ФЕНОМЕН ЛІДЕРСТВА В ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ ЗА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 191701920 РР.

  • В. І. Головченко

Abstract

The article reveals leadership role in 1917-1920 events in Ukraine. Peculiarities of Ukrainian political elite in liberation period are shown, compared with Polish, Czech and Finnish elites. Conclusion is drawn that lack of strong leaders among Ukrainian politicians was one of the most important defeat reasons of Ukrainian national-democratic revolution.

References

1. Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ ст. / В.М. Литвин (голова) та ін. Редкол.: В.А. Смолій, Ю.А. Левенець (співголови) та ін. – К., 2007.
2. Винниченко В. Відродження нації: (Історія української революції, марець 1917 р. – грудень 1919 р.): В 3 ч. – К.; Відень, 1920. – Ч.1.
3. Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр.: У 4 т. / Укр. соціол. ін-т. – Відень, 1921. – Т.2.
4. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму (Фрагменти) // Політологія. Кінець ХІХ – перша половина
ХХ ст.: Хрестоматія / За ред. Семківа О.І. – Львів, 1996.
5. Онацький Є. Імперіалізм духа. – Перемишль, 1932.
6. Винниченко В.К. Заповіт борцям за визволення. – К., 1991.
Published
2021-07-27
How to Cite
Головченко, В. І. (2021). ФЕНОМЕН ЛІДЕРСТВА В ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ ЗА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 191701920 РР . Zaporizhzhia Historical Review, 1(23), 109-116. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1914