Originally there was the «Word»: from the joy of the take-off to the chaos... (Executed renaissance)

  • L. V. Turchina Zaporizhia Natiolal Technical University
  • I. M. Spudka Zaporizhia Natiolal Technical University
Keywords: -

Abstract

The article deals with the issues occurred in the period from 1930 to 1937 around and in the middle of the famous house «Word» located in the middle of the city Kharkiv, on that time the capital of the USSR. It is said about the inhabitants of 68 dwellings and people who lived there.

It was found that comfortable living conditions compared with other cities was created out for writers for their money. Later it was used in favor of the ruling Communist Party. It was emphasized a housing construction in a cooperative way reflected the general practice of those years. So, various branch houses such as «Red Banker», «Medik» etc were appeared. However, the house «Word» was special at least because of similarity with the letter «C» from the height of the bird’s eye. It is interesting that the authors know about another a similar house in Zaporizhzhya.

The architect of that house was Mikhail Dashkevich. He designed it in the traditions of constructivism. The house had five floors, 68 apartments. Four apartments were assigned to administrative staff. The «manager» of the house lived in apartment number 1. Street-cleaner who acted as witness to the search at the arrests of writers lived in apartment number 2 traditionally. The architectural «frills» of those years were a lack of elevators and the presence of a solarium on the roof of the house as well as shared showers on the 6th floor.

The authors analyzed the issues highlighted in most of well-known literature and sources. For the most part, Volodymyr Kulish’ memoirs, the famous playwright’s son of the Shot Revival Mykola Kulish were drawn attention. In particular, inhabitants had the process of total telephony and «fashion» and the location of the dwellings, the names of the people who lived in them.

References

1. Багряний І. Чому я не хочу вертатися до СРСР. Режим доступу. - Електронний ресурс: http://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=1210
2. Бондаренко В.П., Турчина Л.В. Суспільно-громадська і літературно-організаційна діяльність М. Хвильового в 20- ті на початку 30-х років. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗДУ, 1993. Вип.1. С.135-149; Турчина Л.В., Дорошенко К.В. Юрій Яновський – “прислужник” сталінського режиму. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 (готується до друку); Турчина Л.В., Спудка І.М. Сергій Пилипенко: приклад лицаря духу доби Розстріляного відродження. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. Вип.46. С.205-209 та ін.
3. Кузякіна Н. Автопортрет, інтерв’ю, статті з історії і теорії драми; україністика, лесезнавчі і театрознавчі студії; русистика, компаративістика; рецензії; контроверсійна історія літературного процесу 1950-1990 рр. крізь призму незаангажованої та ідеологічно голобельної критики; спогади / Упоряд., вступна стаття В.П. Саєнко; науковий редактор С.А. Гальченко. Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження”, 2010. 574 с.; Цалик С.М., Селегей П.О. Таємниці письменницьких шухляд: Детективна історія української літератури. Київ: Наш час, 2011. 2-ге вид. 352 с.; Шкандрій М. Модерністи, марксисти і нація. Українська літературна дискусія 1920 х років. Київ: Ніка-Центр, 2015. 2-ге вид. 384 с.
4. Архів Розстріляного Відродження: матеріали архівно-слідчих справ українських письменників 1920-1930-х років / Упорядкування, передмова, примітки та коментарі Олександра та Леоніда Ушкалових. Київ: Смолоскип, 2010. 456 с.; Костюк Г. Зустрічі й прощання: Спогади у двох книгах. Київ: Смолоскип, 2008. Кн. 1. 720 с., Кн.2. 512 с.; Куліш В. Слово про будинок “Слово”. Спогади. Торонто: Гомін України, 1966. 68 с.; Смолич Ю. Розповідь про неспокій триває. Київ: Рад. письменник, 1968. 285 с.
5. Куліш В. Слово про будинок “Слово”. Спогади. Торонто: Гомін України, 1966. 68 с.
6. Цалик С.М., Селегей П.О. Таємниці письменницьких шухляд: Детективна історія української Київ: Наш час, 2011. 2-ге вид.
7. Шемигон Р. Харьковский дом “Слово” – элитная “мышеловка” для представителей “расстрелянного возрождения”. Режим доступа.- Электронный ресурс: https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=5034490
8. Турчина Л.В., Ричко О.В. Валеріан Підмогильний – представник київської філії хвильовістів. Тиждень науки. Тези доп. наук.-практ. конф. Запоріжжя, 14–18 квіт. 2014 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. С.131-133.
9. Смолич Ю. Розповідь про неспокій триває. Київ: Рад. письменник, 1968. 285 с.
10. Заява Лідії Євгенівни Вовчик-Блакитної від 19 червня 1937 року. Архів Розстріляного Відродження: матеріали архівно-слідчих справ українських письменників 1920-1930-х років / Упорядкування, передмова, примітки та коментарі Олександра та Леоніда Ушкалових. Київ: Смолоскип, 2010. С.128-144.
11. Кузякіна Н. Несподіваний сюжет. Із слідчої справи Миколи Куліша. Кузякіна Н. Автопортрет, інтерв’ю, статті з історії і теорії драми; україністика, лесезнавчі і театрознавчі студії; русистика, компаративістика; рецензії; контроверсійна історія літературного процесу 1950-1990 рр. крізь призму незаангажованої та ідеологічно голобельної критики; спогади / Упорядник, вступна стаття В.П. Саєнко; науковий редактор С.А. Гальченко. Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження”, 2010. С.295-305.
12. Турчина Л. В., Перелигіна М. В. Творча співпраця Леся Курбаса та Миколи Куліша. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. С. 244-246
13. Кузякіна Н. “Увязнений за суворою ізоляцією”… Роздуми над долею Миколи Куліша. Кузякіна Н. Автопортрет, інтерв’ю, статті з історії і теорії драми; україністика, лесезнавчі і театрознавчі студії; русистика, компаративістика; рецензії; контроверсійна історія літературного процесу 1950-1990 рр. крізь призму незаангажованої та ідеологічно голобельної критики; спогади / Упорядник, вступна стаття В.П. Саєнко; науковий редактор С.А. Гальченко. Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження”, 2010. С.276-295.
14. Мовчан Р. Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер’єрі: Монографія. Київ: ВД “Стилос”, 2008. 544 с.
15. Давиденко В. Вступ. Куліш В. Слово про будинок “Слово”. С.5-7.
16. Дукіна Н. На добрий спомин… Харків, 2002. Режим доступу. - Електронний ресурс: http://www.sq.com.ua/rus/news/no_rubric/23.12.2002/doch_perevodchika_i_pisatelya_ndukina_predstavila_biograficheskuyu_knigu_o_nem_i_drugih/
Published
2019-12-29
How to Cite
Turchina, L. V., & Spudka, I. M. (2019). Originally there was the «Word»: from the joy of the take-off to the chaos. (Executed renaissance). Zaporizhzhia Historical Review, 1(52), 111-116. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/169