МІСЬКІ ВІДКУПИ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII ñ ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТЬ

  • С. М. Білівненко

Abstract

The tax farmings in the towns of Southern Ukraine of the second half XVIII ñ beginning of ХІХ centuries are analyzed in this article. The main varieties of the tax farmings which took place in this region are described. The role of government and local self-government in tax farmings system is found out.

References

1. Дружинина Е. И. Северное Причерноморье в 1775ñ1800 гг. ñ М., 1959.
2. Пірко В. О. Заселення і господарське освоєння Степової України в XVI ñ XVIII ст. ñ Донецьк, 2004.
3. Бойко А. В. Південна Україна останньої чверті XVIII століття: Аналіз джерел. ñ К., 2000.
4. Богумил А. К истории управления Новороссии князем Г. А. Потемкиным. Ордера 1790-1791 гг. ñ Екатеринослав, 1905. ñ Вып. 1.
5. Константінова В. Розвиток внутрішньої торгівлі та промисловості у південноукраїнських містах останньої чверті XVIII ñ середини ХІХ століття // Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України: Збірник праць молодих вчених та аспірантів. ñ К., 2005. ñ Т. 10.
6. Крючков Ю. С. История Николаева. ñ Николаев, 1996.
7. Посунько О. М. Історія Нової Сербії та Словíяносербії. ñ Запоріжжя, 1998.
8. Прыжов И. Г. Исторія кабаков в Россіи в связи с историей русскаго народа. Репринт. ñ М., 1991.
9. Скальковский А. Соляная промышленность в Новороссийском крае (1715ñ1847). ñ Б.м., б/д.
10. Яворницкий Д. И. История города Екатеринослава. ñ Дніпропетровск, 1989.
11. Багалій Д. І. Історія Слобідської України. ñ Харків, 1990.
12. Архив графов Мордвиновых. ñ СПб., 1903. ñ Т. 1.
13. Російський державний архів військово-морського флоту. ñ Ф. 198. ñ Оп. 1. ñ Спр. 2.
14. Російський державний архів давніх актів (далі ñ РДАДА). ñ Ф. 16. ñ Оп. 1. ñ Спр. 693. ñ Част. 1.
15. РДАДА. ñ Ф.16. ñ Оп. 1. ñ Спр. 699. ñ Част. 1.
16. РДАДА. ñ Ф. 16. ñ Оп. 1. ñ Спр. 966.
17. Букатевич Н. І. Чумацтво на Україні. Історично-етнографічні нариси. ñ Одеса, 1928.
18. Державний архів Дніпропетровської області. ñ Ф. 1684. ñ Оп. 1. ñ Спр. 570.
19. Мурзакевич Н. Какие приказания Его Светлости были обер-штер-кригс-комисару Фалееву, о строениях в городе Николаеве, и заведениях в окружности онаго и намерения в разсуждении флота, адмиралтейства и мастерских 1791 года // Записки императорского Одесского общества истории и древностей. ñ Одесса, 1883. ñ Т. XIII.
20. РДАДА. ñ Ф. 16. ñ Оп. 1. ñ Спр. 796. ñ Част. 1.
Published
2021-07-27
How to Cite
Білівненко, С. М. (2021). МІСЬКІ ВІДКУПИ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII ñ ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТЬ. Zaporizhzhia Historical Review, 1(20), 53-56. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1632