
7. Омелянович-Павленко М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. – Прага, 1929.
8. Тимошевський В. Шлях до катастрофи: Події в Рівнім. Повстання отамана Оскілка. – Відень; Київ, 1920.
9. Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев. Революция на Украине по мемуарам белых / Сост. С.А. Алексеев. – М.; Л., 1930.
10. Прохода В. Уваги до праці д-ра М. Стахіва “Україна в добі Директорії УНР” // Український історик. – Нью-Йорк; Мюнхен, 1967. – № 1/2 (13-14).
11. Стахів М. Україна в добі Директорії: У 7 т. – Скрентон, 1966. – Т. 7.
12. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – К., 1993.
13. Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917-1921): Наукове видання. – К., 2007.
14. Тинченко Я.Ю. Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття. – К., 1995. – Ч. І.: Біографічно-довідкова.
15. Литвин С. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана. – К., 2001.
16. Турченко Г. Південна Україна на зламі епох (1914-1922 рр.). – Запоріжжя, 2005.
17. Ковальчук М. Невідома війна 1919 року: українсько-білогвардійське збройне протистояння. – К., 2006.
18. Сідак В., Осташко Т., Вронська Т. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника: Наукове видання. – К., 2004.
19. Гарчева Л. Збройні сили Центральної Ради у лютому – квітні 1918 року // Військо України. – 1993. – № 8.
20. Зінкевич Л. Розпад російської армії та український військовий рух в умовах національної революції на Україні (березень 1917 – лютий 1918 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук. – Львів, 1995.
21. Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералітет українських визвольних змагань. – Львів, 1995.
22. Осташко Т.С., Стопчак М.В. П. Болбочан і В. Оскілко в оцінці української історіографії // Вісник Київського національного лінгвістичного університету.
Серія “Історія. Економіка. Філософія. – К., 2003. – Вип. 7-8.
23. Киган Д. Первая мировая война. – М., 2002.
24. Мухин Ю.И. Если бы не генералы! Проблемы военного сословия. – М., 2007.
25. Історія Українського Війська. – Львів, 1936.
26. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. – Ф. 1076. – Оп. 1. – Спр. 12.
27. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. – Ф. 1076. – Оп. 1. – Спр. 15.
28. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник / За ред. О.М. Мироненка. – К., 1997.
29. Яневський Д. Політичні системи України 1917-1920 років: спроби творення і причини поразки: – К., 2003.
30. Шаповал М. Гетьманщина і Директорія. – Прага, 1923.
31. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-1920 років: У 4-х кн. – Нью-Йорк, 1969. – Ч. 3.
32. Петрів В. Спомини з часів української революції (1917-1921): У 4-х частинах. – Львів, 1931. – Ч. 4.
33. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. – Ф. 1065. – Оп. 2. – Спр. 108.
34. Центральний державний архів вищих органів
Published
2021-07-27
How to Cite
Попенко, Я. В. (2021). О.ОСЕЦЬКИЙ ЯК ПРЕДСТАВНИК ВІЙСЬКОВОЇ ЕЛІТИ ДОБИ УКРАЇНСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ . Zaporizhzhia Historical Review, 1(23), 149-163. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1918