ОСНОВНІ ЗІБРАННЯ ДЖЕРЕЛ З СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА XVIII СТОЛІТТЯ В АРХІВОСХОВИЩАХ УКРАЇНИ

  • В. І. Мільчев

Abstract

The article describes the main collections of documental, statistic, narrative and over primary sources to social history of Zaporozhzhian Cossackdom, which situated in Ukrainian archives, libraries and museums.

References

1. ЦДІАУК. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 1578, 13796.
2. ЦДІАУК. – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 799, 1033, 1034, 1141, 1262, 1381, 1482, 1499, 1511, 1513, 1607, 1687, 1696, 1697, 1709, 1710, 1804, 1805 – 1807, 1809, 2024, 2113, 2114, 2115, 2128, 2371 – 2374, 2583, 2584, 2643, 2648, 2649, 2815, 2998, 3034, 3924, 3947, 5591, 5592, 7760.
3. ЦДІАУК. – Ф. 54. – Оп.1. – Спр. 256, 482, 5470.
4. ЦДІАУК. – Ф. 269. – Оп.1. – Спр. 48, 88, 281, 715, 782, 802, 805, 806, 1080, 1096, 1167, 1222, 1655, 1803, 1806, 1964, 1965, 1967, 2498, 2975, 3237, 3290, 3450, 3663, 3838, 3849.
5. ЦДІАУК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 4, 4а, 8, 28, 48, 52, 92, 111, 146, 147, 168, 176, 181, 199, 200, 206, 211, 226, 232, 269, 272, 279, 294, 299, 348, 353, 357, 364.
6. ЦДІАУК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 5, 18, 20, 23, 37, 43, 44, 47, 51, 55, 58, 59, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 99, 104, 105, 106, 118, 130, 168, 177, 192, 204, 227, 228, 229, 243, 266, 273, 303, 313, 327, 336, 362, 364.
7. ЦДІАУК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 233, 234, 235, 324.
8. ЦДІАУК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 201.
9. ДААРК. – Ф. 799. – Оп. 1. – Спр. 344; Оп. 3. – Спр. 232, 238, 243, 244, 257, 261, 288, 291, 293, 343, 344, 348-352.
10. ДААРК. – Ф. 535. – Оп. 1. – Спр. 1039, 2466.
11. ДААРК. – Ф. 801. – Оп. 1. – Спр. 2.
12. ДАДО. – Ф. 1684. – Оп. 2. – Спр. 122. Опубліковано: Канцелярія Новосербського корпусу / Упорядники: В.Мільчев, О.Посунько / Передмови: С.Гаврилович, С.Лалич, В.Мільчев, О.Посунько // Джерела з історії Південної України. Том 7. – Запоріжжя, 2005.
13. ДАДО. – Ф. 1684. – Оп. 2. – Спр. 412 – 143.
14. ДАДО. – Ф. 1684. – Оп. 2. – Спр. 565 – 567.
15. ДАДО. – Ф. 1684. – Оп. 2. – Спр. 569 – 577.
16. ДАДО. – Ф. 1684. – Оп. 2. – Спр. 875.
17. ДАДО. – Ф. 1684. – Оп. 2. – Спр. 891 – 907.
18. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – 2-е видання, перероблене та розшир. – К., 2005.
19. ДАДО. – Ф. 1684. – Оп. 2. – Спр. 571.
20. ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 218. – 1805 р. – Спр.4; 1807 р. – Спр.2; 1810 р. – Спр.3; 1828 р. – Спр.9; 1831 р. – Спр. 4, 5; 1834 р. – Спр. 4 (Част. 5)
21. ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 190. – 1824 р. – Спр.138; 1829 р. – Спр. 48 (Част. 2).
22. ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 214. – 1816 р. – Спр.12; 1817 р. – Спр. 15; 1825 р. – Спр. 11; 1828 р.. – Спр. 7, 14.
23. Значну кількість «сказок» свого часу було введено до наукового обігу одеським дослідником А.Д. Бачинським: Бачинський А.Д. Січ Задунайська. 1775 – 1828. Історико-документальний нарис. – Одеса, 1994.
24. ІР НБУ. – Ф. 2. – Спр. 3605.
25. ІР НБУ. – Ф. 2. – Спр. 220042.
26. ІР НБУ. – Ф. 8. – Спр. 1307 – 1309.
27. ІР НБУ. – Ф. 2. – Спр. 2543, 3938, 27792, 27793, 27796.
28. ІР НБУ. – Ф. 5. – Спр. 1621 – 1694.
29. ІР НБУ. – Ф. 1. – Спр. 5057.
30. ІР НБУ. – Ф. 9. – Спр. 38 – 73, 81 – 110, 215 – 237, 238 – 243, 305 – 314, 315 – 338, 367 – 419, 552 –
624, 946 – 1000, 1001 – 1006, 1150 – 1173, 1183 – 1187, 1213 – 1254, 1255 – 1263, 1264 – 1275, 1305 – 1318, 1368 – 1421, 1443 – 1449, 1611 – 1618, 2763 – 2766. N.B. Згідно з усталеною традицією, що побутує в ІР НБУ, при описуванні фондів номерацію надано не локальним документальним комплексам (справам), а кожному з документів в її складі, звідки й дещо не звична форма обліку.
31. ДІМ. – КП-38197/АРХ. – 208.
32. ДІМ. – КП-166459/АФД. – 137; КП-166478/АФД. –156 та ін.
33. ДІМ. – КП-74268/АРХ. – 14561.
34. ДІМ. – КП-16649/АФД. – 169.
35. ДІМ. – КП-383773/АРХ. – 200.
36. Полонська-Василенко Н. Майно запорізької старшини як джерело для соціяльно-економічного дослідження історії Запоріжжя // Нариси з соціяльно-економічної історії України. Працi комiсiї з соцiяльно-економiчної iсторiї України. – К., 1932. – Т. 1.
37. Абросимова С.В., Мицик Ю.А. Документи з історії українського козацтва в збірці Дніпропетровського історичного музею // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна ХVІІІ – ХІХ століття. – Вип.3. – Запоріжжя, 1998.
38. Бойко А.В. Матеріали до історії Запорозького козацтва після скасування Січі // Записки науководослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна ХVІІІ – ХІХ століття. – Вип.4. – Запоріжжя, 1999.
39. ДІМ. – КП-164053/АФД. – 46; КП-38627/АРХ. – 639/4.
40. НДКМ. – КН–28074/АРХ–9794; КН–25021/АРХ–8231.
Published
2021-07-27
How to Cite
Мільчев, В. І. (2021). ОСНОВНІ ЗІБРАННЯ ДЖЕРЕЛ З СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА XVIII СТОЛІТТЯ В АРХІВОСХОВИЩАХ УКРАЇНИ. Zaporizhzhia Historical Review, 1(21), 339-345. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1788
Section
Проблеми історіографії та джерелознавства

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>