УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: НЕЗАКІНЧЕНА ДИСКУСІЯ

  • Ф. Г. Турченко

Abstract

The discuss problems concerning the determination the political forces, which initiated the organization of the Ukrainian Central Council in 1917 are actualized by the author in this article. The author comes to the conclusion, that the process of the Ukrainian statemaking in the beginning of 1917 was the result of the interaction of the representatives of the various political forces both the socialistic and independent orientation.

References

1. Верстюк В. Українська Центральна Рада. ñ К., 1997.
2. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2 т. ñ К., 1996. ñ Т. 1.
3. Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис. ñ К., 1999.
4. Солдатенко В. Ф. Ідейний опонент М. Грушевського (Полемічні зауваги на полях книги Ф. Турченка ´Микола Міхновський: Життя і Словоª) // Український історичний журнал. ñ 2006. ñ № 5.
5. Турченко Ф. Г. Микола Міхновський. Життя і Слово. ñ К., 2006.
6. Мірчук П. Микола Міхновський. Апостол української державності. ñ Філадельфія, 1960.
7. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань. ñ 1970. ñ Т. 1.
8. 1917 год на Киевщине. Хроника событий. ñ Харьков, 1928.
9. Дорошенко Д. Історія України. 1917ñ1923 рр. ñ К., 2002. ñ Т. 1: Доба Центральної Ради.
10. Грушевський М. Спомини // Київ. ñ 1988. ñ № 8.
11. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле. (1914ñ1920). ñ Мюнхен, 1969.
12. Чикаленко Є. Уривок із споминів за 1917 рік // Науковий збірник Української Вільної Академії наук у США (1945ñ1950ñ1995). ñ ІV. ñ Нью-Йорк, 1999.
13. Антонович К. З моїх споминів про Миколу Міхновського // Самостійна Україна. ñ 1957. ñ № 11.
14. Зозуля Я. Велика українська революція. (Матеріали до історії українськох державності). Календар історичних подій за лютий 1917 ñ березень 1918 року) / Упорядкував др. Яків Зозуля. ñ Нью-Йорк, 1967.
15. Нова Рада. ñ 1917. ñ 25 березня.
16. Вісті з Української Центральної Ради. ñ 1917. ñ 19 березня.
17. Мартос Б. Перші кроки Центральної Ради // Визвольний здвиг України. ñ Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1989.
18. Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради: Біографічний довідник. ñ К., 1998.
19. Наумов С.О. Український політичний рух на Лівобережжі (90-і рр. XIX ст. ñ лютий 1917 р.). ñ Харків, 2006.
Published
2021-07-27
How to Cite
Турченко, Ф. Г. (2021). УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: НЕЗАКІНЧЕНА ДИСКУСІЯ. Zaporizhzhia Historical Review, 1(20), 117-127. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1646

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>