The destiny of Ukrainian gypsies during the Second World War in modern Ukrainian historiography

  • O. V. Kozakova
Keywords: gypsy, gypsology, Roma, historiography, genocide, World War II

Abstract

The article deals with the current state of researching problems of modern Ukrainian gypsology. Premises of appearing the interest among native scientists towards the situation of Ukrainian Gypsies during the Second World War (1939-1945) are studied in the article. The origin of gypsy research is analyzed. The analysis of the heritage of Ukrainian gypsology allows us to determine the current state of the research, their main directions and prospects.

References

1. Kenrick D., Paxon G. The Destiny of Europe‘s Gypsies / D. Kenrick, G. Paxon. – London, Chatto: Heinemann Educational for Sussex University Press, 1972. – 256 р.
2. Малик Л. Цигани Закарпаття: проблеми, шляхи вирішення / Малик Л., Пітюлич М., Передрій О., Шинкарь В. – Ужгород : УДУ, 1991. – 44 с.
3. Ємець Г., Дяченко Б. Циганське населення Закарпаття / Г. Ємець, Б. Дяченко. – Ужгород : Карпати, 1993. – 86 с.
4. Бєліков О. Цигани України під час Другої світової війни / О. Бєліков // Наука. Релігія. Суспільство. – 2002. – ғ 4. – С. 64–73.
5. Левыкин В. К вопросу о национальном составе вермахта / В. Левыкин // Наукові записки / Інститут української археографії та джерелознавства. Т. 15. – 2008. – С.270–274.
6. Тяглый M. Палачи – жертвы – наблюдатели: нацистская антицыганская политика в оккупированной Украине и позиция местного населения (1941–44): методологические замечания / М. Тяглий // Наукові записки / Інститут української археографії та джерелознавства. Т. 15. – 2008. – С. 437–458.
7. Тяглый М. ―Расовые враги‖ и ―асоциальные элементы‖: политика нацистских оккупантов в Крыму в отношении евреев и цыган / М. Тяглий // Историческое наследие Крыма. – 2005. – ғ 10. – C. 9–22
8. Тяглый M. Чингене – жертвы Холокоста? Нацистская политика в Крыму в отношении цыган, 1941–1944 / М. Тяглий // Науковий і документальний журнал. – 2007. – ғ 2 (29). – C. 61–98
9. Тяглый М. Цыгане Украины в период Второй мировой войны: современное состояние изученности, преподавания и увековечения памяти / М. Тяглий // Голокост і сучасність. – 2008. – ғ 2 (4). – С. 143–148.
10. Адам А. Бiлий камiнь з чорної катiвнi: Голокост ромiв Закарпаття / Адам А., Зейкан Ю., Навроцька Є. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуши, 2006. – 146 с.
11. Деметр Н. Період нацистського терору / Н. Деметр // Романі Яг. – 2001. – ғ5 (34). – С. 2.
12. Зейкан Ю., Навроцька Є. День, вписаний у вічність / Ю. Зейкан, Є. Навроцька // Романі Яг. – 2004. – ғ11 (53). – С. 1, 3.
13. Навроцька Є. Це не має повторитися / Є. Навроцька // Романі Яг. – 2004. – ғ12 (54). – С. 1.
14. Навроцька Є. Антиромська політика в Закарпатті у роки Другої світової війни: зібрання свідчень та збереження історичної пам‘яті / Є. Навроцька // Голокост і сучасність. – 2009. – ғ 2 (6). – С.124–140.
15. Зіневич Н. Проблеми дослідження геноциду ромів (циган) на українських землях у роки Другої світової війни / Н. Зіневич // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – 2008. – ғ 16. – С. 415–439.
16. Круглов А. Геноцид цыган в Украине в 1941–1944 гг.: статистико-региональный аспект (Документи радянської Надзвичайної комісії з встановлення та розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників (НДК) / А. Круглов // Голокост і сучасність. – 2009. – ғ 2 (6). – С.83–113.
17. Тяглий М. ―Наказую... переслати... списки циганів‖: збір органами влади райхскомісаріату Україна відомостей про ромів у липні 1942 р. / М. Тяглий // Голокост і сучасність. – 2011. – ғ 1 (9). – С.85–101.
18. Тяглий М. Окупаційна політика та доля ромів України // Україна в Другій світовій війні: Погляд з ХХІ століття / М. Тяглий. – Київ : Наукова думка, 2011. – Кн. 2. – С. 864–897.
19. Солонарь В. Этническая чистка или борьба с преступностью? Депортация румынских цыган в Транснистрию в 1942 г. / В. Солонарь // Голокост і сучасність. – 2008. – ғ 1 (3). – С. 65–87.
20. Переслідування та вбивства ромів на теренах України у часи Другої світової війни : зб. документів, матеріалів та спогадів / [авт.-упоряд. М. Тяглий]. – К.: Український центр вивчення історії Голокосту, 2013. – 208 с.
Published
2021-06-24
How to Cite
Kozakova , O. V. (2021). The destiny of Ukrainian gypsies during the Second World War in modern Ukrainian historiography. Zaporizhzhia Historical Review, 1(38), 343-346. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1492