Problem of the opposition: discussion in the Czechoslovak press period Prague Spring

  • I. V. Filipchuk
Keywords: Literární listy, Rudé právo, opposition, debate, mass media, Prague Spring

Abstract

This article deals with the role of the Czechoslovak press in the development of democratic tendencies Prague Spring. Period the chronological scope of the study covers the period from March to July 1968, which corresponds to the active phase of the process of democratization in Czechoslovakia in the period of Prague Spring. The issues raised on the pages of Czechoslovak periodicals deal with the problems of political, economic, social and cultural development of Czechoslovakia. The thoughts and comments that highlighted in periodicals not only tried to bring a formal party, and therefore the state ideology with the real situation in the country, but also contained a frank, harsh criticism, as the present system and methods of reform.

References

1. Zpráva ústředního výboru XII sjezdu Komunistické strany Československa o činnosti strany a o hlavních směrech dalšího rozvoje naší socialistické společnosti přednesená prvním tajemníkem ÚV KSČ soudruhem AntonínemNovotným dne 4 prosince 1962 // Rudé právo. – 1962. – 5 prosince. – S. 3– 10
2. Hoppe J. Pražské jaro v mediích. Výběr z dobové publicistiky. Ediční řada Prameny k dějinám československé krize v letech 1967– 1970, 11.dil / J. Hoppe. Praha – Brno, ÚSD – Doplněk, 2004. – 444 s.
3. Jungmann M. Literárky – můj osud / M. Jungmann. – Praha: Atlantis, 1999.– 393s.
4. Záveda V. Zahajovaci projev / V.Záveda // Literární noviny. – 1967. – ғ 26. – S.1
5. Hajek J. Kdo jsou revolucionáří literatury / J.Hajek // Rudé právo. – 1967. – 27 června. – S.3
6. Hendrych J. Místo a úloha Svazu čs.spisovatelů. Diskusni příspěvek vedoucího delegace ÚV KSČ / J.Hedrych // Literární noviny – 1967 – ғ 26 – S.2-3
7. Janu J. Realístucká estetika je mrtvá? / J. Janu // Impuls. – 1967. – ғ7. – S. 485-486
8. Kundera M. Úvodní slovo / M.Kundera // Literární noviny. – 1967. – ғ 7. – S.4
9. Matuška A. Svoboda tvorby / A.matuška // Impuls. – 1967. – ғ7. – S. 483-484
10. Pilař J. Čtenáři, knihy, spisovatelé / J.Pilař // Rudé právo. – 1967. – 30 července. – S.4
11. Skála I. Dost místa pro všechny dobré spisovatele / I.Skála // Rudé právo. – 1967. – 21 července. – S.3
12. Končelík J. Rudé právo v kontextu reforem koce 60.let: metodické poznámky ke kvantitativní analýze / J.Končelík, T.Trampota. – Praha: UK FSV, 2006. – 25 s.
13. Golan G. Reform rule in Czechoslovakia. The Dubček era 1968–1969 / G.Golan. – Cambridge: At the University press, 1973. – 327 p.
14. Десятничук І.О. ―Празька весна‖ 1968р.: становлення громадянського суспільства: дис..кандидата іст. наук: 07.00.02 / Десятничук Ігор Олексійович. – К., 2007. – 207 с.
15. Hamšík D. Spisovatelé a moc / D.Hamšík. – Praha: Československý spisovatel, 1969. – 196 s.
16. Klima I. O svobodě tisku / I.Klima // Literární listy. – 1968. – ғ 7. – S.2
17. Havel V. Na téma opozice / V.Havel // Literární listy. – 1968. – ғ 6. – S. 4
18. Mlynář Z. Co dal s naší demokracií? / Z. Mlynář // Rudé právo. – 1968. – 26 března. – S.3
19. Lederer J. Co dál s demokracií? / J.Lederer // Literární listy. – 1968. – ғ 6. – S. 2
20. Pithart P. Narodna fronta nebo parlament ?/ P.Pithart // Literární listy. – 1968.– ғ 8. – S.1,5
21. Přispůsobit politický systém potřebám naší společnosti // Rudé právo. – 1968.– 30 května. – S.3
22. Šulc Z. Jaké východisko z nynější krize? O přestupu Ivana Svitáka z filosofie do politiky / Z.Šulc // Rudé právo. – 1968. – 14 června. – S.3
23. Kolder D. Na okraj některých politických úvah / D.Kolder // Rudé právo. 1968. – 21 června. – S.8
24. Cisař Č. Úloha tisku v naší společnosti / Č.Cisař // Rudé právo. – 1968. – 30 května. – S.3
25. K prohlášení dva tisíce slov. Předsednictvo ústředního výboru KSČ // Rudé právo. – 1968. – 29 června. – S.1
26. Stanovisko k výzvě Dva tisíce slov // Literární listy. – 1968. – ғ 19. – S.6
27. Smorkovský J. Jeden tisic slov // Rudé právo. – 1968. – 5 července. – S. 3
28. Desetitisíce slov k Dvěma tisícům slov // Rudé právo. – 1968. – 6 července. –S.2
29. Co říkají lidé o prohlášení Dva tisíce slov // Rudé právo. – 1968. – 8 července.– S.2
Published
2021-06-24
How to Cite
Filipchuk , I. V. (2021). Problem of the opposition: discussion in the Czechoslovak press period Prague Spring. Zaporizhzhia Historical Review, 1(38), 310-315. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1482