Cinema and theater as effective factors of the introduction of communist ideology by the Soviet authorities in the Ternopil Region in the period 1939-1941

  • L. Kravchuk I.Ya. Horbachevsky Ternopil National Medical University
Keywords: cinematography, radio, telephony, cinema, theater, club, library, socialist outlook

Abstract

The article makes a comparative analysis of transformation processes by the Soviet historical science and own research of cultural and artistic «renewed» life in the Ternopil Region, in particular, introduced by the Soviet authorities during the period of 1939-1941. Mechanisms of ideological pressure and control of the Soviet system on all components of culture, as an instrument of spreading a socialist outlook onto the population of Ternopil Region, are revealed. And also the forceful elimination of nationalcultural and spiritual values in the occupied territory of the region.

References

1. Ковалюк В. Р. Культурологічні та духовні аспекти «радянізації» Західної України (вересень 1939–червень 1941 рр.) // Український історичний журнал. 1993. № 2, 3. 144 с.
2.Село хоче жити інакше. с.3.// Сталінським шляхом. 1939. 8 жовтня (№ 7).
3. ОСОБИСТИЙ АРХІВ ЛЕОНІДА КРАВЧУКА. . Ф. Л- 1. Оп. 1. Спр. 1. Відомість про успішність учнів 7 класу середньої школи № 1 в м. Кременці за шкільний рік 1939–1940. Арк. 144.
4. Соколовська Т. Г. Культурне будівництво у західних областях УРСР в перші роки радянської влади: вересень 1939–червень 1941 рр. // 40 років Великого Жовтня. Львів : Видавництво Львівського університету, 1957. 299 с.
5. Наукові записки Кременецького державного педагогічного інституту. Випуск 4. Тернопіль, 1959. 160 с.
6. Державний Архів Тернопільської Області, далі ( ДАТО). Ф. П-1. Оп. 1. Спр. 7. Постанова бюро Тарнопольського обкому КП(б)У від 17 лютого 1940 року «Про стан радіомовлення і кінофікації в області у зв’язку з підготовкою до виборів у Верховні Ради СРСР і УРСР». Арк. 155–156.
7. ДАТО. Ф. П- 1. Оп. 1. Спр. 12. Постанова бюро Тарнопольського обкому КП(б)У від 3 серпня 1940 року «Про роботу обласного управління кінофікації». Арк. 62.
8. ДАТО. Ф. Р-1833. Оп. 6. Спр. 20. Постанова Тарнопольського облвиконкому від 5 вересня 1940 р. «Про кінофікацію області». Арк. 4.
9. ДАТО. Ф. Р-1833. Оп. 6. Спр. 23. Постанова Тарнопольського облвиконкому від 11 травня 1940 р. «Про покращення кінообслуговування сільського населення». Арк. 12.
10. ДАТО. Ф. Р-1833. Оп. 6. Спр. 31. Список кінотеатрів області на озвучення в 1941 році. Арк. 44.
11. ДАТО. Ф. Р-1833. Оп. 6. Спр. 11. Список телефонізації сільських рад і МТС в 1940 році по Тарнопольському управлінню зв’язку. Арк. 78–79.
12. Західня Україна під большевиками. ІХ.1939 – VІ.1941 // Збірник статей / за ред. Мілени Рудницької. НьюЙорк, 1958. 494 с.
13. ДАТО. Ф. Р-1833. Оп. 6. Спр. 34. Постанова Тарнопольського облвиконкому від 25 березня 1941 р. «Про організацію Обласного драматичного театру і обласної філармонії». Арк. 18.
14. ДАТО. Ф. Р-1833. Оп. 6. Спр. 21. Статут Тарнопольської державної обласної філармонії. Арк. 57–58.
Published
2019-12-29
How to Cite
Kravchuk, L. (2019). Cinema and theater as effective factors of the introduction of communist ideology by the Soviet authorities in the Ternopil Region in the period 1939-1941. Zaporizhzhia Historical Review, 2(52), 18-24. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/187