КОНФІГУРАЦІЯ ТА УСТРІЙ ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО НИЗОВОГО ЗА ЧАСІВ НОВОЇ СІЧІ

  • В. І. Мільчев

Abstract

Basing on the published and non-published primary sources, the article describes the problem questions of administrative system and territorial configuration of ´Freedoms of Zaporozhzhian Cossack Hostª in 1734ñ 1775.

References

1. Архив внешней политики Российской империи Историко-документального департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации (АВПРИ). ñ Ф. 124. ñ Оп. 124/1. ñ 1734 г. ñ Д. 6.
2. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). ñ Ф. 89. ñ Оп. 1. ñ 1714 г. ñ Д. 11.
3. РГАДА. ñ Ф. 1258. ñ Оп. 1. ñ Д. 105.
4. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). ñ Ф. 52.ñ Оп. 1. ñ Д. 1. ñ Ч. 2.
5. Инструмент разграничения земель между Россией и Портою в 1742г. // ЗООИД. ñ Т. ІІ. ñ Одеса, 1850.
6. Полонська-Василенко Н. Південна Україна після зруйнування Січі // Запоріжжя XVIII століття та його спадщина. ñ Т. ІІ. ñ Мюнхен, 1967.
7. Савченко І. В. Козацький фактор у адміністративній політиці російського уряду у 70ñ80-х роках XVIII століття // Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України. ñ К., 2001. ñ Вип. 6.
8. Слабченко М. Паланкова організація Запорозьких вольностей // Козирєв В. К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної України (друга половина XVIII ñ перша половина ХІХ століття.) ñ Запоріжжя, 1999.
9. Шиян Р. І. Діяльність земських комісарів на території колишніх Запорозьких Вольностей у перші роки ліквідації Запорозького устрою // Наукові праці історичного факультету Запорозького державного університету. ñ Запоріжжя, 1999. ñ Вип. VI.
10. Эварницкий Д. И. Вольности запорожских казаков: Историко-топографический очерк с приложением трех карт. ñ СПб., 1890.
Published
2021-07-27
How to Cite
Мільчев, В. І. (2021). КОНФІГУРАЦІЯ ТА УСТРІЙ ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО НИЗОВОГО ЗА ЧАСІВ НОВОЇ СІЧІ. Zaporizhzhia Historical Review, 1(20), 29-35. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1627