The Ukrainian language occupying press as a source from history of Nazi exploitation of Ukrainian population (1941–1944)

  • N. Y. Handrabura
Keywords: a new agrarian structure, Reich Commissariat “Ukraine”, Dnepropetrovsk General district, the Nazi occupation policy, “Dnepropetrovsk Newspaper”, “news for the Ukrainian peasants”, the Ukrainian language occupation press

Abstract

The article is devoted to the analysis of the Ukrainian occupation editions of the “news for the Ukrainian peasants” and “Dnepropetrovsk newspaper”. Based on these materials are considered policies of Nazi propaganda for the implementation plans of operation for the local Ukrainian population. It discloses their basic meaning: power organs control of labour resources, tax policy, agriculture, agitation-propagandist work for recruitment of local population for a work to Germany.

References

1. Титаренко Д.М. Преса Східної України періоду німецько-фашистської окупації як історичне джерело (1941-1943 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни" / Дмитро Миколайович Титаренко ; Дніпропетров. націон. ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 20 с.
2. Михайлюк М.В. Агітаційно-пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади серед населення України (1941-1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Марина Володимирівна Михайлюк; Націон. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – 20 с.
3. Яременко В.М. Політика німецького окупаційного режиму щодо преси в рейхскомісаріаті "Україна" (1941-1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец.07.00.02 "Всесвітня історія" / Вікторія Миколаївна Яременко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с.
4. Курилишин К.М. Українське життя в умовах німецької окупації (1939-1944 рр.): за матеріалами україномовної легальної преси: монографія /Костянтин Курилишин. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника, 2010. – 328 с.
5. Михайлюк М.В. Німецька пропаганда в Україні / М. В. Михайлюк // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття. Історичні нариси. – К.: "Видавництво Наукова думка" НАН України, 2001. – С. 644-658
6. Дніпропетровська газета. –1942 р. – 29 жовтня.
7. Дніпропетровська газета. – 1942 р. – 23 листопада.
8. Дніпропетровська газета. – 1942 р. – 8 жовтня .
9. Дніпропетровська газета. – 1942 р. – 23 січня.
10. Державний архів Дніпропетровської області: Путівник / У двох томах / Т.1. / [упоряд. А. О. Івлєва, К. В. Левчук, О.Є.Легостаєва та ін.]. – Д 36 Д : Герда, 2009. – 485 с.
11. Дніпропетровська газета. – 1942 р. – 15 березня.
12. Вєтров І. Фінансово-економічна політика окупаційної влади в Україні / І.Вєтров // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття. Історичні нариси. – К.: "Видавництво Наукова думка" НАН України, 2001. – С. 446-474.
13. Дніпропетровська газета. – 1942 р. – 10 жовтня.
14. Дніпропетровська газета. – 1942 р. – 27 жовтня.
15. Вісті для українських селян. – 1943 р. – 1 січня.
16. Вісті для українських селян. – 1942 р. – 27 вересня.
17. Перехрест О. Сільське господарство України в період нацистської окупації / О. Перехрест // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття. Історичні нариси. – К.: "Видавництво Наукова думка" НАН України, 2001. – С. 475-511.
18. Вісті для українських селян. – 1942 р. – 27 вересня.
19. Дніпропетровська газета. – 1942 р. – 5 листопада.
20. Дніпропетровська газета. – 1942 р. – 7 листопада.
21. Дніпропетровська газета. – 1942 р. – 28 травня.
22. Дніпропетровська газета. – 1942 р. – 22 серпня.
23. Михайлюк М. В. Агітаційно-пропагандистська підтримка заходів німецької окупаційної влади з вербування робітників до Рейху / М. В. Михайлюк //Сторінки воєнної історії України. – 2008. – Вип. 11. – С. 139-147.
24. Дніпропетровська газета. – 1942 р. – 17 листопада.
25. Вісті для українських селян. –1943 р. – 24 лютого.
Published
2021-06-24
How to Cite
Handrabura , N. Y. (2021). The Ukrainian language occupying press as a source from history of Nazi exploitation of Ukrainian population (1941–1944). Zaporizhzhia Historical Review, 1(38), 338-342. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1491